12. december 2018

ARKITEKT MED INDSIGT I KULTURHISTORISKE BYGNINGER

Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu (Grønlands Nationalmuseum & Arkiv, herefter forkortet som NKA) søger en arkitekt til tiltrædelse pr. 1. februar 2019 eller snarest herefter efter nærmere aftale.

NKA rummer de centrale registre over fredede bygninger og fortidsminder og varetager fredningslovens bestemmelser om fredning af fortidsminder og bygninger i hele landet. NKA varetager også driften af et tegningsarkiv med tegninger over store dele af den øvrige bygningsmasse.

NKA søger en arkitekt med erfaring og bred interesse for historisk arkitektur med kompetencer indenfor klassisk byggeteknik, hvor arbejdet bl.a. indeholder tilsyn med landets fredede bygninger og anden kulturarvsbeskyttelse. Arbejdet omfatter ligeledes koordinering af opgaver forbundet med NKA’s bygningstegningsarkiv, herunder serviceydelser til rekvirenter og registrering og digitalisering af samlingerne om Grønlands bygningmasse.

Opgaverne udføres i samråd med museets anden bygningsinspektør og indbefatter eksempelvis:

 • bygningssyn på alle fredede bygninger i hele landet
 • opmåling/registrering
 • rådgivning og generel formidling af kulturhistoriske bygninger
 • planlægning og koordinering af opgaver forbundet med registrering, digitalisering og forespørgsler i Tegningsarkivet – dette sker i tæt samarbejde med Tegningsarkivets registrator

Vi forventer, at du

 • har en bred historisk viden og en byggeteknisk indsigt i kulturhistoriske bygninger
 • har erfaring med bygningssynsarbejde på kulturhistoriske bygninger
 • har flair for skriftlig formidling og kommunikation
 • behersker grønlandsk og/eller dansk samt engelsk på højt niveau

IT-kompetencer

 • AutoCAD
 • Adobe-pakken

Vi tilbyder

 • et udfordrende og spændende job
 • gode muligheder for kompetenceudvikling
 • positive, kompetente og hjælpsomme kollegaer og en spændende arbejdsplads

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår vil være iht. dine kvalifikationer og overenskomst for din faglige organisation. Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid. Der kan ikke anvises bolig til stillingen.

Yderligere oplysninger

Du kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte bygningsinspektør Inge Bisgaard i på tlf. +299 382 230.

Arkitektens daglige fysiske arbejdsplads er Tegningsarkivet, som er bemandet med en anden medarbejder, som arbejder med bygningstegninger.

Ansøgningsfrist

Ansøgning vedlagt CV og andre relevante papirer sendes senest 15. januar 2019.

Løn og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
https://www.jobindex.dk/jobannonce/313608/arkitekt-med-indsigt-i-kulturhistoriske-bygninger

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Ansøgningsfrist: 15. januar 2019

Søg stillingen