1. november 2018

Byplanlæggere

Aarhus søger dig til at være med til at sikre god byudvikling
Det går godt for Aarhus. Byen er i rivende udvikling og masser af mennesker flytter til for at være en del af vores by. I år 2050 vil byen runde 450.000 indbyggere, hvilket er 120.000 flere end vi er i dag samtidigt med, at pladsen forbliver den samme. En større tæthed skaber grundlaget for en lang række af byens fordele. Mange store byggerier skyder op i byen og planlægningen af endnu flere er i gang. Byrådet har på denne baggrund bevilget flere midler til løsning af planopgaverne. Derfor har vi brug for dig.

I Teknik og Miljø, hvor Plan hører til, arbejder vi sammen med politikere, bygherrer, rådgivere, borgere og andre interessenter om at skabe de bedste rammer for byens udvikling. Vi tænker i helheder og ønsker at skabe de bedste sammenhænge i byen og så fokuserer vi på at bylivet skal blomstre. Derfor arbejder vi for at skabe byliv før byrum og byrum før bygninger.

I Planafdelingen arbejder vi med udviklingen af lokalplaner, kommuneplantillæg, kulturmiljøanalyser og VVM-redegørelser samt med større helhedsplaner, udviklingsplaner og politikker såsom højhuspolitik og arkitekturpolitik. Arbejdsområdet med store og komplicerede byudviklingsopgaver har stor politisk bevågenhed, og dine projekter vil foregå i et tværfagligt miljø i samarbejde med dygtige kolleger fra andre afdelinger.

Du vil som udgangspunkt indgå i Team Fysisk Plan og herfra bidrage til samarbejdet med afdelingens øvrige teams. I Planafdelingen er vi i øjeblikket ca. 37 medarbejdere, hvoraf 22 indgår i Team Fysisk Plan.

I Team Fysisk Plan arbejdes der primært med lokalplaner og kommuneplantillæg samt med helhedsplaner og helhedsbetragtninger i forbindelse hermed. Lokalplanlægningen sker i samarbejde og dialog med private og offentlige udviklere samt de tilknyttede bygherrerådgivere og byplankonsulenter. Der er et tæt samspil med det politiske niveau, dels Rådmanden, dels Teknisk udvalg – både løbende og i forbindelse med specielt byrådsindstillinger. Både i forbindelse med den indledende ideudvikling og ved høringer er der stort fokus på borgerinddragelse og i den forbindelse samarbejdet med fællesråd, naboer og andre interessenter.

Din profil

Jobindhold
Vi søger medarbejdere som har indsigt i og interesse for at arbejde tværgående og helhedsorienteret omkring både små og store planopgaver samt varetage projektlederansvaret i forbindelse hermed.

Dine primære arbejdsopgaver vil således blive:

  • Projekt- og procesledelse af små og store planopgaver, – tilrettelæggelse af møder, tidsplaner oa.
  • Dialoger med bygherrer og konsulenter i forhold til at afdække lokalplaners indhold og omfang
  • Kvalitetssikre plandokumenter, udarbejde byrådsindstillinger, notater og mødereferater
  • Udtalelser og dialog i sager inden for allerede lokalplanlagte arealer
  • Samarbejde med kollegaer både på tværs Teknik og Miljø og med de øvrige magistratsafdelinger omkring planopgaverne

Kvalifikationer
Det er en forudsætning, at du har en faglig baggrund inden for fysisk planlægning – arkitekt, ingeniør, landinspektør eller lignende, og har godt kendskab til byudvikling, planprocesser, gældende lovgivning samt dens muligheder og begrænsninger.

Vi forventer, at du bidrager professionelt til et fagligt og dynamisk miljø i hverdagen med fokus på transformering af kommunen.

Vi ser gerne, at du brænder for byudvikling og planlægning, og er åben over for videndeling med både kolleger og andre.

Det er en forudsætning, at du har gode evner med at kommunikere klart både mundtligt, skriftligt og visuelt. Og at du har evnen til at overskue komplekse problemstillinger og processer i en politisk ledet organisation.

Vi ser gerne, at du også er kreativ, engageret, samarbejdsorienteret, selvstændig, og er i stand til at modtage og give konstruktiv feedback. En god portion humør vil også blive vægtet positivt.

Vi forventer, at du håndterer IT-programmer som Microsoft Office, Adobe CS pakken og gerne 3D program f.eks. SketchUp.

Derfor skal du vælge os

Vi tilbyder
Et spændende job med udfordringer i en god, travl og afvekslende hverdag på en arbejdsplads med gode arbejdsforhold og en uformel omgangstone med respekt for god service. Her er aldrig kedeligt!

Løn og ansættelsesvilkår

Aflønning sker efter principperne om ”Ny løn” og i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden udgør 37 timer om ugen.

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte:

Afdelingschef Eva Møller Sørensen, 4187 3737

Arkitekt Randi Nørgaard, 2241 3370

Ansøgning
Ansøgningen skal være fremme senest onsdag den 5. december. Bemærk at vi blot har behov for et motiveret CV med relevant joberfaring og relevante referencer.

Stillinger i Aarhus Kommune skal søges online. Klik på ”søg stillingen” via linket nedenfor og følg instruktionerne for at søge den ledige stilling. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning

Ansættelsesprocessen
Der er nedsat et ansættelsesudvalg og vi forventer at ansættelsessamtalerne vil finde sted onsdag den 12. december og torsdag den 13. december med henblik på ansættelse senest pr. 1. februar 2019

Alle der har været til samtale får en hurtig tilbagemelding fra Afdelingschefen

Om os
Teknik og Miljø består af tre forvaltninger: Plan og Miljø, Drift og Anlæg samt AffaldVarme Aarhus. Dertil kommer en Fællesadministration, et Ledelsessekretariat, Arealudvikling og Almene Boliger samt Stadsarkitekten. Forvaltningen Plan og Miljø er ved seneste organisationsændring oprettet ved at samle fem myndighedsområder. Teknik og Miljø er i øjeblikket lokaliseret flere steder i Aarhus, men vi samles i en nyopført administrationsbygning i Gellerup ved udgangen af januar 2019.

Gode informationer og relevante link – Bilagssamling

Århusfortællingen: https://aarhus.dk/media/16234/aarhusmaal-og-aarhusfortaelling-2018-2021.pdf

Planstrategi 2015: https://aarhusplanstrategi2015.dk/

Kommuneplan 2017: https://aarhuskommuneplan2017.dk/

 

Ansøgningsfrist: 5. december 2018

Søg stillingen