1. marts 2019

Erfarne projektledere til Ejendomscenteret

NB! Ansøgningsfrist 19/3 kl. 12.00

Vil du stå i spidsen for spændende byggeprojekter i en ambitiøs kommune? Gladsaxe Kommunes Ejendomscenter søger tre erfarne projektledere til b. a. at gennemføre større byggeprojekter på skoleområdet og til et byudviklingsprojekt med bla. et nyt Sundhedshus.

Med disse tre stillinger bliver Ejendomscenteret udvidet, så vi kan indfri byrådets ambitioner om gode fysiske rammer til gavn for kommunens borgere og de ansatte. I de kommende år er der projekter for ca. 1 milliard kroner, som skal gøres til virkelighed.

Vi leder efter dig, der kan programere og lede et eller flere af disse byggeprojekter. Udover at være en dygtig og erfaren projektleder, så er du en stærk kommunikator, der lige som os lægger vægt på at skabe og arbejde i gode relationer. Du kan som projektleder navigere mellem mange interessenter og dine faglige og personlige egenskaber bidrager dermed til at skabe vellykkede forløb.

Hos os får du ansvar for og reel indflydelse på projektet i en hverdag med opgaver, der har stor politisk bevågenhed, og du får mulighed for at udfolde dig i en økonomisk velkonsolideret kommune.Din baggrund
Du har en relevant byggeteknisk baggrund, f.eks. som ingeniør, arkitekt eller konstruktør, og så har du solid erfaring som projektleder af byggeprojekter og kendskab til kommunen som bygherre enten fra en tilsvarende stilling eller fra rådgiverbranchen. Det er en fordel, at du har erfaring med skolebyggeri eller projekter indenfor sundhedssektoren.

Opgaver og kompetencer
Du skal blandt andet arbejde med at:

 • Planlægge og lede projekter.
  Du er fremsynet og ser værdien i en veltilrettelagt proces. Du er med helt fra starten af et projekts ide- og budgetfase, hvor du evner at sætte dig tydeligt for bordenden, så alle interessenter kommer til orde og arbejder positivt sammen om at gennemføre projektet. Du er dygtig til at skabe rammerne for et byggeprojekt og kan styre et projektforløb fra idefase frem til bygningerne går i drift. Det vil bl. a sige, at du skal evne at arbejde sammen med mange forskellige grupper med mere eller mindre kendskab til byggeri lige fra brugergrupper til bygherre i forvaltningerne til eksterne samarbejdspartnere i form af konsulenter og rådgivere.
 • Styre og overvåge projekterne.
  Det er dig, der holder styr på økonomi, tid og kvalitet herunder bl.a. udbud og kontraktstyring. Du forstår, at økonomien i et projekt kan være kompleks og sammensat, blandt andet fordi der nogle gange gennemføres tiltag med forskellige finansieringer på én gang. Det er naturligt for dig at foretage totaløkonomiske betragtninger, og du bidrager gerne til, at Gladsaxe Kommune kommer på landkortet med bæredygtigt byggeri. Du kan som projektleder få andre til at levere, drive processerne fremad og sørge for at deadlines bliver overholdt.
 • Tilrettelægge bruger- og interessentprocesser, der styrker projekterne.
  Du har gode samarbejdsevner og kan indgå i et åbent, positivt, lyttende og respektfuldt samarbejde med kommunens interne og eksterne samarbejdspartnere. Du har en nysgerrig tilgang til slutbrugerens behov og kan finde løsninger i situationer med modsatrettede interesser. Du evner at blive udfordret og kan også selv udfordre andre på måder, der giver lyst til, at I sammen arbejder videre med opgaverne. Du er i stand til at kommunikere på let forståelig vis, også med parter uden noget forhåndskendskab til byggeri. Du kan hjælpe bygherrerne i forvaltningerne med at spotte og formulere byggeprojektets DNA og derefter få det realiseret.
 • Tage ansvar for helhed og samarbejde.
  Samtidig med at du arbejder selvstændigt, holder du dit bagland, blandt andet din teamleder og dine kolleger, velorienteret og sikrer løbende forventningsafstemning. Du er med til at sikre en helhed i den samlede ejendomsportefølje og bidrager med din sans for arkitektonisk kvalitet og bæredygtig drift. Du evner at lede opad, og det er naturligt for dig at dele dine overvejelser med din leder.

Det kan du forvente
Du kan forvente at blive en del af et engageret, arbejdsomt og samtidig hyggeligt team. Du får dygtige kolleger med en forskelligartet faglig baggrund, som kan give god faglig sparring og som gerne deler viden og erfaring med dig.

Vi har mange opgaver og mange midler at forvalte, og derfor kan du forvente, at du kan udvikle dig i jobbet uanset, hvor erfaren du allerede er.
Teamstrukturen i Ejendomscentret er etableret for nyligt, så du får god mulighed for at præge måden, vi arbejder på.

Du kan forvente en coachende teamleder, der lægger vægt på løbende dialog og sparring, og som følger op på aftaler og skaber afklaring hos vores samarbejdspartnere.

Læs mere om kommunen, afdelingen og team i vedlagte bilag.

Løn- og ansættelsesvilkår
Der er tale om en stilling på fuld tid. Du vil blive indplaceret efter gældende overenskomst med mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.Hvis du gerne vil høre mere om stillingerne og arbejdspladsen, er du velkommen til at kontakte teamleder Vibeke Maria Claudia Otepka (vedr. skolebyggeri) på telefon 39 57 59 60 / mail viclot@gladsaxe.dk eller teamleder Henrick Villemoes Poulsen (vedr. Sundhedshus) på telefon 39 57 59 86 / mail hepoul@gladsaxe.dk

Frist
Vi skal have din ansøgning senest tirsdag 19. marts kl. 12.00.

Vi forventer at afholde samtaler 25. og 27. marts 2019.

Vi ønsker at ansætte de nye projektledere snarest muligt og senest 1. maj 2019.

I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Ansøgningsfrist: 19. marts 2019

Søg stillingen