30. oktober 2018

Teamleder til Plan og Byg

Ringsted er en kommune i vækst, og der for tiden stor efterspørgsel på både erhvervs- og boligudvikling. Ringsted ligger midt i mulighederne, hvilket betyder at vi oplever en stor fremgang i byggeaktiviteterne samt ønsker om nye lokalplaner. Vi har igangsat mange spændende projekter og i de kommende år, står vi overfor at skulle sætte gang i endnu flere. Der er et politisk fokus på den planmæssige udvikling af Ringsted Kommune og en forventning om, at antallet af vedtagne lokalplaner er stigende de kommende år. Derfor har vi brug for en teamleder, der kan stå i spidsen for den faglige udvikling, drift og personaleledelse på området.

Om stillingen
Team Plan og Byg er et helt nyt team, der er blevet til i fusionen mellem to mindre teams. Det nye team er blevet til med ambitionen om at opnå et endnu bedre samarbejde og synergieffekt mellem plan og byggeopgaverne.

Din opgave bliver at sætte en fælles retning for det nye team, samt at sikre den rette kvalitet i medarbejdernes opgaveløsning gennem faglig ledelse og generel udvikling af teamets faglige kompetencer. Du kan således både være drivkraften i Ringsted Kommunes nye planstrategi samtidigt med, at du udvikler et stærkt team kendetegnet ved velfungerende samarbejde og en stærk kultur. Du kommer til at referere til centerchefen for Teknik- og Miljøcentret, og du får selvstændigt personaleansvar for 12 højt kvalificerede og engagerede medarbejdere.

Du bliver leder for et team, hvor der er fokus på høj faglighed samt et ønske om at yde god service overfor borgere og virksomheder. Ambitionsniveauet er højt – med en aktuel oplevelse af, at balancen mellem forventninger, opgaver og ressourcer er udfordret. Der er en forventning om, at Team Plan og Byg har et helhedssyn og samarbejder på tværs – teamet understøtter kommunens byudvikling og erhvervsudvikling gennem dialog, inddragelse, god service, sikker drift og tværgående samarbejde. Der er fokus på endnu bedre arbejdsgange, flow i den tværgående sagsbehandling og projektarbejdsformen.
Sammen med centerchefen og 2 fagledere har du desuden ansvaret for hele tiden at skabe de bedst mulige rammer for et optimalt samarbejde på tværs i Ringsted Kommune og bidrage med gode forslag til opgaveløsningen.

Om dig
Vi forventer, at du er en erfaren leder med god forståelse for samspillet mellem borgere, virksomheder, politikere og administration. Du har en naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig, arkitekt eller lignende baggrund, der gør dig i stand til fagligt at understøtte medarbejdernes opgaveløsning. Det er derfor vigtig med bred faglig indsigt i fysisk planlægning og byggesagsbehandling.

Du arbejder struktureret med sans for detaljen, men formår samtidig at se opgaverne i et overordnet perspektiv. Du evner at have fokus på såvel udvikling som sikker drift. Du prioriterer kommunikation, involvering og feedback og bidrager til god trivsel og lyst til at levere resultater – til gavn for Ringsted Kommunes borgere og erhvervsliv. Du er i stand til at træffe beslutninger og tage ansvar, hvor der kan være modsatrettede interesser.

Vi søger en leder, der:

  • Har erfaring med politiske beslutningsprocesser og drift af en afdeling i et politisk system
  • Har Faglig opdateret viden i kommunal planlægning og byggesagsbehandling
  • Besidder skriftlige og mundtlige kommunikationskompetencer på højt niveau
  • Er både empatisk, robust og tydelig, og som kan og vil påtage sig det ledelsesmæssige ansvar
  • Har en stor kapacitet, og som formår at lede opad såvel som nedad
  • Udviser tydelig tillidsbaseret ledelse og kan håndtere udfordringer og konflikter med et roligt sind
  • Er opdateret og faglig stærk på jura indenfor planloven, byggeloven og generel forvaltningsret

Om Center for Teknik og Miljø
Center for Teknik og Miljø er det tekniske områdes sammenhængende myndighedscenter for planlægning, byggeri, miljø, natur og vand. Centret har ca. 40 medarbejdere og ledes af en centerchef, en teamleder og to fagledere.

Team Plan og Byg´s hovedopgaver er byudvikling, planstrategi, kommune- og lokalplanlægning, by- og områdefornyelse, byggesagsbehandling, indeklimasager, håndhævelse af bygge- og planloven.

Vi forventer at holde første samtale den 15. november 2018 og anden samtale 27. november 2018. Vi henter referencer mellem samtalerne, og vi anvender personlighedstest i supplement til vores øvrige rekrutteringsprocedurer.

Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen “Søg stilling” neden under selve stillingsopslaget og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. CV, eksamensbeviser mv.

Ansøgningsfrist: 12. november 2018

Søg stillingen