3. august 2018

Afdelingsleder til Plan og Erhverv

Ny afdelingsleder til Plan og Erhverv i Lyngby-Taarbæk Kommune

Vores kommune har en af landets bedste handelsbyer, et universitet i verdensklasse, flere store byudviklingsprojekter og et erhvervsliv i fuld fart frem med innovative vidensvirksomheder som Microsoft og Novozymes.

Vil du være med til at tegne fremtiden for Lyngby-Taarbæk Kommune, er stillingen som vores nye afdelingsleder i Plan og Erhverv måske noget for dig.

Hovedopgaver i Plan og Erhverv:

Fysisk planlægning udgør en væsentlig del af afdelingens hovedopgaver. Hertil kommer en lang række opgaver omkring kommunens Vidensbystrategi, erhverv og turisme.

Vi arbejder ud fra kommuneplanen og kommuneplanstrategien med fokus på en bæredygtig byudvikling med gode trafikale løsninger, samt at sikre en høj arkitektonisk kvalitet og grønne kvaliteter. Herudover tager vores arbejde udgangspunkt i kommunens Vidensby-strategi som grundlag for at skabe synergi mellem byudvikling, bykvalitet, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, de grønne værdier, boliger og trafik.

Hovedopgaverne i 2018 er bl.a.:

 • Kommuneplanstrategi
 • Byudvikling af Trongårdens Byområde og Tracéet langs Helsingørmotorvejen
 • Udviklings- og helhedsplan for Firskovvej
 • Program for udvikling af Kgs. Lyngby bymidte
 • Større byudviklingsprojekter i bl.a. Lundtofte og Sorgenfri
 • Afledte projekter af Letbaneprojektet, herunder bidrag til planlægning af letbanen, bl.a. byrumsanalyser og stationsplanlægning
 • Arkitekturpris
 • Rækkehus- og områdelokalplaner
 • Tværfagligt kompetenceløft i forhold til erhvervsservicekulturen
 • Strategier for erhverv og turisme
 • Investorkontakten – og erhvervsservice
 • Udvikle formidlingsløsninger for parforcejagtlandskabet i Nordsjælland
 • Understøtte citykoordinatoren i partnerskab med Handelsforeningen
 • Realisere Vidensby-strategien via netværk, projekter og strategiske initiativer med en lang række parter, f.eks. Vidensby-foreningen, Loop-City, ReVus og Greater Copenhagen

Dine primære opgaver som afdelingsleder i Plan og Erhverv:

 • Daglig ledelse og løbende udvikling af engagerede medarbejdere, der arbejder indenfor fysisk planlægning, erhvervsservice, projektledelse, kommunikation, borgerdialog mv.
 • Sparring med og rådgivning af bl.a. centerchef og direktion vedrørende plan- og erhvervsmæssige emner.
 • Indgå i centerets ledelse, og sammen med centerchef og centerets øvrige 4 afdelingsledere sikre en fortsat udvikling af en god arbejdsplads med samarbejde på tværs.
 • Indgå i relevante faglige og organisatoriske netværk, såvel i kommunen som i andre sammenhænge, fx Lyngby-Taarbæk Vidensby, Handelsforeninger mv.
 • Sikre politiske dagsordenstekster (sagsfremstillinger, indstillinger mv) af høj kvalitet samt deltage i politiske udvalgsmøder.

Vi forventer, at du:

 • Har en relevant faglig baggrund og en solid kommunal erfaring.
 • Med faglighed, holdninger, strategier og visioner kan bidrage til fortsat at udvikle Plan- og Erhvervsområdet og arbejdspladsen.
 • Tænker i helheder, processer og resultater.
 • Kan implementere, eksekvere og følge op på opgaver og processer, ligesom du er en solid afslutter.
 • Kan navigere i et aktivt politisk system og omsætte politiske ambitioner til konkrete handlinger. Politisk tæft og kendskab til kommunalpolitik er nødvendige kompetencer.
 • Kan fungere som en relevant samarbejdspartner for mange forskellige interessenter, der som borgere, virksomheder, fagpersoner, kolleger eller politikere har en væsentlig interesse i og mening om kommunens plan- og erhvervsmæssige udvikling. Dette kræver, at den kommende afdelingsleder er stærk i relationer og med en rolig og diplomatisk tilgang kan håndtere potentielle konflikter.
 • Har gode kommunikations- og formidlingskompetencer, skriftligt såvel som mundtligt, herunder formidling på flere niveauer til både fagligpersoner, borgere, erhvervsliv, kommunalbestyrelsen mv.
 • Kan skabe overblik over og samspil mellem afdelingens mangfoldige opgaver, og kommunikere dette overblik til såvel dine medarbejdere som til centerchef og andre kolleger.
 • Har en både synlig og tydelig ledelsesstil samt en team- og projektorienteret ledelses- og samarbejdsform.
 • Har gennemslagskraft og fremstår med både autoritet og autenticitet. Samtidig skal du have en tydelig indlevelsesevne og begejstring, der skaber engagement og gejst.
 • Har fokus på medarbejdernes trivsel og kompetenceudvikling, og værdsætter socialt samvær på en uformel og uhøjtidelig måde.
 • Kan uddelegere til dine medarbejdere, og samtidig sikre, at de får den nødvendige sparring i opgaveløsningen.

Vi tilbyder:

Et spændende og afvekslende job i en kommune i rivende udvikling.

Dygtige, aktive og erfarne medarbejdere og leder-kollegaer med godt humør.

Løn- og ansættelsesforhold

Løn efter principperne i Ny Løn, i henhold til aftale med den pågældende faglige organisation.

Ansøgning

Senest mandag den 13. august 2018 kl. 10.00.

Første runde af ansættelsessamtaler vil blive afholdt fredag den 17. august 2018.

Anden runde af ansættelsessamtaler vil blive afholdt fredag den 24. august 2018. Kandidater, der går videre til anden ansættelsesrunde, skal deltage i test i den mellemliggende periode (varighed ca. 1-2 timer).

Eventuelt tredje runde af ansættelsessamtaler vil finde sted mandag den 27. august. Efter anden samtalerunde skal kandidater være forberedt på, at der indhentes referencer.

Forventet start: 1. oktober 2018

Om os

Plan- og Erhverv er en af seks afdelinger i Center for Miljø og Plan. Plan- og Erhverv arbejder med bl.a. fysisk planlægning, erhvervsservice mv.

Vi har et nært samarbejde med centerets øvrige afdelinger og kommunens øvrige centre. Center for Miljø og Plan har cirka 70 medarbejdere, heraf 15 medarbejdere i Plan- og Erhverv.

Ansøgningsfrist: 13. august 2018 kl.: 10:00

Har du spørgsmål til os, er du velkommen til at kontakte

Sidsel Poulsen
Centerchef
Tlf.: +4545973530
Tlf.: +4521375839

I Lyngby-Taarbæk bliver du del af et stærkt fagligt fællesskab med høje ambitioner i en organisation med ca. 4.000 medarbejdere, der alle arbejder med det fælles mål – at skabe værdi for borgere og erhvervsliv. Vi lægger vægt på god ledelse, trivsel, faglige og personlige udviklingsmuligheder, kreativitet og nytænkning samt balance mellem arbejdsliv og fritidsliv. Vi ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejdere hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Stillingen søges via Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside: http://www.ltk.dk/ledige-stillinger?hr=show-job%2F31332%26locale%3Dda_DK

Ansøgningsfrist: 3. september 2018

Søg stillingen