28. februar 2019

Projektchef hos Realdania Filantropi

Projektchef med stærke kompetencer inden for arkitektur og bæredygtigt byggeri 

Realdania er en forening, der arbejder for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø – i hele Danmark. Hvert år støtter vi flere hundrede projekter, der gør en forskel og medvirker til at løse markante og komplekse samfundsproblemer.

Projektchef hos Realdania Filantropi
Som projektchef skal du selvstændigt og med autoritet kunne stå i spidsen for og gennemføre komplekse udviklingsprojekter inden for det byggede miljø.

Arbejdet er meget varieret og omfatter blandt andet behandling af henvendelser og ansøgninger, udvikling og gennemførelse af analyser og forundersøgelser, tilrettelæggelse, udvikling og implementering af projekter, kampagner og initiativer i samarbejde med interne og eksterne partnere og formidling til offentligheden og til faglige miljøer om projekternes resultater.

Du vil blive en del af fagteamet Byggeri, Boligmiljøer og processer, men du skal også forvente at arbejde med projekter på tværs af de forskellige fagteams i filantropi, og du skal have lyst til at arbejde med alle Realdanias filantropiske mål.

Du skal derfor være en god ”all-rounder” som udover at have en sikker fornemmelse for høj arkitektonisk kvalitet, også har en særlig viden om og interesse for bæredygtighed i byggeriet.

 Opgaverne vil blandt andet være at:

 • Modne nye byggeprojekter af lokal, regional og national betydning i partnerskaber med mange aktører. Det kan fx være kommuner, kulturinstitutioner, foreninger, fonde og rådgivere. Her vil din rolle være at støtte projektejerne i at udvikle bæredygtige, nytænkende projekter med høj arkitektonisk kvalitet. Det kan være ved at tilknytte relevante rådgivere, sparring om organisering, finansiering og forretningsplaner m.v.
 • Have ansvar for en portefølje af projekter der modtager støtte fra Realdania – fra dialog og faglig sparring med ansøger, til indstilling til bevilling og støtte til projektejere under gennemførelsen, så den høje kvalitet sikres.
 • Medvirke til at udvikle og implementere nye initiativer og kampagner og sikre, at Realdanias indsatser er aktuelle og dagsordensættende.
 • Medvirke til at Realdania filantropi holder sig ajour med udviklingen inden for det byggede miljø – med fokus på nye politikker, tendenser, dagsordener og ny forskning.
 • Levere faglig sparring på tværs af teams, afdelinger og datterselskaber.
 • Være en vidende og imødekommende repræsentant for Realdania i samarbejde med eksterne og interne partnere og løbende opbygge og vedligeholde relevante faglige netværk og samarbejdsrelationer.

Din profil
Du har en relevant akademisk uddannelse som fx arkitekt eller bygningsingeniør, og minimum 8-10 års erfaring fra rådgivervirksomhed, en bygherreorganisation eller evt. en forskningsinstitution.

Vi forestiller os at du:

 • Har viden om og erfaring med udviklingsarbejde inden for det byggede miljø, og gerne med særlig fokus på boligbyggeri og bæredygtigt byggeri.
 • Har viden om og gerne praktisk erfaring med byggeriets faser, processer og aftaleforhold, herunder borger- og brugerinddragelse, m.v.
 • Har viden om og gerne praktisk erfaring med ejendomsudvikling og projektudvikling i byggeriet.
 • Er stærk i projektledelse, og har dokumenteret erfaring med at sikre fremdrift, resultater og god stemning i projekter med mange interessenter internt og eksternt.

Vi vægter også at du:

 • Har gode samarbejdsevner. Samarbejde er en central del af vores filantropiske arbejdsform. Vi tror på, at partnerskaber med de rigtige aktører omkring et problem giver de bedste, mest forankrede og mest effektfulde løsninger. Derfor vægter vi, at du er god til at opbygge relationer, har et stærkt netværk og et skarpt blik for roller og kompetencer.
 • Er dygtig til at formidle skriftligt og mundtligt til mange forskellige aktører. Hvad enten du skriver til bestyrelsen, deltager i en styregruppe, taler med pressen eller holder foredrag på en konference.
 • Har en gennemslagskraftig, faglig og diplomatisk fremtræden i dialog- og mødesammenhænge.
 • Behersker engelsk i skrift og tale.

Du tilbydes et spændende job, hvor du har stor indflydelse på dit arbejde og hvor du kan brænde for den gode sag. Du bliver en del af Realdania Filantropi, i alt 20 medarbejdere, der arbejder i et uformelt miljø, der er fokuseret på tværfaglighed, kvalitet og udvikling. Herudover får du et tæt samarbejde med en lang række dygtige og dedikerede kollegaer på tværs af hele Realdania.

For yderligere information om Realdania besøg www.realdania.dk

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte konsulent Christian Bonde, KAR+CO på telefon 4027 5900.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV her.

Vi skal have din ansøgning senest den 18.03.2019 – men gerne tidligere.

Ansøgningsfrist: 18. marts 2019

Søg stillingen