24. september 2018

Førsteamanuensis i Urban design

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet søker vi etter en Førsteamanuensis i Urban design.

Arbeidsted: Trondheim/Norge

2. gangs utlysning.

Driver du med praksis eller forskning i Urban Design ? Vi ønsker å styrke utdanningen av planleggere og arkitekter med planleggingskompetanse og søker etter engasjerte mennesker som vil bidra til det. Du har gjerne en spennende og relevant praksis (ikke krav om PhD) og vil undervise og utvikle praksis i et voksende tverrfaglig miljø på Institutt for arkitektur og planlegging ved NTNU.

Ta kontakt om du lurer på noe ! Gleder oss til å høre fra deg.

Instituttleder Lise Linge lise.linge@ntnu.no eller Professor Steffen Wellinger wellinge@ntnu.no

Institutt for arkitektur og planlegging (IAP) er ett av fire institutt ved Fakultet for arkitektur og design ved NTNU. Ved IAP tilbyr undervises det innen fire masterprogram i henholdsvis arkitektur, fysisk planlegging, eiendomsutvikling- og forvalting, samt Urban Ecological Planning. I tillegg til akademisk teoretisk forskning knyttet til studieprogrammene og forskningsfeltet Smart Cities utvikler IAP rammer for praksisbasert forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

IAP satser nå strategisk på å bygge opp kapasitet og kompetanse på feltet urban design for å styrke samspillet mellom planlegging og arkitektur, bærekraftig byer og en fremtidsrettet samfunnsutvikling. Vi søker etter en ressursperson som aktivt vil bidra i å forme undervisning, forskning og praksis i et dynamisk og tverrfaglig miljø ved fakultetet.

Stillingen
Stillingens tematiske bredde omfatter urban design, byplanlegging og urbanisme med grensesnitt mot landskapsarkitektur og arkitektur. Det kreves forståelse av by- og landskapsutvikling og kompetanse i urban design, stedsforming og prosjektutvikling. Stillingen fordrer oversikt over sentrale diskusjoner innenfor feltet, samt teoretisk og metodisk kompetanse som er operativ både innenfor arkitektur og planlegging.

Stillingen omfatter undervisning og veiledning på alle nivåer, samt teori- og metodeutvikling. Videre omfatter stillingen forskning og undervisning innenfor studieprogrammene Fysisk planlegging og Arkitektur. Stillingsinnehaveren skal arbeide i og utvikle møtepunktet mellom arkitektur og planlegging.

Det forventes at stillingsinnehaveren bidrar til positiv faglig utvikling og kvalitetsheving av instituttets forskning- og undervisingsportefølje, ha sterkt faglig engasjement og stor grad av samarbeidsevne. Stillingen er en del av en strategisk satsning hvor mulighetsrommet for å forme fagmiljøet er stort.

Ved NTNU sidestilles praksisbasert forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid med akademisk teoretisk forskning. Kvalifikasjoner:

 • Doktorgrad eller tilsvarende erfaring fra praksisbasert forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Erfaring fra praksisfeltet
 • Evne til analytisk overblikk og kritisk tenkning
 • Gode språkkunnskaper, muntlig så vel som skriftlig innenfor norsk eller andre skandinaviske språk og engelsk

Kvalifikasjoner som vil bli vektlagt:

 • Pedagogiske evner og erfaring fra undervisning Faglig engasjement og samfunnsansvar
 • Evne til analytisk overblikk og kritisk tenkning Dokumentert forskning
 • Dokumentert praksis Dokumentert formidling
 • Erfaring fra internasjonale institusjoner Erfaring fra kunnskapsledelse

Det vil legges vekt på personlige egenskaper:

 • Interesse for undervisning i urban design og tilstøtende fagfelt.
 • Evne til å videreutvikle det faglige miljøet, både pedagogisk og vitenskapelig. Samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser. Evne og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Gode formidlingsevner.
 • Evne til å arbeide selvstendig Evne og interesse for omstilling.

KRAV TIL SØKNADEN

Søknaden skal inneholde:

En beskrivelse av dine ambisjoner og visjoner for denne stillingen

En dokumentasjon og beskrivelse av arkitektoniske verk og/eller vitenskapelige arbeider (inntil 10 arbeider) eller annet relevant arbeid som søkeren anser mest betydningsfulle for stillingen. Dokumentasjonen skal inneholde beskrivelse av søkerens rolle i prosjektet. En kort beskrivelse av den vitenskapelig/pedagogiske relevansen av søkerens forskning, utviklingsarbeid og praksis. Redegjørelse for pedagogisk kompetanse og erfaring.

CV og en fullstendig publikasjonsliste med opplysninger om hvor arbeidene er offentliggjort. Attester og vitnemål

Søknaden vil bli bedømt av ekstern sakkyndig komité. De mest aktuelle søkerne vil bli innkalt til intervju og pedagogisk prøving.

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: Lise Linge, Instituttleder lise.linge@ntnu.no eller Professor/fungerende Instituttleder Steffen Wellinger, wellinger@ntnu.no

Lønns- og arbeidsvilkår
Tilsatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tiltredelsen. Universitetet tilbyr dette. For mer informasjon om ”Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved tilsetting i vitenskapelig stilling ved NTNU”, se: https://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske- kvalifikasjoner

Stillingen som professor (kode 1013) alternativt førsteamanuensis (kode1011) lønnes i henhold til den norske Statens lønnsregulativ. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Som medlem av Statens Pensjonskasse får du:

Gode pensjonsbetingelser Gunstig boliglån

Gode forsikringsordninger

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt bosetter seg tilgjengelig for arbeidsstedet.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må godta eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Søknaden med vedlegg sendes elektronisk via denne side. https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/154866/foersteamanuensis-i-urban-design

Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.

Søknadsfrist: 18.10.2018 Søknaden merkes med 18/21043

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no innen søknadsfristen. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Jobbnorge-ID: 154866, Søknadsfrist: 18. oktober 2018

Ansøgningsfrist: 18. oktober 2018

Søg stillingen