10. september 2018

Direktør

Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom søger ny direktør.

Instituttet er en selvejende institution under Kulturministeriet og indtager en central rolle i de kulturelle forbindelser mellem Danmark og Italien. Det har til huse i et arkitektonisk berømmet byggeri i udkanten af Ville Borghese i Rom, hvor det hvert år huser et stort antal kunstnere og forskere og danner herigennem ramme om et bredt kulturelt og videnskabeligt liv. Instituttet står for en betydelig publikationsvirksomhed og huser forskningsprojekter inden for arkæologi, kunst og litteratur.

Direktøren har til opgave at
• forestå instituttets daglige ledelse med reference til bestyrelsen
• udvikle og formidle instituttet, så det er en synlig og nyskabende platform for de kulturelle forbindelser mellem Danmark og Italien
• tilrettelægge instituttets aktiviteter i form af forelæsninger, seminarer, konferencer o.l.
• forestå udgivelsen af instituttets publikationer

Direktøren har desuden mulighed for at drive selvstændig videnskabelig forskning og/eller kunstnerisk
virksomhed i det omfang, det kan forenes med ledelsesopgaverne.

Stillingen er til besættelse pr. 1. september 2019. Direktøren har diplomatisk status som titulær Kulturattaché
ved Den Danske Ambassade i Rom. Stillingen besættes for en periode på fem år. Efter begrundet ansøgning er
der mulighed for forlængelse i yderligere indtil tre år. Stillingen aflønnes på overenskomstmæssige vilkår med
udgangspunkt i statens lønramme 37. Der gælder særlige skatteforhold.

Direktøren har pligt til at bo på instituttet i den til stillingen hørende lejlighed til en af bestyrelsen fastsat husleje. Lejligheden har mulighed for at rumme familie.

Vi lægger vægt på, at du
• har ledelsesmæssig erfaring, organisatoriske kompetencer og stærke samarbejdsevner
• har klare visioner for instituttets udvikling
• kan varetage den faglige bredde, der kendetegner instituttet
• har en stærk og relevant faglig profil inden for instituttets virkeområde
• kan skabe relationer og tegne instituttet udadtil i både Danmark og Italien
• har et godt kendskab til italiensk kultur og gerne erfaring med samarbejder med italienske institutioner og/eller myndigheder
• har erfaring med økonomi- og projektstyring

Det forventes, at direktøren kan begå sig mundtligt og skriftligt på dansk såvel som italiensk eller tilegner sig
disse kompetencer inden for det første år efter ansættelse.

Eventuelle yderligere oplysninger kan indhentes hos bestyrelsesformand Mads Kähler Holst (tlf +45 22994915)
eller direktør Marianne Pade (tlf +39 32659304 (09-13)).

Ansøgningsfristen er den 18. november 2018 kl. 12.00. Ansøgning med CV og redegørelse for aktuelle og
tidligere videnskabelige og/eller kunstneriske aktiviteter stiles til Bestyrelsen for Det Danske Institut i Rom og
sendes som pdf til bestyrelsesformand Mads Kähler Holst c/o: dkj@moesgaardmuseum.dk

Samtaler forventes afholdt i januar i uge 3 og 4.

Om instituttets virke og opbygning i øvrigt henvises til instituttets hjemmeside: www.acdan.it

Ansøgningsfrist: 18. november 2018

Søg stillingen