4. januar 2019

Afdelingsleder til By og Landskab

Kan du lide at skabe rammer for det gode liv, har du et skarpt blik for helhedsorienterede løsninger med fokus på kvalitet og resultater, og er du samtidig en nærværende leder, så har vi stillingen til dig. Plan og Myndighedsområdet i Sønderborg Kommune søger til afdelingen By og Landskab en handlekraftig, resultatorienteret afdelingsleder med flair for personaleledelse.

Afdelingen By og Landskab
Afdelingen By og Landskab arbejder blandt andet med forankring af den overordnede planproces, planstrategi, kommuneplan, lokalplaner, landzoner, beskyttelseslinjer, fredninger, køb, salg og forpagtning. Afdelingen beskæftiger sig med såvel myndigheds-, udviklings-, og analyseopgaver.

Afdelingen arbejder strategisk og udførende med Byrådets Vision- og Planstrategi, og som afdelingsleder for By og Landskab får du mulighed for at tage del i kommunens udvikling. Arbejdet med blandt andet bystrategier og kommuneplanlægning sker i et tæt samarbejde med en lang række aktører både i og udenfor kommunen. Det er derfor vigtigt, at alle samarbejdspartnere behandles professionelt og individuelt med høj faglig standard. Afdelingens mission er at udvikle rammer for, at det gode liv nu og i fremtiden kan udfolde sig i sunde og mangfoldige omgivelser

By og Landskab beskæftiger omkring 19 medarbejdere med bred akademisk baggrund. De er dygtige, selvstændige medarbejdere, der brænder for deres fag og deres job. De motiveres i særdeleshed af at lave meningsfuldt og værdiskabende arbejde, der gavner samfundet, og kommunens borgere.

Dine væsentligste opgaver er blandt andre:
– Planstrategi og kommuneplanlægning
– Bystrategier og udviklingsplaner
– Lokalplaner, by og land

Din profil:
Vi forventer at du har:
– Erfaring med planområdet
– Indsigt i de juridiske aspekter i kommuneplanlægning
– Erfaring med samspillet på tværs af fagområder

Samt er:
– En tydelig og nærværende leder, åben for dialog og sparring
– En naturlig brobygger og dermed god til at danne stærke relationer, der kan sættes i spil i forbindelse med borgerinddragelse
– Har overblik, kan strukturere og skabe effektive arbejdsprocesser
– En imødekommende og samtidig resultatorienteret leder

Du kan læse meget mere om stillingen, rammerne og forventningerne i job- og personprofilen, som du finder i bilagssamlingen.

Bilagssamling
Job- og personprofil
Byrådets Vision- og Planstrategi
Sønderborg Kommunes Ledelsesgrundlag
Organisationsdiagram, Økonomi, Teknik og Miljø

Vilkår
Ansættelse og aflønning finder sted i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og relevant organisation.

Spørgsmål
Ønskes yderligere oplysninger om jobbet, kan du kontakte Plan og Myndighedschef, Sille Dall Marcussen på smar@sonderborg.dk eller på mobil 2790 5459.

Samtalerne er planlagt til den 24. og 25. januar samt til en eventuel anden samtalerunde den 28. januar.   Læs mere om Sønderborg Kommune på www. Sonderborgkommune.dk

Ansøgningsfrist: 17. januar 2019

Søg stillingen