4. januar 2019

LEDER TIL “DESIGN OG VISION” – STRATEGISK VÆKST

Brænder du for designledelse? Kan du navigere i den komplekse proces, hvor alle har deres mening? Kan du lede Kolding Kommunes vision til realisering i samarbejde med et stort netværk af aktører? Så leder vi efter dig.

Til en spændende stilling i Strategisk Vækst leder vi efter en dygtig designleder, der med sin værktøjskasse fuld af design, kreativitet og ledelse kan flytte afdelingens mål til nye højder.

Arbejdssted: Centralforvaltningen, Strategisk Vækst, Akseltorv 2, 6000 Kolding.

Arbejdstid: 37 timer pr. uge med fleksibel arbejdstid

Ansættelsestidspunkt: 1. marts eller snarest muligt

Strategisk vækst
Du bliver en del af en spændende strategisk enhed i Kolding Kommune, som engageret og målrettet arbejder for realisering af kommunens vision, det årlige salgsbudget og kommunens ambition om at runde 100.000 indbyggere i 2022.

Strategisk Vækst er en stabsfunktion i Centralforvaltningen og består af 16 medarbejdere fordelt på to teams. Det ene team arbejder med køb og salg af fast ejendom, støttet byggeri og udlejningsopgaver.

Det andet team er Design og Vision. Teamets opgave er, at sikre, at hele organisationen supporteres med designfaglig viden, at der sker en monitorering af indsatser, projekter og programmer, som skal realisere Kolding Kommunes vision ’Vi Designer Livet’ og ikke mindst, at sætte design i spil som vækstdriver.

Teamet bidrager også sammen med interne og eksterne aktører til gennemførelse og formidling af designrelaterede initiativer som understøtter den fælles fortælling om Koldings designvision og samspillet mellem kommune, borger, erhverv og uddannelse.

Sammen danner de to teams rammen om flere strategiske initiativer inden for bl.a. erhverv, bosætning og byvækst.

Leder til ”Design og Vision” i Strategisk Vækst 
Lederen af ”Design og Vision” skal sikre den overordnede styring på realiseringen af Kolding Kommunes vision ’Vi Designer Livet’. Vi beskæftiger os med den designprofessionelle forankring i organisationen, i offentlig-privat-innovation og i nationale og internationale samarbejder. Det kommer bl.a. til udtryk i, at Kolding er UNESCO ”Design City” og det gør os til en del af et verdensomspændende netværk af designbyer. Du er i alle dine opgaver fokuseret omkring værdien i designdrevet innovation med afsæt i borgerens centrum, og hvordan design som vækstdriver kan styrke Kolding Kommunes ambitioner og visioner. Du evner at sætte netværk i spil på en måde, så alle spiller hinanden gode, og så fællesskabet sammen bidrager til visioner for fremtiden.

Du vil indgå i et ledelsesteam i afdelingen hvor du sammen med afdelingschefen og teamlederen for Ejendomshandel og Udlejning er medansvarlig for afdelingens udvikling, trivslen blandt medarbejdere og udviklingen af kompetencer.

Dine kompetencer:  
Vi forestiller os, at du har en kreativ uddannelse inden for design eller anden relevant retning af mellemlang eller lang uddannelse. Du demonstrer gennem dokumenteret erfaring en høj designfaglighed og er derfor godt hjemme i designtænkning, herunder co-creation og brugercentreret design. Du har en oprigtig interesse for at arbejde dig ind i det fællesskab, som på tværs af organisationen og lokalsamfundet udspiller sig om designtænkning. Du er visionær og iderig, men du har også en god forståelse for at få dine ideer ned på jorden, fordi du også kan tænke løsningsorienteret og lavpraktisk. Dertil har du analytiske evner og evner systematisk at følge op på igangværende processer, og du evner at synliggøre værdien af processen.

Du er professionel ekstrovert og kan stå i spidsen for dine projekter og leder dit team til succes. Det gør du ved at være en fagligt stærk leder, der kan coache og sparre relevant med dit team. Det er ikke sikkert, du har været leder tidligere, men du har en stor passion og evne til at få mennesker med dig i kraft af dit naturlige ledertalent. Der vil i stillingen være mulighed for at tage en lederuddannelse, hvis ikke du allerede har en.

Strategisk Vækst lykkes ikke alene, og vi lægger derfor vægt på, at vores nye leder er en teamplayer, der er åben og imødekommende både fagligt og socialt. Du evner at have stærke relationer både internt og eksternt, og i teamet er du synlig og nærværende.

Du har stor erfaring som leder af projekter/programmer og meget gerne fra en politisk organisation. Du har politisk tæft, og forstår kompleksiteten af at arbejde i en politisk ledet organisation og på tværs af mange fagligheder.

Som leder af projekter/programmer er du struktureret og en stærk formidler med gennemslagskraft, hvor du når ud til forskellige målgrupper – offentlig og private. Det betyder ikke, du tromler dine ideer igennem, men at du prioriterer din indsats og du altid sikrer organisatorisk og politisk opbakning til dine initiativer. Du evner tydelighed i både skrift og tale, og du er ikke bleg for at stå på scenen, når jobbet kræver det. Derfor er deltagelse i netværk og arrangementer, der er med til sætte Kolding på landkortet som designby, aktiviteter du ser frem til at varetage.

Vi lægger vægt på evnen til at formidle komplekse designprocesser, så alle forstår meningen og oplever værdien.

Der må i rekrutteringsforløbet påregnes eventuel udarbejdelse af personprofil, case-opgave og mulig anden samtale. Referencer indhentes efter nærmere aftale.

Løn: I henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:  Afdelingschef for Strategisk Vækst Anette Kold på telefon 22287727 eller Design- og Innovationskonsulent Trine Zielke på telefon 79794140

Ansøgningsfrist: Torsdag den 17. januar 2019 kl. 12.

Ansættelsessamtaler: Forventes afholdt den 22. januar 2019 og dertil må påregnes mulig anden samtale 29. januar 2019.

Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest/børneattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.

Ansøgningsfrist: 17. januar 2019

Søg stillingen