7. august 2018

Ejendomschef

Ejendomschef til Økonomi, Teknik og Miljø 

Kan du løfte opgaven med kommunens nybyggeri og energirenovering af store dele af kommunens eksisterende bygningsmasse. Brænder du for at sikre kommunens mål om CO2 neutralitet i 2029, som stiller krav til chefområdet om løbende fokus på bæredygtighed i opgaveløsningen.  Så har vi en spændende stilling til dig som ejendomschef for Ejendomsservice i Sønderborg Kommune.

Sønderborg Kommune er en visionær kommune med en ambitiøs plan for byudvikling, hvor bæredygtighed, borgerinddragelse og et professionelt serviceniveau står højt på den politiske dagsorden. Vi lægger stor vægt på en positiv modtagelse af nye borgere og servicering af erhvervsvirksomheder.

Kommunen har desuden et særligt fokus på bæredygtighed og i centrum står FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. I visionen for Sønderborg Kommune fremhæves tre fyrtårne:

1) ProjectZero, som arbejder for kommunens CO2-neutralitet

2) Byens Havn som en moderne bydel med bl.a. 19 etagers hotel, Multikulturhus og kollegium

3) Destination Sønderborg, som løfter turismen

Som del af bæredygtighedsstrategien indgår Sønderborg Kommune i et internationalt projekt, SmartEnCity (Smart Energy City), som blandt andet sætter fokus på at reducere kommunens energiforbrug. Projektet er en vigtig brik i at nå Sønderborgs mål om CO2 neutralitet i 2029.

Ejendomsservice
Chef-området, Ejendomsservice, hører under Økonomi, Teknik og Miljø og skal sikre, at kommunens bygningsmasse fremstår effektiv og professionel. Målet er at levere service af høj, faglig kvalitet. Den kommende ejendomschef får ansvaret for to afdelinger med hver deres afdelingsleder: Service og Ejendomme og Rådhusservice.

Service og Ejendomme er en Facility Management-enhed med ca. 65 medarbejdere, som har ansvar og budget for kommunens ejendomme. Afdelingen styrer bl.a. en række strategiske udviklingsprojekter som kommunens nybyggeri og energioptimering af eksisterende bygninger. Afdelingen arbejder desuden med drift af kommunens ca. 350.000 m2 fordelt på 250 ejendomme.

Rådhusservice med ca. 200 medarbejdere håndterer en stor del af den interne servicefunktion i Sønderborg Kommune med bl.a. rengøring på 120 lokationer, posthåndtering, pedelfunktion og kantinedrift.

Ejendomschefen får ansvar for at sætte en strategisk retning for en udvikling på området samt at kvalificere et vedvarende fagligt samarbejde både i forvaltningen og på tværs af kommunens forvaltninger. Ejendomschefen får samtidig det overordnede ansvar for at sikre effektivitet i opgaveløsningen.

Da Ejendomsservice er både et udviklings- og driftsorienteret chefområde forventes det, at ansøgeren kan rumme et visionært, strategisk arbejde koblet med en praktisk/pragmatisk tilgang til, at driften varetages sikkert og effektivt til både kunde- og brugertilfredshed.

Chefområdet arbejder med både eksterne og interne samarbejdspartnere, og det er derfor vigtigt, at den kommende chef er udadvendt og evner at etablere positive kontakter til samarbejdspartnere.

En central opgave er desuden at lede og supervisere afdelingsledernes samarbejde med medarbejderne, således at chefen støtter dem i deres ansvar for at yde en troværdig service over for borgere, virksomheder og kommunens ansatte.

Derudover skal chefen levere en loyal og faglig kompetent rådgivning til direktøren for Økonomi, Teknik og Miljøforvaltningen.

Er du vores ejendomschef?
Du har en relevant akademisk uddannelse, suppleret med relevant lederuddannelse på diplom eller masterniveau. Du må desuden gerne kunne dokumentere ledelsesmæssig erfaring med at lede ledere. Også erfaring med personaleledelse og projektledelseserfaring fra tidligere ansættelser vægtes positivt.

Blandt Ejendomschefens konkrete opgaver er

  • Ansvar for Ejendomsservices samlede økonomi
  • Udarbejdelse af masterplaner i sammenhæng med Kommunens planstrategi
  • Længerevarende udviklingsprojekter i forbindelse med byggeenterpriser
  • Udvikling af afdelingernes ansvarsområder, samtidig med at fastholde sikker drift
  • Styring og prioritering af kontakter internt og eksternt i netværksregi
  • Overblik over nøgletal og datagrundlag i afdelingerne

Ledelsesgrundlag

Udvidet job- og personprofil

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om Ejendomsservice, om stillingen og ansættelsesforløbet i den udvidede job- og personprofil. Den finder du på www.sonderborgkommune.dk/job.

Ønskes yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte direktør for Økonomi, Teknik og Miljø, Bjarke Eriksen på bjer@sonderborg.dk eller på telefon 2790 5005.

Ansøgning og CV skal være os i hænde senest d. 10. september 2018.

I Sønderborg mødes Skandinavien og det europæiske kontinent. Med motorvej og lufthavn lige ved døren er Hamburg, København og Berlin inden for rækkevidde på kort tid. Her finder du landets tredjestørste koncentration af mennesker, der arbejder inden for viden, iværksætteri og innovation. Det er med til at skabe en international stemning, hvor du hører alverdens sprog – om du er på universitetet med studerende fra 50 lande, på en af de mange cafeer eller i en af vores globale virksomheder.

Bæredygtighed er en del af Sønderborgs DNA, og borgere, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv lægger fælles handlekraft i, at vi er CO2-neutrale i 2029. Kreativitet og kulturel nysgerrighed karakteriserer et enormt kulturliv, som spænder fra levende historiefortælling i et af Danmarkshistoriens minefelter til symfonikoncerter i femstjernet koncertsal og store udendørs koncerter.

Hele herligheden er placeret i en enestående natur med 250 km havudsigt.

Se hele jobopslaget på www.sonderborgkommune.dk

Se mere om Sønderborg på www.sonderborg.dk

Ansøgningsfrist: 10. september 2018

Søg stillingen