Mission

Arkitekten er et kritisk øje og en uafhængig stemme. Vores ambition er at skabe et åbent og undrende fagmedie; et medie, der kontinuerligt bygges videre på, og som ikke hviler i sin form. Vi vil formidle stof fra fagets allerinderste kerne og folde historier ud i verden, så andre fag inviteres ind. Vi vil fodre nysgerrigheden og finde stof uden for det umiddelbare synsfelt. Arkitekten er et fagligt mødested.

Arkitektur er et samfundsanliggende. En æstetisk opgave. Et teknologisk og funktionelt ansvarsområde. Et interdisciplinært projekt. Alle kan se og opleve arkitektur. God arkitektur og planlægning gør en forskel, og vi vil være med til at gøre kvaliteterne nærværende. Det handler ikke om at ‘fortælle den gode historie’ om arkitektur. Det handler om, at faget skal have et levende mødested, hvor vi kan diskutere, hvad det er vi laver. Faglig kritik bygger vores fag op. Vi vil kaste lys over de blinde vinkler, og sammen med læserne vil vi forundres og fejre det bedste, faget kan frembringe. Formidlet i billeder, tegninger, lyd og ord.

Arkitektens historie

Arkitekten har i sin 120-årige historie dokumenteret arkitektfagets udvikling og paradigmeskift, lagt sider til ophedede debatter mellem fagfæller, kritik af ny arkitektur, formidling af konkurrencer og viderebragt vigtige impulser ude fra verden. Fra boligkrise, havebyer og planlov over brutalisme, ungdomsoprør og tæt-lav-bevægelsen til renderingskritik og digital fabrikation. Bladets spalter, billeder og tegninger er et sammenhængende dokument over fagets zeitgeist gennem tiden.

Arkitekten udgives af Akademisk Arkitektforening og udkommer 10 gange om året. Udviklingen af den digitale profil er i 2017 støttet af Bergiafonden med 200.000 kroner.

KØB ARKITEKTEN I LØSSALG

Martin Keiding
Ansvarshavende chefredaktør, arkitekt MAA

Martin Keiding er ansvarlig for udvikling, redaktion og tilrettelæggelse af Arkitekten og Arkitekten.dk. Han er desuden bogredaktør og har bidraget til en lang række fagbøger. Herudover er Martin Keiding beskikket censor ved Kunstakademiets Arkitektskole og ved Arkitektskolen Aarhus. Martin Keiding er uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole i København. Han har arbejdet på en række danske og spanske tegnestuer og var chefredaktør på Arkitektur DK fra 2001 til 2011.

Kontakt:
E: mk@arkitekten.dk

Anne Pind
Redaktør, arkitekt MAA

Anne Pind er redaktør på Arkitekten og arbejder med det trykte blad og udviklingen af Arkitektens nye medier. Anne Pind har en baggrund som projektleder hos Bertelsen & Scheving Arkitekter og har som praktiserende arkitekt i en årrække beskæftiget sig med fredede og bevaringsværdige bygninger. Hun har desuden tilrettelagt en række udgivelser om kunst og arkitektur. Anne Pind underviser på BA-programmet Finder Sted på Institut for Bygningskunst og Kultur på KADK og er uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole i København og Technisches Universität i Berlin.

Kontakt:
T: +45 28 74 75 73
E: ap@arkitekten.dk

Lisa Ashley McCulloch
Redaktionssekretær

Lisa Ashley McCulloch er uddannet cand.mag. i Visuel Kultur fra Københavns Universitet. Som redaktionssekretær tager Lisa del i det redaktionelle arbejde. Hun har ansvaret for, at alt materiale trykt i tidsskriftet er konditionsmæssigt korrekt. Lisa varetager desuden en bred vifte af koordinerende opgaver for redaktionen.

Kontakt:
T: +45 22 30 03 84
E: lam@arkitekten.dk

Produktion

Arkitekten er trykt på genanvendeligt papir, og trykfarverne er testet til at kunne afsværtes effektivt, således at papirfibrene kan genanvendes flest mulig gange til bla. nyt papir, emballage og hygiejneprodukter. Det pakkes ind i miljøvenlig folie, der er nedbrydelig i naturen (hvis den fejlagtigt skulle havne der), og ved brænding vil der kun være vand tilbage i restaffaldet.