6. juni 2018

Byplanlægger

Det går stærkt i Middelfart Kommune. Store by- og anlægsprojekter er undervejs og befolkningstallet stiger. Væksten er høj og vi har gang i adskillige udviklingsprojekter, både i by og på land. Det stiller store krav til kommunens byplanlæggere, men også gode muligheder for at være med til at præge Middelfart i en spændende retning.

Vi har derfor brug for en ekstra byplanlægger, der med energi og faglig styrke vil være med til at analysere, strukturere og planlægge opgaver, der kan understøtte denne udvikling. I administrationen skal vi være på tæerne og med et højt fagligt niveau indgå i samspillet med borgere og virksomheder. Som vores nye byplanlægger kan du få afgørende betydning for den fortsat gode udvikling af byer og landsbyer og af vores borger- og virksomhedsservice på planområdet.

Hvad får du?
Du kommer til at arbejde i et mindre team af byplanlæggere, der arbejder bredt med byudvikling og fysisk planlægning.

Gruppen er tæt knyttet til den mere overordnede strategiske planlægning i udarbejdelsen af henholdsvis planstrategi og kommuneplan, der bliver til i et bredt tværfagligt samarbejde med de øvrige kommuner i trekantsområdet.

Broerne begynder her” er overskriften på den vision, som byrådet i Middelfart Kommune har sat som pejlemærke for vores arbejde og udvikling i kommunen. Opskriften er samarbejde, dialog og partnerskaber med andre for at fremme en positiv og bæredygtig udvikling af kommunen.

Vi forfølger visionen ved at arbejde for at sikre de bedst mulige vilkår for kvalitet og mangfoldighed i den fysiske udvikling. Det gælder både udviklingen i byområder med høj befolknings- og erhvervsvækst, samt i landområder og mindre byer, hvor væksten er mere beskeden.

Plangruppen beskæftiger sig med by- og områdefornyelsesprojekter i både byer og landdistrikter, og udarbejder konkrete forslag til lokalplaner, fornyelse og forskønnelse af offentlige byrum og kulturmiljøer i kommunen.  Herudover arbejder vi indgående med at bevare den værdifulde byggede kulturarv i hele kommunen.

Afdelingen er præget af en uformel, professionel tilgang til opgaverne, som løses i tæt dialog med kolleger, borgere, erhvervsliv, interessenter og selvfølgelig politikerne, som vi, pga. vores flade organisations-struktur, er tæt på. I Middelfart Kommune lægger vi stor vægt på at der er kort fra beslutning til handling.

Hos os er du med fra start til slut i processerne; Fra idé til projekt, fra beslutning til udmøntning og til færdigt resultat. Vi forventer derfor, at du kan arbejde selvstændigt og handlekraftigt, så projekter og planlægning bliver fulgt helt til dørs.

Nedenfor finder du et udpluk af de opgaver vi lige nu arbejder med:

 • Midtbyplanen – Ny udviklingsplan for Middelfart Bymidte.
 • Klimahavnen – Klimatilpasning gennem pladsdannelse og byudvikling
 • Områdefornyelser – Nr. Aaby og Ejby
 • Cirkulær økonomi – Udvikling af projekter for genanvendelse af bygningsmaterialer ved områdefornyelse og nedrivning.
 • Bæredygtige udviklingsplaner – udarbejdelse af udviklingsplaner for alle lokalområder i Middelfart Kommune.
 • Lokalplaner – mange og forskelligartede

Hvad får vi?
Vi søger en alsidig byplanlægger-profil, der evner at arbejde både struktureret og kreativt med den fysiske planlægning. Du kan sætte struktur, form og retning på planarbejdet, og gennem g tværfagligt udsyn og nysgerrighed løse både de store visionære udviklingsopgaver samt de mere driftsbetonede daglige opgaver på området. En væsentlig opgave for vores kommende kollega, bliver deltagelse i udarbejdelsen af lokale udviklingsplaner, som et vigtigt indsatsområde for byrådet.

I Middelfart er vi optaget af grønne løsninger, så det er en fordel, hvis du har interesse for grøn planlægning – dvs. er optaget af natur og klima og landskabskvalitet i planarbejdet og kan omsætte det i konkrete projekter.

Din faglige kompetenceprofil:

 • Du har en relevant akademisk uddannelse, fx arkitekt, landinspektør, planlægger, landskabsarkitekt eller ingeniør
 • Er kompetent indenfor kommune- og lokalplanlægning
 • Du har indsigt og erfaring i planloven og dens muligheder

Din personlige kompetenceprofil:

 • Du har lyst og evner til at styre processer med mange aktører og interessenter
 • Du er udadvendt med fokus på god dialog i forhold til borgere, virksomheder, politikere og andre afdelinger og evner at arbejde i en politisk ledet organisation
 • Du er optaget af at dele og få ny viden, så projekter og planer løftes

Det praktiske
Vi tilbyder en fuldtidsstilling. Din løn og andre vilkår forhandles i henhold til overenskomst med baggrund i din uddannelse og erfaring. Tiltrædelse er den 1. august.

Du bliver en del af en moderne arbejdsplads i Danmarks mest bæredygtige rådhus på Nytorv i Middelfart. Huset er indviet i 2017 og designet til tværgående samarbejde i åbne og lyse rammer. Sådan som vi ønsker at møde omverdenen.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos Plan- og byggechef Anders Tang Kjærved, tlf. 88 88 48 20.

Alle henvendelser behandles fortroligt.

Ansøgningsfrist er mandag den 18. juni 2018.

Ansøgningsfrist: 18. juni 2018

Søg stillingen