26. september 2018

Byplanlægger til Plan og Erhverv

Byplanlægger til Plan og Erhverv i Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune er i fuld gang med at realisere en række spændende byudviklings- og byomdannelses­projekter. Vi har med Vidensbystrategi målrettet kommunens ønske om at være en vidensby med et levende universitetsmiljø kombineret med en stor andel af handel og videnstunge erhverv. Det er lykkedes rigtig godt. Vi har samtidig også et stort fokus på at værne om vores fantastiske natur og fine byområder med god og alsidig arkitektur. Vi leder efter endnu en dygtig medarbejder, der kan hjælpe os med at løfte opgaven.

Vi søger en erfaren byplanlægger til et stærkt hold af planlæggere. Du skal kende planloven og have god erfaring med især lokalplanlægning, men også udarbejdelse af kommuneplantillæg og miljøvurderinger. Og det vil være et stort plus, hvis du har gode og spændende ideer til hvordan borgerinddragelsen i planlægningen kunne foregå.

Om os
Plan og Erhverv har 14 medarbejdere, heraf er 10 planlæggere og 1 erhvervskoordinator. Afdelingen varetager bl.a. kommuneplanstrategi, kommune- og lokalplanlægning, by- og erhvervsudviklingsprojekter, samt koordination af kommunens strategiske erhvervs- og turismeindsats.

Konkret arbejder vi bl.a. med lokalplaner for villaområder, bevaringsværdige rækkehuse, omdannelse af eksisterende bebyggelse eller områder til andre formål mfl., udvikling af Kongens Lyngby, byudvikling på nye arealer til flere vidensvirksomheder og boliger, udvikling i forbindelse med Letbanen langs Ring 3, flere studieboliger, byfortætning og detailhandel. Parallelt med denne udviklingsdagsorden skal vi fastholde og udvikle kommunens mange værdsatte kvaliteter, bl.a. attraktive boligområder, unik natur og Unesco Verdensarv samt en aktiv, stærk handelsby.

Vi arbejder løbende på at få en god dialog om kommunens udvikling med politikere og ikke mindst borgere. Vi samarbejder tæt med kommunens øvrige centre og afdelinger, og vi har et bredt samarbejde med eksterne parter, som også ønsker at fortsætte udviklingen af Lyngby-Taarbæk som vidensby og som attraktiv kommune.

Om dig
Du skal have en relevant akademisk uddannelse, og være fagligt stærk og metodisk nok til at kunne arbejde selvstændigt med planlægningsopgaver. Nogle gange med mange interessenter og aktører med forskellige dagsordener. Du skal med andre ord kende dine lokalplanværktøjer og håndværket.

Du skal være god til at lytte, samarbejde, finde løsninger og opsøge nødvendig viden. Du skal kunne kommunikere tydeligt og forståeligt, skrive gode dagsordenspunkter til politiske udvalg, samt give borgere og samarbejdspartnere en god og professionel service. Du skal have sans for at formidle din viden til andre og have blik for at fortælle den gode historie til omverdenen.

Og så skal du selvfølgelig være en god kollega, der bidrager positivt til en arbejdsplads fuld af kompetente og lattermilde kolleger.

Vi ser gerne ansøgere med faglige kompetencer på følgende områder:

 • Kommune- og lokalplanlægning, miljøvurdering, samt de relevante tekniske redskaber,
 • Byrum, arkitektur og det omgivende miljø,
 • Helhedsplanlægning, der analyserer og sætter retning for et fysisk område,
 • Borgerdialog og borgermøder,
 • Mødeledelse, planlægning og styring af processer på tværs af forvaltningen
 • Det politiske og kommunale system.

Om opgaverne
Vi forventer at din stilling vil omfatte:

 • Lokalplanlægning, ofte i samarbejde med bygherre og rådgivere, og altid i tæt samspil med kolleger i forvaltningen,
 • Bidrag til kommuneplan og kommuneplanstrategi,
 • Servicering af den politiske organisation, fx med dagsordener, anbefalinger, tidsplaner mv.
 • Udvikling og implementering af redskaber og nye metoder i det daglige arbejde, f.eks. digitale planer, borgermøder, vejledninger, procedurer, skabeloner mv.

Vi tilbyder

 • et selvstændigt og afvekslende job med spændende opgaver,
 • gode udviklingsmuligheder i en afdeling med et bredt opgavefelt og nem adgang til nye udfordringer,
 • dygtige og erfarne kolleger med humor og engagement,
 • tværfagligt arbejdsmiljø i storrumskontor,
 • flekstid,
 • mulighed for medlemskab af arkitektklub / ingeniørklub, kunstklub og feriefond.

Organisation
Stillingen er forankret i Center for Miljø og Plan, som har ca. 80 medarbejdere og en centerchef. Vi dækker det samlede plan- og myndighedsområde med afdelingerne Plan og Erhverv, Byggesag, Natur og Miljø, Klima og Forsyning, Vej samt Teknisk Service.

Løn og ansøgning
Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst, alt efter kvalifikationer og forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgningsfrist er mandag den 22. oktober 2018, kl. 10.
Ansættelsessamtaler forventes onsdag den 24. oktober. Tiltrædelse ønskes den 1. december 2018.

Vil du vide mere?

Du kan kontakte byplanarkitekt Eva-Louisa Wenzel på 45 97 36 11 eller centerchef Sidsel Poulsen på 21 37 58 39

Du kan læse mere om vores planer og om Vidensbyen på:

http://www.ltk.dk/kommuneplanstrategi-groent-lys

http://kommuneplan.ltk.dk

http://www.ltk.dk/lokalplaner

http://vidensby.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune foretrækker at modtage ansøgninger elektronisk.
Du kan søge elektronisk ved at trykke på knappen “Søg stillingen” neden under selve stillingsopslaget. Vedhæft din ansøgning og dit CV samt relevante bilag i PDF eller DOC.

Ansøgningsfrist: 22. oktober 2018 kl.: 10:00

Lyngby-Taarbæk bliver du del af et stærkt fagligt fællesskab med høje ambitioner i en organisation med ca. 4.000 medarbejdere, der alle arbejder med det fælles mål – at skabe værdi for borgere og erhvervsliv. Vi lægger vægt på god ledelse, trivsel, faglige og personlige udviklingsmuligheder, kreativitet og nytænkning samt balance mellem arbejdsliv og fritidsliv. Vi ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejdere hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Ansøgningsfrist: 22. oktober 2018

Søg stillingen