27. juni 2018

Byplanlægger til storbyens smukkeste forhave

Har du lyst til at være en del af udviklingen i en af landets smukkeste kommuner? Vil du være med til at planlægge for vores smukke og velfungerende købstæder og at sikre attraktive rammer for det gode liv i byerne og på landet? Vil du være med til at sætte standarden for det gode og værdiskabende samarbejde med borgere, virksomheder, investorer, foreninger, interessenter og andre aktører med interesse for udvikling?

Så har du muligheden nu.

Vordingborg Kommune er stedet, hvor familier og aktive mennesker, der holder af vandet, vælger at bo. Vi kan tilbyde boliger med havudsigt eller tæt på vandet, midt i de hyggelige købstadsmiljøer eller landsbyer. Her har man råd til at bo og kan udfolde sine drømme og ambitioner – og samtidig være tæt på København.  

Ovenstående er et udpluk af kommunalbestyrelsens vision. Fortællingen om hvordan vi oplever og ønsker at udvikle Vordingborg Kommune.

Der sker rigtig meget positivt i Vordingborg Kommune, og det smitter af på opgaverne i Afdeling for Plan og By, der har rigtig travlt. Vi søger derfor en ny kollega, der kan bidrage bredt ind i afdelingens samlede opgaveportefølje fra de store og tværgående byudviklingsprojekter i samarbejde med private og offentlige samarbejdspartnere, de større og mindre planopgaver og den løbende myndighedsbehandling, når borgere og kollegaer henvender sig om planfaglige spørgsmål.

Dine opgaver
Du skal løse opgaver inden for planafdelingens portefølje fra store borgerinddragelses- og samskabelsesprojekter inden for byudvikling, til planopgaver (fra lokalplan til kommuneplan og planstrategi), klimaplanlægning til løbende myndighedsopgaver, og komplementere afdelingens øvrige medarbejdere. I nogle opgaver vil du være projektleder med ansvar for et stort tværfagligt projekt med stor inddragelse, i andre opgaver bidrager du ind i et projekt, og igen i andre opgaver løser du opgaven selvstændigt efter formelle sagsgange evt. i sparring med dine kollegaer.
 
Hvad forventer vi af dig?  

  • Du har en relevant, videregående uddannelse (arkitekt, geograf, landinspektør e.l.).
  • Du har erfaring med at arbejde med planlægning i en kommune, og har arbejdet med tværfaglige projekter, gerne lokal- og kommuneplanlægning samt myndighedsbehandling. Du ved hvad det vil sige at arbejde i en politisk ledet organisation.
  • Du ser muligheder, og er åben og imødekommende i mødet og samarbejdet med kollegaer, borgere og samarbejdspartnere og skaber derfor positive resultater.
  • Du er analytisk skarp, struktureret og metodisk, og kan have mange bolde i luften, mens du både bevarer overblikket og har blik for detaljen.
  • Du er velformuleret og kommunikerer tydeligt og præcist i skrift og tale.
  • Du tager ansvar for dine og afdelingens opgaver. Du kan arbejde selvstændigt såvel som i et team, og har gode samarbejdsevner til at sikre en tværfaglig koordinering af kommunens planopgaver.

Om os 
Afdeling for Plan og By er en lille afdeling med en stærk team-ånd, bestående af 8 dygtige medarbejdere med en bredt sammensat uddannelsesbaggrund.

Vi ser os selv som en central spiller i arbejdet med at realisere Kommunalbestyrelsens vision om storbyens smukkeste forhave gennem arbejdet for at udvikle smukke og levende købstæder landsbyer og landdistrikterne i samarbejde med borgere, virksomheder, investorer og ved at bidrage til at bringe kommunens største styrke – nærheden til natur, kyst og vandet – i spil.
Hovedtanken bag afdelingens arbejde er, at vi skal skabe en kommune, der er et godt sted at arbejde, bo, opleve, lære og lege – og som tager afsæt i områdets styrker og potentialer.

Du vil få 8 supergode kollegaer i en bredt sammensat planafdeling. Når du bliver vores kollega, vil du blive en del af et uformelt og godt arbejdsmiljø og teamfællesskab i afdelingen såvel som i hele Langebæk-huset hvor Teknik og Miljø hører til, hvor vi både kan knokle, diskutere, grine og hygge os sammen.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlings­berettigede organisation.
Der er tale om en fast stilling på 37 timer pr. uge. Vi har flekstid med mulighed for at arbejde hjemme i begrænset omfang, hvis der er brug for det.

Ansættelsesdato 1. oktober 2018.

Alle kvalificerede uanset køn, alder og etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.

Vil du vide mere
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte planchef Anja Valhøj på tlf. 51 53 26 45 eller mail anv@vordingborg.dk

Ansøgningsfrist og proces 
Frist for at indsende ansøgning er den 15. august 2018.

Vi holder ansættelsessamtaler i uge 34. Vi forventer, at du har forberedt et 5 minutters oplæg, hvor du præsenterer dig selv og dine kompetencer – og yderligere 5 minutter, hvor du præsenterer en opgave eller et projekt, du har lavet og er stolt af.

Ansøgning sendes elektronisk. Klik på “søg stilling” og vedhæft motiveret ansøgning, CV samt relevant dokumentation.

Vi glæder os til, at vores nye kollega starter den 1. oktober 2018.

Ansøgningsfrist: 15. august 2018

Søg stillingen