7. marts 2018

Medarbejder til Plan & Projekt

Vil du være en del af det forrygende Plan & Projekt team og tegne Lemvig som en stolt og levende kommune i udvikling?
 Vi arbejder engageret og tværfagligt, og du får mulighed for at præge udviklingen gennem arbejde med lokalplaner samt andre plan- og udviklingsopgaver.

Lemvig Kommune fortsætter en positiv udvikling og realiserer i disse år spændende projekter i Thyborøn og på Lemvig Havn samt omfattende områdefornyelse i flere af kommunens byer. Vi udarbejder kontinuerligt lokalplaner, som skal understøtte projekterne og sikre borgeres og virksomheders mulighed for mere og bedre byggeri.

Der er en klar ambition om at gøre sagsbehandlingen på det tekniske område så smidig som muligt med borgere og virksomheder i centrum, og her spiller arbejdet med Planloven en væsentlig rolle. Når nye muligheder opstår via ændringer i lovgivningen eller når gode idéer og projekter skal realiseres, skal administration og udarbejdelse af lokalplaner altid kunne levere det grundlag, som er nødvendigt.

Vi søger en kollega, som med blik for helheden kan holde fagligheden højt og kan finde løsninger i takt med, at udfordringerne opstår.

Hvem er vi?
Du skal arbejde i Plan & Projekt. Vi er en lille afdeling på 11, som dækker myndighedsarbejde, lokalplaner, kommuneplan, planstrategi, klima- og energiprojekter, områdefornyelse, nedrivning af tomme boliger samt udvikling af kommunens store satsninger, hovedsagligt i Lemvig og Thyborøn. Vi spiller derfor en vigtig rolle i udviklingen af Lemvig Kommune med deltagelse i projekter samt udarbejdelse af strategier og plangrundlag.

Afdelingen er præget af en uformel, professionel tilgang til opgaverne, som løses i dialog med kolleger, borgere, erhverv, interessenter og selvfølgelig politikerne, som vi er tæt på. Netop nærhed er centralt for vores planopgaver, som ofte udføres i samarbejde med developere, borgere og andre ansøgere. Fysisk planlægning er for os et aktivt redskab, som også rummer kulturelle, sociale og økonomiske aspekter, og som udvikles tæt på virkeligheden.

Stillingen:
Hos os får du mulighed for at arbejde med fysisk planlægning fra flere fronter.

Udarbejdelse og administration af lokalplaner er det primære arbejdsfelt, hvor du har mulighed for at være med fra start til slut i processerne, og det er derfor nødvendigt, at du er selvstændig, har handlekraft og er fortrolig med særligt Planloven. Sammen med Bygge- og Erhvervsservice, som bl.a udsteder byggetilladelser, vil du ligeledes indgå i et tværfagligt samarbejde omkring konkrete ansøgninger om byggeri.

Du vil desuden – afhængig af kompetencer og interesser – kunne bidrage til afdelingens øvrige opgaver – fra overordnet strategisk byudvikling over helhedsplaner og områdefornyelse til byrumsprojekter og konkrete vurderinger af nybyggerier.

Der er tale om en fast stilling på 37 timer/uge. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.

Hvem er du?
Du er:

  • Uddannet landinspektør, arkitekt, landskabsarkitekt, byplanlægger eller lignende med lyst og evner til at arbejde med lokalplanlægning, byggeri og fysisk planlægning generelt.
  • En holdspiller med smittende godt humør og masser af gåpåmod.
  • Effektiv og produktiv og kan skabe gode resultater i samarbejde med andre.
  • Fortrolig med Planlovens bestemmelser, og formår at sikre sammenspil mellem jura, byudvikling, borgere og virksomheder.
  • Engageret med fokus på god dialog i forhold til borgere, virksomheder, politikere og andre afdelinger og evner at arbejde i en politisk ledet organisation.
  • Rutineret bruger af digitale redskaber.

Yderligere oplysninger: 
Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte leder af Plan & Projekt Mariane Vistisen Lindskov på tlf. 96 63 14 16.

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk via Lemvig Kommunes hjemmeside senest søndag, den 18. marts 2018.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 20. og 21. marts 2018.

Læs mere om Lemvig Kommune på www.lemvig.dk

Ansøgningsfrist: 18. marts 2018

Søg stillingen