30. september 2019

Institutleder til arkitektur og medieteknologi

Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH) på Aalborg Universitet (AAU) søger en visionær leder, der har lyst til at indgå i ledelsesarbejdet på et moderne og udviklingsorienteret universitet. Tiltrædelse 1. marts 2020. Institut for Arkitektur og Medieteknologi er et af TECH Fakultetets fire institutter. Instituttet er organiseret i fire sektioner, der er placeret i Aalborg og København. De fire sektioner dækker en bred vifte af forskning inden for Arkitektur, Urban Design, Industriel Design og Medieteknologi. Instituttet har 1200 studerende og 150 medarbejdere, som vægter samarbejdet med erhvervslivet og det omgivende samfund højt.

Instituttet udbyder en bred vifte af uddannelsestilbud inden for arkitektur og medieteknologi på både bachelor og kandidatniveau samt fortsat akademisk udvikling. Instituttet har som mål at udvikle innovative, ingeniørbaserede uddannelses- og forskningsmiljøer, som integrerer kreativitet, ingeniørfaglighed og teknologi med arkitektur, urban design, industriel design og medieteknologi. Instituttet er blandt de førende forsknings- og uddannelsesmiljøer i Danmark, som beskæftiger sig med den udfordring, der ligger i sammenspillet mellem kreativitet og teknologi, og udvikler nye områder inden for forskning og uddannelse rettet med slutbrugeren.

Instituttet har stærke faglige miljøer og er enestående i dansk sammenhæng, da det samler fagligheder inden for arkitektur, design og medieteknologi under ét tag. Et så stærkt fundament rummer naturligvis et stort udviklingspotentiale og ambitionen er vækst og konsolidering af en plads blandt de verdensledende institutter inden for arkitektur, design og medieteknologi – et institut med sammenhængende aktiviteter inden for forskning, uddannelse, udvikling og samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

STILLINGSBESKRIVELSE
Institutlederen har ansvaret for instituttets strategi, faglighed, personaleudvikling og økonomi med afsæt i AAUs særkender – problemorientering, samarbejde, engagement og forandring. Institutlederen er ansvarlig for den daglige ledelse og administration af instituttet, herunder planlægning og fordeling af opgaver. Som institutleder vil du skulle varetage opgaver inden for både faglig ledelse, strategisk ledelse, økonomisk ledelse og personaleledelse.

Du har eksempelvis ansvaret for:
• kvalitet i forskning, undervisning og videnssamarbejde
• at instituttets strategi, faglighed, personaleudvikling og økonomi løbende evalueres, justeres og videreudvikles
• instituttets medarbejdertrivsel og talentudvikling
• at følge op på evalueringer af uddannelse og undervisning i samarbejde med studienævn og studieledere
• at instituttets medarbejdere bringer deres stærke fagligheder i spil og arbejder sammen om fælles mål og aktiviteter
• at tiltrække flere videnskabelige forskningstalenter
• at identificere og opsøge nye muligheder og få dem omsat til aktiviteter, der kan udvikle og fremme vækst på instituttet og universitetet – fx inden for funding og i forhold til udvikling af nye uddannelser og forskningsaktiviteter

Institutlederen indgår i fakultetsledelsen, som består af dekan, prodekanerne, sekretariatschef for dekansekretariatet og fakultetets øvrige institutledere. Fakultetsledelsen har ansvaret for at sikre implementering af universitetets strategi og fakultetets strategiske indsatser, herunder at videreudvikle instituttet som et attraktivt stærkt internationalt forskningsmiljø.
Som institutleder skal du videreudvikle instituttet som et af de stærkeste forskningsmiljøer inden for området. Du vil repræsentere universitetet i forbindelse med kontakt til og forhandling med nationale og internationale samarbejdspartnere og du skal sætte instituttet endnu tydeligere på landkortet.

Kvalifikationer
Det forventes, at du kan levere tydelig og strategisk orienteret ledelse i en spændende hverdag.
Du har indsigt i instituttets faglige områder, og dokumenteret erfaring med personaleledelse. Du har undervisningserfaring og er en fagligt internationalt anerkendt forsker på mindst lektorniveau inden for et af instituttets forskningsområder.
Du har visioner for udvikling af instituttet, og i samarbejde med medarbejderne formår du at få instituttet til at fungere som en samlet enhed, der udnytter de forskellige ekspertiser optimalt i instituttets forsknings- og undervisningsaktiviteter.
Du har stor forståelse for og interesse i forskningens og de videregående uddannelsers samspil med det omgivende samfund.
Det forventes at du er god til at kommunikerer og samarbejde på alle niveauer, har gennemslagskraft og kan udvise beslutningsdygtighed samt handlekraft i en kompleks organisation.
Du forventes at beherske dansk/skandinavisk og engelsk på forhandlingsniveau.

For mere specifik information om forskning og undervisning henvises til instituttets hjemmeside: www.create.aau.dk

Ansættelsesproces
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Dekan Henrik Pedersen på tlf 9940 9632 eller pr. mail dekan-tech@aau.dk

Ansættelsessamtaler gennemføres i to runder. Den første samtalerunde forventes at være d. 4. november og den anden d. 13. november. Der vil blive anvendt personprofilanalyse for kandidater, der går videre til anden samtalerunde.

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR
Ansættelse som institutleder sker på åremål i en 5-årig periode med mulighed for forlængelse op til 3 år uden opslag.
Der vil være mulighed for at forhandle forskningstid i begrænset omfang til stillingen.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst for akademikere i Staten med tilhørende protokollat til overenskomst for akademikere i staten om institutledere og dekaner ved universiteterne samt cirkulære om åremålsansættelse.
Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.
Ved åremålsperiodens udløb tilbydes en tilbagegangsstilling som lektor eller professor efter positiv fagkyndig bedømmelse, jf. ansættelsesbekendtgørelsen.
Ansøgning
Ansøgningen skal indeholde dokumentation for:
  • Uddannelse
  • Videnskabelige kvalifikationer
  • Ledelsesmæssige kvalifikationer
  • Erfaring med eksternt samarbejde

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket “søg stillingen online” og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

STILLINGSNUMMER
1062878

ANSØGNINGSFRIST
Torsdag den 24 oktober

Ansøgningsfrist: 24. oktober 2019

Søg stillingen