6. august 2019

Byggefaglige kommunikationskonsulenter

Vil du være med til at forbedre byggeriet og det byggede miljø gennem forskningsbaseret viden? I så fald er der her en sjældent udbudt mulighed. Efter over 10 års ansættelse har to af SBi’s dygtige kommunikationsfolk netop besluttet at søge andre udfordringer i bygge- og boligsektoren. Så nu har vi brug for to nye byggefaglige kommunikationskonsulenter til vores team i København. Det er måske noget for dig, hvis du kan se dig selv i rollen som sparringspartner for vores forskere, som redaktør af SBi-anvisninger og som projektleder af formidlingsopgaver. Du tiltræder 1. september eller snarest derefter.

En af dine vigtigste opgaver bliver at hjælpe vores forskere med at forbedre tekster og illustrationer, bl.a. til SBi-anvisninger. Forskernes rolle er at være forfattere, mens din rolle er at være redaktør. Det indebærer bl.a., at du rådgiver forskerne om eksterne ansøgninger og om afgrænsning og disponering af stoffet i de enkelte SBi-anvisninger. Senere i processen er det dig, der samler alle trådene og færdiggør og kvalitetssikrer tekster, illustrationer og den store sammenhæng.

En anden opgave er at planlægge og gennemføre formidling af konkrete forskningsresultater, fx gennem nyhedsbreve, presseomtale og SoMe, hvilket selvfølgelig skal ske med henblik på de relevante målgruppers behov. Endelig spiller du rollen som projektleder af formidlingsopgaver, som både kan omfatte leverancer fra kommunikationskolleger og fra SBi’s forskere og eksterne samarbejdsparter. Det gælder fx de forskningsprojekter, hvor SBi har projektledelsen af formidlingsdelen.

Indplacering
Du bliver placeret i SBi’s sekretariat, som ud over dig består af 20 dygtige og ambitiøse kolleger, der arbejder med forskningsformidling, markedsføring, kundebetjening, økonomistyring og personaleadministration. Dine nærmeste kolleger bliver vores tre andre kommunikationskonsulenter, vores to illustratorer, vores forlagskoordinator, vores dtp-medarbejder, vores webmaster samt vores sekretariatschef, som du også får reference til. Dine nærmeste samarbejdspartnere bliver SBi’s forskere, eksterne deltagere i forsknings- og formidlingsprojekter samt eksterne leverandører af formidlingsprodukter.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du har en uddannelse som bygningskonstruktør, arkitekt, ingeniør eller lignende og ser gerne, at du har efteruddannet dig i kommunikation og projektledelse.

For at få succes i stillingen, er det nødvendigt, at du har byggefaglig indsigt, herunder kendskab til bygningsreglementet og kendskab til et eller flere af SBi’s forskningsområder. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med udarbejdelse af bidrag til det almene byggetekniske fælleseje.

Derudover er det et krav, at du har gode evner for skriftlig kommunikation, at du er velskrivende og perfekt til dansk retskrivning. Du må både have erfaring med at redigere andres tekster og erfaring med udarbejdelse af byggetekniske illustrationer, herunder bestilling og kvalitetssikring af illustrationer. I den forbindelse har du formentlig kendskab til SketchUp og Illustrator samt evt. andre programmer til udarbejdelse af illustrationer, 3d-modeller og animationer.

Endelig må du have erfaring med eller i det mindste ambitioner om selv at være projektleder.

For så vidt angår de personlige kompetencer, lægger vi for disse stillingers vedkommende særlig vægt på omhyggelighed, selvstændighed og gode samarbejdsevner.

Arbejdsplads
SBi er en del af Aalborg Universitet København, som er beliggende i lyse og venlige bygninger på kajkanten i Københavns Sydhavn.

SBi’s kultur er stærkt præget af, at instituttet har et samfundsmæssigt formål: At skabe forskningsbaseret viden, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. Kulturen er også kommerciel, og vi tjener penge på at formidle vores forskningsbaserede viden til praksis.

SBi er en familievenlig arbejdsplads med flextid, og medarbejderne nyder stor fleksibilitet med hensyn til selv at tilrettelægge deres arbejdstider.

SBi lægger vægt på ligestilling og opfordrer alle kvalificerede til at ansøge, uanset køn, alder, etnisk baggrund osv.

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål angående stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Jesper Kirkeskov, tlf. 9940 2262, e-mail jek@sbi.aau.dk, som også kan sende dig en supplerende job- og kravprofil.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkårene følger gældende overenskomst i Staten, herunder OAO-fællesoverenskomsten eller anden relevant overenskomst. Der er mulighed for at forhandle kvalifikationstillæg. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er søndag 18. august 2019. Vi gennemfører første samtalerunde tirsdag 20. og torsdag 22. august 2019 og anden samtalerunde tirsdag 27. august 2019. Mellem første og anden samtalerunde vil vi bede dig om at udføre en hjemmeopgave, som du skal afsætte et par timer til, og hvor du skal sende din besvarelse senest søndag 25. august.

Vi skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket “søg stillingen” og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist: 18. august 2019

Søg stillingen