8. november 2018

Stadsarkitekt

STADSARKITEKT TIL KØBENHAVNS KOMMUNE

– et indflydelsesrigt job i en bæredygtig hovedstadsudvikling

Københavns Kommune søger en ny stadsarkitekt, som sammen med byens mange aktive interessenter kan realisere byens ambitiøse visioner med Københavnerne i centrum. Du får mulighed for at påvirke bylivskvaliteten gennem innovative arkitektoniske løsninger, som inviterer til fællesskab og en styrket sammenhængskraft.

Som stadsarkitekt får du ansvar for et bredt opgaveområde. Du rådgiver kommunens forvaltninger og politiske udvalg om byudvikling, planlægning samt bygning- og landskabsarkitektur, ligesom du styrker arkitekturens stemme i den offentlige debat. Derudover spiller du en central rolle i at løfte Teknik- og Miljø­forvaltningens interne faglige kapacitet, blandt andet gennem faglige fora, workshops og debatarrangementer.

Du bidrager med strategiske kompetencer, en høj faglig integritet og evnen til at omsætte strategi til konkrete resultater. Du skal være et fagligt fyrtårn såvel internt i kommunen som overfor vores samarbejdspartnere. Du skal have et stort, professionelt netværk, være løsnings- og samarbejdsorienteret og kommunikere sikkert på flere niveauer med stor gennemslagskraft og som en inspirerende formidler. Du er helhedsorienteret, både i forhold til arkitektoniske løsninger, men også i forhold til tværgående samarbejder. Du har grundlæggende erfaring med det byggede miljø og planlægning.

Læs mere om stillingen i job- og personprofilen, som du finder på Genitors hjemmeside www.genitor.dk, hvor du også søger stillingen.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør for Teknik- og Miljøforvaltningen, Karsten Biering Nielsen, på tlf. 2326 6230 eller partner i Genitor, Tina Overgaard, på tlf. 3141 0582.

Læs mere om Københavns Kommune på www.kk.dk.

Ansøgningsfristen udløber den 27. november 2018.

Ansøgningsfrist: 27. november 2018

Søg stillingen