12. marts 2019

Ph.d. i bytransformation og havvindsstigninger

NB! Ansøgningsfrist d. 26/4 kl. 12.00

Arkitektskolen Aarhus opslår et treårigt ph.d.-stipendium med temaet Bytransformation og havvandsstigninger.

Arkitektskolen søger en ph.d.-stipendiat med et forskningsprojekt, der kan bidrage til at nytænke feltet Bytransformation, som vi arbejder med i krydsfeltet mellem urban design, landskabsarkitektur og by- og landskabsplanlægning.

Stipendiaten skal indgå i det tværfaglige miljø på Forskningslaboratorium 1, Transformation, Arkitektur og Territorier.

Vi ønsker med stipendiet at styrke, udvikle og koble forskellige diskussioner inden for det overordnede tema om bytransformation: Havvandsstigningerne og klimaforandringerne udfordrer de danske byområder. Derfor bør vi måske gentænke de byidealer og arkitektoniske modeller, der har været anvendt i de seneste årtiers bytransformationer. Hvordan kan havvandstigninger bruges som en transformationskraft, der positivt bidrager til gentænkningen og kvalificeringen af eksisterende bystrukturer?

Vi søger en ph.d. stipendiat, der formulerer et fremtids- og udviklingsorienteret projekt indenfor denne ramme med udgangspunkt i kyst- og fjordbyerne i Østjylland.

Arkitektskolen Aarhus prioriterer fokus på Research by Design-metoder, og vi ser det som oplagt, at ph.d.-projektet metodisk også anvender disse. Dette udelukker ikke projekter med et mere teoretisk fokus.

Stillingen
Stillingen forudsætter indskrivning på ph.d.-skolen med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i arkitektur. Ph.d.-studiet er et treårigt videnskabeligt studium. Stillingen omfatter desuden undervisning og formidling, som vil blive knyttet til forskningsprojektet.

Stillingen ønskes besat fra den 1. september 2019. Aflønning sker efter AC-fællesoverenskomsten.

Krav til ansøgere og til ansøgning
Arkitektskolen søger en ph.d.-stipendiat med relevant akademisk baggrund på kandidatniveau.

Du ansøger ved at udfylde formularen via linket nedenfor. I formularen skal du uploade en ansøgning, der skal indeholde en projektbeskrivelse i relation til forskningslaboratorium 1’s fokusområder og den ovenfor beskrevne faglige ramme. Projektbeskrivelsen skal indeholde emneformulering og problemstilling, teoretisk og metodisk tilgang, kortfattet tidsplan og overvejelser om studiets forventede resultat. Den samlede ansøgning må ikke overstige 6 A4-sider.

Navn, adresse, e-mail og stillingskategori skal fremgå af første side af ansøgningen.

Herudover skal du uploade:

  • Kopi af bevis for beståede eksaminer på kandidatniveau
  • CV, evt. med publikationsliste
  • Portfolio (max 20 MB)

Deadline
Ansøgningen skal fremsendes digitalt i pdf-format, så den er Arkitektskolen i hænde senest fredag den 26. april 2019 kl. 12.00.

Yderligere Information
Spørgsmål om stillingen og forskningsprojektet kan rettes til:

Professor Tom Nielsen på 8936 0303 / tn@aarch.dk eller ph.d.-skoleleder, lektor Claus Peder Pedersen på 8936 0227 / cpp@aarch.dk.

Ansøgningsfrist: 26. april 2019

Søg stillingen