9. april 2018

Erhvervs-phd projekt: SCHØNHERR

Kandidat søges til 3-årig erhvervs-ph.d om ”Fremtidens tilgængelighed – for alle”.

Bevica Fonden og KADK søger i samarbejde med landskabstegnestuen SCHØNHERR en kvalificeret kandidat til at indgå i et samarbejde omkring ansøgning, udvikling og gennemførelse af et erhvervs-PhD projekt. Forskningsprojektet skal skabe ny viden om, hvordan de mange aktører der deltager i forbindelse med udviklingen af by- og landskabsrum håndterer spørgsmålet om universelt design, ligeværdighed og æstetiske helhedsoplevelser når der skal skabes tilgængelige by og landskabsrum – for alle.

Universel tilgængelighed vil i fremtiden udvikles i feltet mellem ny teknologi og det konkrete, fysiske rum, og det vil påvirke vores designmuligheder. Samtidig vil der i projektet lægges særlig vægt på hvilken rolle faglig helhedstænkning spiller, i forhold til at balancere de mange forskellige funktionelle krav der stilles til by og landskabsrum i alle projektforløbets faser, fra skitse til projekt og drift.

Schønherr er blandt landets førende tegnestuer, og skaber enkle og integrerede tilgængelighedsløsninger i landskabet – du kan læse mere om os her: www.schonherr.dk

Stillingen er tilknyttet Schønherrs kontor i København, men kandidaten forventes at skulle bruge en del tid på andre lokationer i det bl. a. projektets observationer, kortlægninger og feltarbejde forventes at foregå hos samarbejdspartnere og i bygherreorganisationer. Projektet skal udvikles og implementeres i hele Schønherrs organisation (pt. kontorer i Århus og København), og arbejdet vil skulle rettes mod formidling på konferencer i ind- og udland, samt i undervisningen på KADK i København.

Kvalifikationer:

  • En relevant kandidateksamen (gerne fra et af landets ingeniør, planlægnings- eller arkitektuddannelser; med speciale indenfor arkitektur, landskabsarkitektur, procesdesign, etc.)
  • Min. 2 års erfaring fra arbejde i branchen med projektudvikling, helst i forbindelse med projekter der har omfattet tilgængelighedsløsninger
  • God organisatorisk forståelse, og evne til at analysere komplekse projektudviklings-processer
  • Et udadvendt sind og erfaring med evner og lyst til samarbejde og formidling

Projektets akademiske partner er Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Institut for Bygningskunst, By & Landskab.

For en god ordens skyld skal det nævnes, at det i lighed med praksis ved almindelige PhD-opslag først er i det øjeblik, at erhvervs-PhD projektet vurderes kvalificeret af alle projektets parter: SCHØNHERR, BEVICA og KADK og særligt at det opnår støtte hos Innovationsfonden, at det fører til en lønnet stilling. Parterne vil dog, afhængig af kandidatens nuværende ansættelsesforhold, være åbne for aflønning i en periode i forbindelse med projektansøgningen.

Innovationsfonden stiller en række betingelser til kandidaten, bl. a. om uddannelsesgrad og karaktergennemsnit, der skal være opfyldt for at man kan komme i betragtning. Ansøgere bedes derfor i sin ansøgning til SCHØNHERR dokumentere at disse og de øvrige krav til E-phd-ansøgning kan mødes.

Læs mere om E-phd-ordningen her, hvor du også kan læse mere om løn- og ansættelsesvilkår.

For yderligere informationer om projektet, kontakt da venligst:

Institutleder: Katrine Lotz, Lektor ph.d,

Arkitekt MAA, tlf 4170 1689,

e-mail: klotz@kadk.dk

Eller

Virksomhedsvejleder: Sanne Slot Hansen, Associeret partner, Landskabsarkitekt MAA, tlf 2510 7858, e-mail: ssh@schonherr.dk

Ansøgning bedes sendt til:

SCHØNHERR A/S

Esplanaden 8C, 4.tv

1263 København K

Mærket ”Erhvervs-phd”

Eller på e-mail til apply@schonherr.dk med Emne: ”Erhvervs-phd_dit navn”

Ansøgningen skal vedlægges kopi af eksamensbevis, CV og portfolio.

 

job

Ansøgningsfrist: 1. maj 2018

Søg stillingen