6. februar 2019

Lektor

LEKTORAT I ARKITEKTONISK DESIGN OG BYGNINGSKOMPONENTER

Arkitektskolen Aarhus ønsker at styrke udviklingen af arkitekturens kunstneriske, tektoniske og sociale kvaliteter, bl.a. gennem udforskning af materialer og bygningskomponenter ved hjælp af digital teknologi.

Vi søger en profil med stærke kompetencer inden for arkitektonisk formgivning, materialer og komponentdesign. Vi forventer samtidig, at du har interesse for arkitekturens historie og teori, er engageret i fagets samfundsmæssige aspekter og har relevant forsknings-/udviklingserfaring, der modsvarer kravene til et lektorat.

Lektoratet skal udforske udviklingen og formgivningen af bygningskomponenter til gavn for forskning, undervisning og arkitektfagets praksis. Det kan for eksempel tage udgangspunkt i udviklingen af ’intelligente’ bygningskomponenter eller i, hvordan ikke-standardiseret digital fabrikation kan befordre kvaliteten i det almindelige byggeri.

Et lektorat er en tidsubegrænset stilling, hvor hovedopgaverne er forskning og/eller kunstnerisk udviklingsvirksomhed med krav om publicering og videnskabelig formidling samt undervisning. Stillingen kan også omfatte projektledelse og administration efter nærmere aftale.

Stillingen ønskes besat fra den 15. august 2019. Aflønning sker efter AC-fællesoverenskomsten.

Lektoratets tilknytning
Lektoratet vil blive tilknyttet forskningslaboratorium 2, Teknologi, Bygningskultur og Bosætning (pdf) og det relaterede undervisningsprogram af samme navn. På forskningslaboratoriet er der et stort fokus på brobygning imellem teori og praksis. Et eksempel er projektet ”Material Imagination”, som bygger bro imellem digitale materialeundersøgelser og et fænomenologisk begrebsapparat. Andre projekter kombinerer arkitekturhistoriske studier med nye vinkler på boligbyggeri, tektonik og materialer, og atter andre har et mere direkte fokus på byggeriets digitalisering.

Stillingens undervisningsdel vil blive knyttet til undervisningsprogrammet Teknologi, Bygningskultur og Bosætning, som omfatter undervisning på bachelor- og kandidatniveau. Forskningslaboratoriets faglige spændvidde afspejles i undervisningsprogrammet, der med udgangspunkt i bosætning arbejder med forskellige vægtninger imellem de ovennævnte fagområder.

Vi søger en profil med en stærk faglige integritet, der kan bidrage til at sætte dagsordenen i den arkitektoniske udformning af vores samfund. Du skal have lyst til at indgå i et dynamisk forsknings- og undervisningsmiljø, der spænder fra værkstedsbaseret praksis over tegnebordsundervisning til akademisk forskning og formidling mv.

Arkitektskolen Aarhus opfordrer alle med relevante kvalifikationer til at søge stillingen, men vil lægge særlig vægt på ansøgninger, der er baseret på research by design, som er et prioriteret indsatsområde for skolen.

Krav til ansøgere og ansøgning
Ansættelse som lektor forudsætter undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer inden for opslagets fagområde på niveau med en tilfredsstillende gennemført ansættelse som adjunkt. Kvalifikationerne kan være opnået gennem dokumenteret forskning på internationalt niveau eller anden videre- eller nyudvikling af fagområdet. F.eks. gennem original kunstnerisk udviklingsvirksomhed på højt internationalt niveau eller på baggrund af en betydelig arkitektfaglig karriere på højt niveau.

Du ansøger ved at udfylde ansøgningsformularen på https://aarch.dk/jobs. I formularen skal du uploade en ansøgning, hvor du redegør for forsknings- og undervisningsinteresser i relation til opslagets emneområde. Den samlede ansøgning må ikke overstige 6 A4-sider.

Navn, adresse, e-mail og stillingskategori skal fremgå af første side af ansøgningen.

Herudover skal du uploade:

  • Kopi af bevis for beståede eksaminer på kandidat og evt. ph.d.-niveau
  • CV
  • Portfolio med udvalgte eksempler på din professionelle, kunstneriske, akademiske og/eller undervisningsbaserede praksis (Max 20 MB)
  • Publikationsliste

Deadline

Ansøgningen skal fremsendes digitalt i pdf-format, så den er arkitektskolen i hænde senest den 4. marts 2019 kl. 12.00.

Yderligere Information

Spørgsmål om stillingen kan rettes til professor Thomas Bo Jensen på +45 8936 0300 eller tbj@aarch.dk.

Ansøgningsfrist: 4. marts 2019

Søg stillingen