16. oktober 2018

Billeder

Tegners Museum og Skulpturpark. Foto: Nicolai Perjesi Fotografi

Fortællinger om et sted

Arkitektens redaktion modtog i alt 51 bidrag til Arkitektens fotokonkurrence 2018. De fem vindere og de øvrige 46 fotoserier præsenteres samlet her.
Læs mere
Lovisa Nordlöf. Hammershus Besøgscenter. Vinder. Arkitektens fotokonkurrence.

Præmieret: Lovisa Nordlöf

Fotoserien fra Bornholm viser Hammershus Besøgscenter gennem en subjektiv portrættering, hvor de dramatiske omgivelser dominerer.
Læs mere
Jens Peter Nielsen. Mariebjerg Kirkegårds krematorium. Vinder. Arkitektens fotokonkurrence.

Præmieret: Jens Peter Nielsen

Fotoserien fra Mariebjerg Kirkegårds krematorium viser bygningen igennem et lurende og fortolkende blik, der vækker beskuerens nysgerrighed og interesse for at se mere.
Læs mere
Asbjørn Sebastian Falck. Farum Midtpunkt. Vinder. Arkitektens fotokonkurrence.

Præmieret: Asbjørn Sebastian Falck

Den sort/hvide fotoserie fra Farum Midtpunkt udtrykker informationsrigdom, personlige vinkler og en balance mellem inspiration og dokumentation.
Læs mere
Niels Nygaard. Kildeskovshallen. Vinder. Arkitektens fotokonkurrence.

Præmieret: Niels Nygaard

Fotoserien beskriver Kildeskovshallen ordnet, stilfærdigt og med respekt for bygningen. De tre interiørbilleder er de stærkeste, hvor fotoet med de tre personer vækker opmærksomhed og nysgerrighed.
Læs mere
Tomas Skovgaard. Avedøreværket. Vinder. Arkitektens fotokonkurrence.

Præmieret: Tomas Skovgaard

Avedøreværket portrætteres i en dokumentaristisk sort-hvid fotoserie – tæt på og langt væk fra på Amagermotorvejen.
Læs mere
Vindere af Arkitektens fotokonkurrence. Fortællinger om et sted.

Vindere af Arkitektens fotokonkurrence: Fortællinger om et sted

De fem vindere af Arkitektens fotokonkurrence 2018 er fundet! Se de udvalgte billedserier og læs dommerbetænkningen og vindernes egne beskrivelser af deres arbejde nedenfor her og i Arkitekten 07.
Læs mere
Sigrid Neubert. Walther und Bea Betz. Haus Gautier. Starnberg. 1957. Staatliche Museen zu Berlin.

Mere end huse

Sigrid Neuberts formfuldendte, episke arkitekturfotografier kan opleves på Museum for Fotografi i Berlin. Udstillingen er en væsentlig byggesten i en ny værdsættelse af efterkrigstidens arkitektur. Arkitekturhistoriker og kurator Frank Seehausen fortæller om, hvordan arkitektur kommunikeres.
Læs mere
Virklund Kirke. Exner.

Æresmedalje til Exner

Inger Exner – og Johannes Exner posthumt – modtog i dag Arkitektforeningens Æresmedalje 2018. Medaljen blev overrakt ved Koldinghus Slotskirke.
Læs mere

Flyvestation Værløse i billeder

Den industrielle og militære fremtræden får et udpræget romantisk islæt gennem hede- og overdrevslandskabets vitalitet og hangarernes accelererede ruinøsitet. Arkitekt Lars Mortensen dokumenterer sin barndoms landskaber i Værløse Flyvestation.
Læs mere