1. august 2018

Juridisk konsulent

Kvalitet og Udvikling er ét af de tværgående centre, der skal dække en række generelle strategiske opgaver vedr. styring, opfølgning, kontrol og støtte til Region Sjællands ”sygehuse og sociale institutioner”. KU Byg fungerer som intern bygherrerådgiver og forestår gennemførelse af bygge- og anlægssager samt udvikling og vedligeholdelse af overordnede planlægningsværktøjer til bygningsvedligeholdelse og energi.

KU Byg varetager desuden en række ejendomsjuridiske opgaver, f. eks. berigtigelse af handler, udstykninger, ind – og udlejesager, udarbejdelse af deklarationer. Hertil kommer udarbejdelse af politikker og retningslinjer for ejendomsadministration i regionen.
I tæt samarbejde med afdelingens medarbejdere vil du således skulle medvirke i løsningen af en spændende blanding af ejendoms- og byggejuridiske opgaver, herunder faglig bistand og sparring inden for de byggejuridiske områder (udbud, licitationer, kontrakter mv.)

KU Byg består af ca. 10 erfarne medarbejdere med en byggechef i spidsen for ingeniører, arkitekter, to HK’ere og to jurister. Vi har travlt, men vi sætter pris på en hyggelig og uformel omgangsform.

Vi kan tilbyde dig
• Udvikling af nye arbejdsmetoder inden for byggeri og anlæg
• Faglige udfordringer og selvstændige arbejdsopgaver inden for alle grene af byggeri og ejendomsjura
• Styring og kontakt til eksterne rådgivere og samarbejdspartnere
• Faglig sparring og udvikling med regionens øvrige juridiske medarbejdere.
• Sagsbehandling i samarbejde med teamets øvrige medarbejdere og medarbejdere på Region Sjællands institutioner

Du må gerne have
• Erfaring med arbejdet i en politisk organisation

Vi forventer, at du
• Er jurist eller har byggejuridisk kompetencer
• Er indstillet på at indgå i teamarbejde og være sparringspartner for dine kollegaer,
• Har relevant erhvervserfaring.
• Er vant til at arbejde selvstændigt og kan varetage kontakter udadtil
• Kan fremlægge ideer såvel mundtligt som skriftligt
• Har gåpåmod og kan indgå i projektgrupper
• Ser udfordringer og løsninger i stedet for blokeringer og problemer

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst og fastsættes med baggrund i konkret forhandling efter principperne i Ny Løn.

Vil du vide mere
Kan du få yderligere oplysninger ved henvendelse til byggechef Kurt Reitz, 57 87 53 09.
Oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse m.v. bedes vedhæftet din ansøgning.
Ansættelsessamtaler i uge 37 og 38

Kontaktperson(er):
Navn: Kurt Reitz
Stilling: Byggechef
Email: kre@regionsjaelland.dk
Telefon: 57875309

Ansøgningsfrist: 5. september 2018

Søg stillingen