8. maj 2016

Ny arkitektur

Udvidelse og renovering af Tønder Rådhus. SLETH arkitekter

Tønder Rådhus

Hvad er en passende arkitektur for et stort hus i en mindre by? Vi er i Tønder, i det røde tegls revir og nær de opmålte arnesteder for en bygningskultur, hvis arkitektoniske træk fandt udbredelse gennem Bedre Byggeskik.
Læs mere
Bornholm Madkulturhus. Entasis

Bornholms Madkulturhus

Madkulturhuset på Bornholm skaber på samme tid dialog og kontrast til stedets historiske arkitektur.
Læs mere

Svanepunktet

JJW Arkitekters forvandling af to stokke i Farum Midtpunkt er gennemført med den oprindelige arkitekturs egne elementer og på byggeriets, visse steder, kropumulige præmisser.
Læs mere
Pulsen. Leth & Gori. Elkiær + Ebbeskov. Balling. Adam Mørk. Arkitekten.

Multihuset Pulsen

I Balling, hvor to landeveje krydser hinanden vest for Skive, ligger det multihuset Pulsen, som er baseret på ideen om en landsby i landsbyen.
Læs mere
Danmarks Borgcenter. Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Jens M Lindhe. Vordingborg. Arkitekten.

Danmarks Borgcenter

I Vordingborg, på det sydligste Sjælland, indviede man i 2014 et borgcenter på terrænet for det tidligere Vordingborg Slot.
Læs mere
Allerød Kulturhus. Primus Arkitekter. Henrik Schafranek. Arkitekten.

Allerød Kulturhus og Bibliotek

I Allerød ligger biblioteket, biografen og teatret ligger i kort afstand fra hinanden. En masterplan danner udgangspunkt for en række byrumsdannelser, der skal forstærke denne treenighed.
Læs mere
Entasis,Renbæk kirke, Foto: Jens M. Lindhe

Renbæk Kirke

Rundt om i landet bebudes kirkelukninger. Derfor vækkede det opsigt, da Statsfængslet Renbæk nyopførte en kirke – eller mere præcist en hybrid mellem en kirke og et multihus.
Læs mere
Gammel Hellerup Gymnasium. BIG. Bjarke Ingels. Henrik Schafranek. Arkitekten. Jens M Lindhe.

Gammel Hellerup Gymnasium

På Gammel Hellerup Gymnasium lidt nord for København har man afsluttet en omfattende ud- og ombygning af skolens faciliteter. Nybyggerierne ligger i og ligner et sammenhængende forløb skabt af samme pen i samme strøg, men er et resultat af to separate byggeopdrag.
Læs mere
Forfatterhuset. Cobe. Sara Ettrup. Arkitekten. Adam Mørk.

Daginstitutionen Forfatterhuset

Forfatterhuset, den nyeste beboer i De Gamles By, er kælenavnet for en integreret institution. 160 børn har dagligdag i denne karakteristiske parkbebyggelse midt på Nørrebro.
Læs mere
Filosoffen. Odense. Erik Brandt Dam Arkitekter. Martin Keiding. Arkitekten.

Filosoffen

I udvidelsen af Filosoffen i Odense fremstår konstruktioner og materialer som opdaterede afstøbninger af Hanne Kjærholms arkitektoniske formsprog.
Læs mere
1 4 5 6