11. oktober 2019

Udviklingsorienteret planlægger

Rebild Kommune er en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune. Vi oplever en stigende befolkningsudvikling og efterspørgsel efter nye boliger. Vi har også mange små og mellemstore virksomheder og potentiale for at tiltrække endnu flere. Derfor har Team Plan i Center Plan, Byg og Vej travlt.

En af vores kollegaer har valgt at søge nye udfordringer, og derfor søger vi en ny kollega. Udover lokalplanlægning står Team Plan for udarbejdelse af planstrategi, kommuneplan, områdefornyelse, helhedsplaner, hegnssyn, støttet byggeri, varmeplanlægning og klimaplanlægning. I forbindelse med den kommende kommuneplanrevision skal vi bl.a. arbejde med udpegning af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer.

Vores nye kollega vil primært skulle arbejde med lokalplanlægning, men der er rig mulighed for at påvirke egne arbejdsopgaver og arbejde med de områder, der matcher din faglige profil og interesseområde.

Vi søger en kollega, som
– er uddannet arkitekt, ingeniør, landinspektør, geograf eller lignende
– tænker strategisk i forhold til kommunens bysamfund og landdistrikter
– har en accept af vores grundvilkår som en politisk organisation
– kan koordinere og samarbejde både internt og eksternt
– har gode evner for mundtlig, skriftlig og grafisk kommunikation

Vi lægger også vægt på, at du besidder én eller flere af følgende kompetencer
– flair for og erfaring med udarbejdelse af lokalplaner og/eller områdefornyelse
– dygtig til at vurdere arkitektoniske sammenhænge og enkeltbyggerier
– økonomisk indsigt i byggemodning og udvikling af kommunale arealer
– evt. indsigt i andre af Team Plans opgaver

Stillingen
Der er tale om en fast stilling på 37 timer pr. uge og med gode muligheder for fleksibilitet. Forventet opstartstidspunkt er den 1. januar 2020 eller snarest derefter. Arbejdsopgaverne vil være indenfor lokalplaner og udviklingsprojekter, og kan også være indenfor de øvrige opgavetyper, som løftes i teamet. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.

Hvem er vi
Center Plan, Byg og Vej er organiseret i 3 teams, der i høj grad selv koordinerer og løser opgaverne. Det drejer sig om Team Plan, Team Byg og Team Vej. I Team Plan er vi 7 medarbejdere, hvoraf én sidder med GIS.

Center Plan, Byg og Vej har et nært samarbejde med de øvrige teams i Natur og Miljø, ligesom vi samarbejder med borgere og erhverv i Rebild Kommune.

Vi er fysisk placeret sammen med Center Natur og Miljø samt Center Pleje og Omsorg i administrationsbygningen i Nørager.

Yderligere information
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte centerchef Maibrit Lykkegaard på maly@rebild.dk / 99 88 99 62 eller planlægger Chalotte Pedersen på csop@rebild.dk / 99 88 76 34.

Ansøgningsfrist
Fredag den 8. november 2019 kl. 8.00.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler tirsdag d. 19. november

Se mere om os på Rebild kommunes hjemmeside.

Du skal søge stillingen via vores rekrutteringssystem på rebild.dk > Ledige stillinger.

Kommunen ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed, og opfordrer derfor alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion, handicap og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Den 1. januar 2019 blev der indført røgfri arbejdstid – og matrikler for alle ansatte i Rebild Kommune

Ansøgningsfrist: 8. november 2019

Søg stillingen