15. januar 2019

Planchef til Dragør Kommune

Vores planchef går på pension efter mange år hos Dragør Kommune. Derfor søger vi en ny planchef.

Som planchef får du det faglige ansvar for planområdet og for at sikre og udvikle de bevaringsværdige by- og landskabsmiljøer i Dragør Kommune, som rammen om et moderne byliv i autentiske miljøer.

Kvalitet i byudvikling, landskabsforvaltning og bevaring er omdrejningspunktet for alt hvad vi arbejder med.

Borgerinddragelse og forhåndsdialog ser vi som vigtige redskaber for god planlægning og som vi fortsat skal udvikle.

Kommunen er stort set udbygget men der sker byomdannelse især i kommunens villaområder. Her skal vi særligt sikre, at bevaring og fornyelse giver bykvalitet, så Dragør Kommune fortsat er et godt sted at bo.

Dragør Kommune er i gang med at formulere planstrategi som oplæg til revision af kommuneplan. Emnerne er: Omdannelse af boligområder, bevaring og fornyelse af kulturmiljøer, kystbeskyttelse og kommunens relationer til omverden.

Men der er også andre spændende opgaver, som du skal være med til fx:

 • Udvikling af natur og friluftsliv i Naturpark Amager
 • Udvikling af Dragør Havn med søsport, erhverv og kultur
 • Arkitektkonkurrence og efterfølgende planlægning af et samlet dige langs kommunens kyst
 • Projekt for UNESCO-udpegning af Dragør gl. By og Havn
 • Udvikling af kommunens kulturmiljøer
 • Implementering af arkitekturpolitikken

Du skal være med til at styre disse opgaver i mål.

Du skal samtidigt være faglig ansvarlig for kommunens myndighedsopgaver på planområdet. Du skal kunne rådgive og vejlede kommunalbestyrelsen om byplanfaglige udfordringer og du skal være med til at sikre og udarbejde en god og robust planlægning.  Du skal være faglig garant og deltage i en sikker og effektiv forvaltning af planområdet fra kommuneplan til lokalplan og i den enkelte plansag.

Profil

 • Vi forventer, at du har længere tids praktisk og strategisk erfaring med kommune- og lokalplanlægning samt administration efter planloven.
 • Vi forventer, at du kan rådgive kommunalbestyrelsen om byplanlægning på alle niveauer og at du kan agere tovholder på projekter.
 • Vi vil foretrække, at du har en byplanfaglig uddannelse og gerne som arkitekt.
 • Vi forventer, at du er god til kommunikation og kan indgå i dialog med borgere, virksomheder, myndigheder, interessenter, politiske udvalg og på tværs af forvaltninger – så projekter lykkes.
 • Vi forventer, at du har interesse for og vil sætte dig ind i bevaringsopgaverne og traditionel byggeskik, så vi i samarbejde med beboerne i Dragør gamle by og St. Magleby landsby og øvrige interessenter kan sikre de historiske bymiljøer til glæde for alle.
 • Vi forventer, at du er holdspiller og vil sætte pris på, at vi i dagligdagen hjælper hinanden, deler viden og løfter i flok.

Du vil indgå i Plan og Teknik, hvor vi er 15 medarbejdere. Ud over planområdet arbejder vi med miljø, natur, trafik, kommunens ejendomme, anlæg, havn, erhverv og turisme. I planteamet er vi 4 med hovedopgaver inden for planlægning, udviklingsprojekter, GIS og bevaring af kulturmiljøer.

Vi kan tilbyde                                                

 • Vi arbejder i teams, hvor vi lægger stor vægt på, at hjælpe hinanden, tage ansvar for egne såvel som fælles sagsområder samt faglig sparring.
 • Stor indflydelse på eget arbejde, og mulighed for sammen med dine kollegaer, at være med til at udvikle området. Vi sætter pris på din nysgerrighed for at gøre os bedre i dagligdagen.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte direktør Mette Jeppesen tlf. 30 10 10 76 eller afdelingschef Jesper Horn Larsen tlf. 32 89 03 22, hvis du har spørgsmål.

Job og stillingsprofil www.dragoer.dk/vores-kommune/job-i-dragoer-kommune/job-og-personprofil-planchef/

Dragør Kommunes hjemmeside finder du på: www.dragoer.dk

Ansættelsesvilkår
Tiltrædelse den 1. april 2019. Der er tale om en fuldtidsstilling (37 t/uge) med flexordning.

Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og efter principperne om NY Løn.

Ansøgningsfrist
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Send den nu eller senest den 13. februar 2019 kl 9.00 via kommunens rekrutteringssystem http://www.dragoer.dk/page3779.aspx

Vi forventer at afholde samtale mandag den 25.februar 2019.

Vi holder til på rådhuset i St. Magleby, Kirkevej 7, tæt på kollektiv trafik og i cykelafstand fra København, bare 12 km fra Nørreport Station.

Stillingsbetegnelse

Planchef

Ansættelsesforhold

Stillingen er uden højeste tjenestetid

Virksomhedsoplysninger

Plan og Teknik

Tiltrædelse
1. april 2019

Ansøgningsfrist

 1. februar 2019

Kontaktperson til brug for yderligere oplysninger

Direktør Mette Jeppesen på tlf. 30 10 10 76/mail: mettej@dragoer.dk. eller til afdelingschef Jesper Horn Larsen tlf. 32 89 03 22/mail: jesperl@dragoer.dk

Uddannelse

Arkitekt/Byggeplanlægger, eller anden relevant uddannelse

Arbejdsområde

Plan og Teknik

Ansøgningsfrist: 13. februar 2019

Søg stillingen