11. oktober 2019

Bygningsmedarbejder til Kommunale Ejendomme

Har du gode erfaringer med projektledelse, større renoveringer og nybygningsopgaver? Og er du fx bygningskonstruktør, ingeniør eller arkitekt? Så er du måske den medarbejder, vi mangler i Allerød Ejendomme.

Om stillingen
Din arbejdsdag vil bestå af drifts- og vedligeholdelsesopgaver, herunder bygnings syn og udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner.

Dine hovedarbejdsopgaver vil omfatte håndtering af driften af de kommunale bygninger, herunder planlægning, gennemførelse og afvikling af byggeprojekter, projektorienteret byggesagsbehandling med tidsmæssigt og økonomisk ansvar og udarbejdelse af udbudsmateriale og kontrakter.

Kommunens bygninger bliver brugt af børn og voksne en stor del af døgnet. Derfor sker renoveringer og vedligeholdelse i dialog med vores brugere, både interne og borgere. Det er derfor vigtigt, at du har fokus på både at minimere generne for brugerne under udførelsen, og sikre at der er en klar dialog og forventningsafstemning i forhold til arbejdet og resultatet.

Stillingen er ledig pr. 1. januar 2020.

Din profil
Du skal være struktureret og god til at planlægge dine egne opgaver og projekter, samtidig med at du skal have lyst til og kunne se fordelene ved at arbejde i et team. Du skal være en god igangsætter og en god afslutter, da vi prioriterer en løsningsorienteret tilgang til opgaverne højt. Du skal kunne trives i et omskifteligt miljø med mange interessenter og kunne holde fokus på resultater og implementering af nye procedurer med videre.

Du har erfaring og kompetencer inden for:
– byggetekniske spørgsmål
– større ny opførelser, anlægsopgaver, bygningsvedligeholdelse, til- og ombygninger, energirenoveringer g styring af Facility Management kontrakter
– tilbudsindhentning og projektstyring
– brug af it-værktøjer, herunder Microsoft Office, Access og Autocad, Revit, fx som middel til effektivisering, standardisering og/eller automatisering af processer knyttet til bygningsadministration.

Vi lægger desuden vægt på, at du:
– har relevant joberfaring, herunder erfaring med anlægsarbejde i en større bygningsportefølje
– er i stand til at arbejde selvstændigt og være initiativrig, fleksibel og kreativ
– har gode forhandlingskompetencer
– har en veludviklet organisatorisk forståelse og dømmekraft
– er en god formidler, der kan udtrykke sig klart både på skrift og i tale.

Vi tilbyder
En kommune der prioriterer udvikling og effektivisering af ejendomsområdet. De kommende år har vi blandt andet fokus på udvikling af læringsmiljøer og indeklimaet i ejendommene. Vi har en flad struktur, og du kommer til at indgå i Allerød Kommunes ejendomsadministration som fungerer teambaseret. Vi har mange forskelligartede arbejdsopgaver i et fagligt, engageret og udviklende team.

Om os
Ejendomsadministration varetager ny opførelse, bygningsvedligeholdelse og renovering af samlet set ca. 100 daginstitutioner, skoler-, kontor- og driftsbygninger fordelt i hele Allerød Kommune.

Løn- og ansættelsesvilkår vil blive fastsat i henhold til gældende overenskomst ud fra din uddannelsesmæssige baggrund.

Vi indhenter referencer og straffeoplysninger forud for endelig ansættelse.

Er du interesseret?
Du er velkommen til at kontakte ejendomschef Dan Smed på 48 12 62 69, hvis du ønsker at vide mere om stillingen.

Du uploader din ansøgning sammen med dit CV og dit uddannelsesbevis via linket i annoncen senest 28. oktober 2019.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 45 og 46.

Allerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland i en smuk og varieret natur. Kommunen har over 25.500 indbyggere og byder på et aktivt forenings- og erhvervsliv og gode idræts- og fritidsmuligheder.

Der er gode transportmuligheder både til og fra kommunen. Der går S-tog hver 10. minut fra Allerød Station.

Kommunen har ca. 2.000 medarbejdere, der arbejder ud fra et fælles værdisæt om åbenhed, respekt og troværdighed. Dialog og samarbejde er nøgleord, der kendetegner god ledelse i Allerød Kommune.

Organisationen baserer sig på flade strukturer, stor selvbestemmelse og gode udviklingsmuligheder.

Allerød Kommune er en røgfri arbejdsplads med røgfri arbejdstid.

Ansøgningsfrist: 28. oktober 2019

Søg stillingen