10. september 2018

Restaureringsarkitekt / Planlægger

Vi søger en projektleder med baggrund som restaureringsarkitekt eller planlægger til at indgå i Centrets arbejde med bevaring og udvikling af den byggede kulturarv.

Jobbet og din profil
Den nye medarbejder skal indgå i vores arbejde med den bebyggede kulturarv, udpegning af bevaringsværdige bygninger, potentialeanalyser og som underviser på Centerets kurser. Det vil være en fordel at have erfaring med SAVE registreringssystemet og kendskab til andre metoder som f.eks. SAK og Analyse- og værdisætningsmetoderne. Desuden vil det være en fordel at have kendskab til og erfaring med bygningsarkæologiske undersøgelser, bevaringsvurderinger og formulering af restaureringsholdninger

Du skal have lyst til at være med til at udvikle og styrke arbejdet med bevaring og udvikling af kulturarven i samarbejde med myndigheder, organisationer og brugere, og du vil sammen med resten af teamet være med til at udvikle Center for Bygningsbevarings arbejde med rådgivning, forskning, kurser og efteruddannelse, bygningssyn og restaureringsprojekter, som er vores store indsatsområder, der alle har til formål at sikre og udvikle den byggede kulturarv.

Udover ovenstående lægger vi vægt på, at vores nye kolleger:

  • Har relevant uddannelse og erfaring med at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger
  • Har et solidt kendskab til dansk bygningskultur
  • Har indgående kendskab til traditionel byggeteknik, byggematerialer og restaureringsteknikker
  • Har lyst til at indgå i eksisterende og nye kunderelationer og indhente nye opgaver
  • Har erfaring med registreringsopgaver
  • Kan tage ansvar og gennemføre opgaver selvstændigt
  • Er en dygtig formidler i både skrift og tale
  • Kan indgå i et udviklende samarbejde med Centrets øvrige medarbejdere

Du vil have mulighed for at udvikle dine kompetencer yderligere gennem deltagelse i Centerets kurser.

Stillingen kan komme til at indebære rejseaktivitet i Danmark.

Ansøgning
For yderligere oplysninger se www.bygningsbevaring.dk eller kontakt: Anne Lindegaard, arkitekt maa og fungerende centerleder tlf. 20860758

Da Center for Bygningsbevaring er en del af Orbicon A/S sendes ansøgninger via Orbicons jobsystem Emply. Du finder jobsystemet via følgende link https://orbicon.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=8e69f9db-49f6-4944-8a1b-2fa3bfe4752b

Om Center for Bygningsbevaring

Center for Bygningsbevaring er en rådgivningsvirksomhed, med speciale i bevaring og udvikling af fredede og bevaringsværdige bygninger. Vi fungerer som rådgiver for både statslige og kommunale myndigheder, tegnestuer, fonde, store og små bygningsejere. 

Centeret ligger i den gamle fredede knivfabrik i Raadvad ved Mølleåen i Dyrehaven, der danner rammerne for et specialiseret fagligt miljø. Foruden Centerets aktiviteter rummer de gamle bygninger en række restaureringsværksteder, der arbejder med bygningsbevaring i praksis med blandt andet stenhuggeri, malerværksted og essesmedje.

Center for Bygningsbevaring fungerer som en indtægtsdækket virksomhed og er en del af Orbicon A/S under Hedeselskabet, der er en forening med status som erhvervsdrivende fond. Læs mere om os og om andre stillinger på: http://www.bygningsbevaring.dk/job-hos-os

Stillingsbetegnelse:

Restaureringsarkitekt / Planlægger – projektleder

Ansøgningsfrist: 

Hurtigst muligt

Lokalitet
Center for Bygningsbevaring i Raadvad, Kgs. Lyngby

Ansøgningsfrist: 24. september 2018

Søg stillingen