27. februar 2019

Sektionsleder

Sektionsleder til Plan og Vedligehold, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet – SCIENCE Campus Service.

Københavns Universitet og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet er i fuld gang med en række store nybyggerier, der skal skabe rum til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets succesrige ekspansion, og som skal levere bygningsrammer for forskning og undervisning i absolut verdensklasse. Samtidig med nybyggerierne sker der løbende en modernisering af den eksisterende bygningsmasse med særlig fokus på laboratoriemoderniseringer.

Om os
SCIENCE Campus Service er er en serviceorienteret driftsorganisation, som leverer en sikker drift af fakultetets fem forskellige campusområder og en effektiv styring af de mange projekter i samarbejde med topledelsen.

Til stillingen som sektionsleder af Plan og Vedligehold skal du have overblik over alle projekter og i samarbejde med afdelingens medarbejdere styre disse, så afdelingens mål nås. Afdelingen består af tre grupper: Bygningsplanlægning og –projekter, Dokumentation og Vedligehold, og er involveret i alle nybyggerier, tilbygninger, større ombygninger og vedligeholdelsesprojekter på SCIENCE. Disse projekter gennemføres i tæt samarbejde med brugere, Universitetets Campus Service og Bygningsstyrelsen.

Arbejdsopgaver
Efter de mange store byggerier skal der fremover gennem effektiv planlægning sættes fokus på optimering af SCIENCE’s arealforbrug. Du vil få ansvar for at gennemføre den nødvendige planlægning og bygningsoptimering for at nå Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets mål om en afbalanceret arealfordeling mellem institutterne.

Københavns Universitet ibrugtager i foråret 2019 et nyt FM system. Du vil få ansvar for at data i systemet fremover kan understøtte en effektiv bygningsplanlægning, og at al projektdokumentation leveres ind til systemet.

Du skal lede og motivere afdelingens kvalificerede og erfarne projektledere i dagligdagen, ligesom du skal skabe strategisk overblik, styre økonomien og sikre samarbejdet med de øvrige afdelinger i SCIENCE Campus Service og KU’s fællesadministration. Du skal hjælpe SCIENCE til fortsat at gennemføre ’state of the art’ projekter.

Du kommer til at indgå i et lederteam der referer til Campuschefen se organisationsdiagram for SCIENCE Campus Service.

Personlige kompetencer:

 • Du brænder for at arbejde med projekter og brugerinvolvering
 • Du brænder for at arbejde med effektiv bygningsplanlægning og sikre optimale rammer for SCIENCE
 • Du er en dygtig kommunikator, der evner at lytte og kanalisere information på alle niveauer i organisationen, såvel skriftligt som mundtligt
 • Du er samlende, åben, troværdig og tillidsskabende
 • Du interesserer dig for mennesker og menneskelige relationer
 • Du går ikke af vejen for konflikter og kan håndtere dem professionelt
 • Du besidder et højt energiniveau og har et positivt livssyn
 • Du har humor, er udadvendt og har overskud, også når der er travlt
 • Du arbejder struktureret, kan lide at skabe overblik og evner at bevare fokus.

Faglige kompetencer:  

 • Videregående teknisk orienteret uddannelse, som f.eks. arkitekt, ingeniør eller bygningskonstruktør
 • Erfaring med projektledelse og projektlederrollen i et politisk ledet bygningsmiljø
 • Kendskab til projektledelse i offentlig regi
 • En certificeret projektlederuddannelse
 • Erfaring med brugerorienteret projektledelse og proces
 • Erfaring med ledelse fra en offentlig organisation
 • Erfaring med at definere og scope større projekter

Ledelseskompetencer:  

 • Du skal kunne lede og motivere dygtige og erfarne interne projektledere
 • Du skal kunne styre og videreudvikle Bygningsplanlægning og –projekter, Dokumentation og Vedligehold til en effektiv organisation
 • Du kan styre og sikre en sikker og stabil projektleverance
 • Du kan lede med overblik og skabe et godt klima i projektafdelingen
 • Du har erfaring med at lede og udvikle både organisation og medarbejdere
 • Du skal kunne gribe ind, hvis projekter udvikler sig anderledes end forventet

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er en fuldtidsstilling med aflønning på niveau som chefkonsulent og med reference til Campuschefen. Arbejdstiden udgør 37 timer ugentligt. Løn og ansættelsesforhold er i henhold til overenskomst med AC eller organisationsaftale under Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer med mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer. Tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Din ansøgning
Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning med bilag via Jobportalen (tryk på linket “SØG STILLINGEN” nederst i opslaget) senest den 17. marts 2019.

Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 13.

Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Yderligere spørgsmål
Spørgsmål til stillingen kan rettes til Campuschef Søren P. Hassing på telefon 23 81 16 13.

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE i kort form – er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution med 4.000 ansatte og 9.700 bachelor- og kandidatstuderende fordelt på 11 institutter. Fakultetet har et årligt budget på ca. 3 mia. kr.

Læs mere om Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på http://www.science.ku.dk/

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Ansøgningsfrist: 17. marts 2019

Søg stillingen