Tema: Arbejdsmarked

En for høj arbejdsløshed blandt nyuddannede arkitekter har været medvirkende årsag til nedskæringerne på landets arkitektskoler. Men måske er en af årsagerne til, at de unge ikke kan finde arbejde, at tegnestuerne i for stor udstrækning ansætter internationale praktikanter og bygningskonstruktører?

Det svirrer med rygter, beskyldninger og årsagsforklaringer på det trængte arbejdsmarked. Men hvad er egentlig op og ned? Arkitekten stiller skarpt på hvert enkelt led i kæden – og forsøger at finde svar på, hvor den hopper af. Vi følger en nyuddannet arkitekts kamp for at finde fodfæste, får historien fra tegnestuechefernes perspektiv, fra brancheorganisationernes, rektorernes – og politikernes. God fornøjelse!

Hvorfor vil arkitekter arbejde gratis?

Urimelige udbud – bygherrernes ansvar eller dårlig gratiskultur blandt arkitekterne? Debat i podcast-studiet med Henrik Bang, dir. i Bygherreforeningen, og Preben Dahl, chefjurist i Danske Arkitektvirksomheder.
Read More

Spild af tid og penge

Voksende tekniske og formelle krav står ofte i vejen for arkitektonisk kvalitet, når offentlige bygherrer sender opgaver i udbud. Det mener partner i Vandkunsten Thomas Nybo Rasmussen.
Read More
Preben Dahl. Foto: Jørgen True

“Bygherrer har glemt, hvad en arkitektkonkurrence er”

På trods af en vedholdende indsats er mange konkurrenceprogrammer stadig unødigt detaljerede, erkender chefjurist i Danske Arkitektvirksomheder Preben Dahl. Han glæder sig dog over øget fokus på ressourcespild.
Read More

“Uvisheden er stressende”

Siden hun blev færdig på arkitektskolen i 2016, har 28-årige Helene Hansen haft to korttidsansættelser – begge samme sted. Nu slås hun med et ufleksibelt dagpengesystem, der tvinger hende til at søge stillinger, hun ikke vil have.
Read More

Et tværfagligt fællesskab

På Spacon & X har de fundet en ny måde at være arkitekter på. Alt foregår på tværs af faggrænser og i en skala, hvor man ikke mister kontakten til de fundamentale processer.
Read More
Mads Bjørn Hansen, Praksis Arkitekter. Foto: Laura Stamer

“Æstetikken er det vigtigste”

Nyuddannede arkitekter skal have noget på hjerte og være dygtige til at formgive. Så kan resten komme til senere, mener Mads Bjørn Hansen, medindehaver af Praksis Arkitekter.
Read More
Tv. Bente Damgaard, Schmidt Hammer Lassen Architects. Th. Mette Kynne Frandsen, Henning Larsen Architects. Foto: Agnete Schlictkrull

Samarbejde er nøglen

Interview med direktørerne for to af landets største tegnestuer om, hvordan den globale konkurrence påvirker deres arbejdsvilkår.
Read More
Arne Ennegaard, FAOD. Foto: Ulrik Jantzen

FAOD: Der er gang i hjulene

Konjunkturerne er vendt, ledigheden falder, og derfor bør politikerne rulle dele af dimensioneringsreformen tilbage, mener Arne Ennegaard Jørgensen fra FAOD.
Read More

En branche i opbrud

Kan arkitektskolerne nedbringe dimittend-ledigheden uden at kompromittere den kunstneriske kvalitet? Vi har spurgt rektorerne.
Read More