21. november 2018

Leder af Fysisk plan, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Leder af Team Fysisk Plan, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Aarhus Kommune er inde i en rivende udvikling og tilbyder en spændende og udfordrende stilling som leder af Team Fysisk Plan med en mulighed for at være med til at påvirke byens udvikling. Teamlederen vil sammen med afdelingens Planchef og medarbejderne skabe rammerne for den hastige vækst i borgere og arbejdspladser i byen. Planafdelingen er et væsentligt element i hele værdikæden i Teknik og Miljø. Teamlederen spiller dermed i samarbejde med Planchefen og sammen med medarbejderne en vigtig rolle i udviklingen af Aarhus.

I Team Fysisk Plan arbejdes der primært med udarbejdelse af helhedsplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser og kommuneplantillæg. Lokalplanlægningen sker i et nært samarbejde med private og offentlige bygherrer for en meget bred vifte af sager. Der er et tæt samspil med det politiske niveau, dels Rådmanden, dels Teknisk udvalg – både løbende og i forbindelse med specielt byrådsindstillinger. Der er tale om både myndighedsopgaver samt analysestudier indenfor et bredt fagfelt.

Stillingen som leder af Team Fysisk Plan er med personaleansvar af pt. 25 fagligt kompetente medarbejdere, der i den grad er tændte på opgaverne, men som også gerne vil udfordres, af en motiverende og involverende leder.

Teamlederens ansvarsområder:

 • Det daglige ansvar for udførelse af opgaver i Team Fysisk Plan, herunder økonomi og ressourcer.
 • At sikre at teamet har fokus på det eksterne samspil med samarbejdspartnere både inden- og udenfor Aarhus Kommune, herunder sikre en serviceorienteret rådgivning af borgere og samarbejdspartnere via en udpræget konstruktiv og løsningsorienteret tilgang.
 • At lede teamet på grundlag af synlige mål og løbende prioriteringer, herunder at bidrage til en faglig retning for tværgående opgaveløsninger i samråd med den øvrige ledelse.
 • At der udarbejdes materiale som synliggør prioritering af opgaver, udarbejdelse af målsætninger, strategier og konkrete handlingsplaner for teamet, og sikre at dette gennemføres.
 • At sikre det indre samspil, herunder effektivitetsfremmende processer.
 • At sikre den strategiske og faglige kompetenceudvikling, både på team- og individuelt niveau, som kan matche fremtidens opgavekrav.
 • At bidrage til et godt samarbejde med Planchefen og afdelingens anden teamleder, den øvrige ledelse i Plan & Miljø samt på tværs i hele Aarhus Kommune med helheden i fokus.
 • At arbejde for den gode trivsel og et godt arbejdsmiljø.

Din profil

Faglige kompetencer og erfaringsgrundlag

 • En relevant akademisk uddannelse, gerne indenfor områder som byplanlægning/fysisk planlægning
 • Erfaring med og forståelse for byudvikling og -omdannelse, gerne fra større byer
 • Kendskab til de juridiske og faglige aspekter indenfor kommuneplanlægning og lokalplanlægning
 • Erfaring i at arbejde i eller med politisk ledede organisationer

Ledelsesmæssige kompetencer og erfaring

 • Relevant lederuddannelse, eventuelt påbegyndt lederuddannelse
 • Ledelseserfaring fra større organisation, privat eller offentlig, og med tilsvarende fagligt indhold

Personlige kompetencer

Der er en forventning til at du vil kunne matche flere af de følgende kompetencer:

 • Det ledelsesmæssige værdigrundlag skal være baseret på både tillid, involvering og den nødvendige beslutningskraft – som respekterer den store viden og erfaring, som teamets medarbejdere repræsenterer
 • En synlig og tydelig ledelsespraksis, men du skal også have forståelse for at en lyttende tilgang ofte giver hurtigere og bedre resultater
 • En struktureret og systematisk arbejdsfacon med gode analytiske evner. Overblik og struktur er således en forventning, men du skal også kunne agere agilt, såfremt situationen tilsiger dette.
 • Skal kunne håndtere vanskelige pressede situationer således at du fastholder dit ledelsesmæssige værdigrundlag og dermed din handlingsanvisende adfærd. Du forstår at skære igennem og ”tage debatten når behovet er der”.
 • Processtærk, hvor det forventes at kunne kommunikere med alle, på en klar og velargumenteret men også respektfuld facon. Evnen til at skabe og fastholde gode relationer til alle uanset rolle og titel er også en parameter i denne sammenhæng

Løn og ansættelsesvilkår
Aflønning sker efter principperne om ”Ny løn” og i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation. Arbejdstiden udgør 37 timer om ugen.

Hvis du vil vide mere
Er du velkommen til at kontakte:

Planchef Eva Møller Sørensen, 4187 3737

HR-konsulent Pia Gudiksen Hansen, 8940 1544

Ansøgning
Ansøgningen skal være fremme senest fredag d. 21. december. Bemærk at vi blot har behov for et motiveret CV med relevant joberfaring og relevante referencer. Ansøgere bedes anføre en fortrolig e-mail adresse i ansøgningen. Vi er desuden interesseret i at høre, hvor ansøgerne har set annonceringen.

Stillinger i Aarhus Kommune skal søges online. Klik på ”søg job” via linket nedenfor og følg instruktionerne for at søge den ledige stilling. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Forventet ansættelsesdato 1. marts 2019.

Ansættelsesprocessen
Der er nedsat et ansættelsesudvalg og der gennemføres to runder samtaler – første runde fredag d. 11. januar 2019; anden runde torsdag d. 17. januar. Det forventes at samtalerne er af en times varighed.

Der forventes indkaldt 5-6 kandidater til første runde samtaler, og 2-3 kandidater til anden runde.

Mandag d. 14. januar afvikler HR-konsulenten en test. Desuden gennemføres en 1:1 samtale med Planchefen

Vi indhenter referencer mellem de to runder, men kun efter udtrykkelig aftale med ansøgerne.

Alle der har været til samtale får en hurtig tilbagemelding fra Planchefen

Efter ansættelsen
Der er tre måneders prøvetid. Efter ca. 6 ugers ansættelse afholder HR-konsulenten en opfølgningssamtale med den nyansatte chef og Planchefen, for at sikre, at samspillet er kommet godt fra start.

Om os
Teknik og Miljø består af tre forvaltninger: Plan og Miljø, Drift og Anlæg samt AffaldVarme Aarhus. Dertil kommer en Fællesadministration, et Ledelsessekretariat, Arealudvikling og Almene Boliger samt Stadsarkitekten. Forvaltningen Plan og Miljø er ved seneste organisationsændring oprettet ved at samle fem myndighedsområder.

Gode informationer og relevante link – Bilagssamling
Århusfortællingen: https://aarhus.dk/media/16234/aarhusmaal-og-aarhusfortaelling-2018-2021.pdf

Planstrategi 2015: https://aarhusplanstrategi2015.dk/

Kommuneplan 2017: https://aarhuskommuneplan2017.dk/

Ansøgningsfrist: 21. december 2018

Søg stillingen