Flyvestation i billeder

Arkitekt MAA og fotograf Lars Mortensen dokumenterer sin barndoms landskaber ved Værløse Flyvestation.

Flyvestation Værløse er et teknisk landskab, hvis organisation alene følger militære og logistiske hensyn. Både landskabselementer – flyholdepladser, jordvolde mm. – og de karakteristiske F16-hangarer er defineret af deres repetition og ensartethed. Den industrielle og militære fremtræden får imidlertid et udpræget romantisk islæt gennem hede- og overdrevslandskabets vitalitet og hangarernes accelererede ruinøsitet. Som militært monument fremstår både landskaber og bygninger som tilhørende en for længst svunden tid – til trods for, at det kun er lidt mere end ti år siden, at flyvestationen blev nedlagt.

Jeg er vokset op tæt ved flyvestationen og har siden min barndom været til flyopvisning hver eneste gang det var muligt. Selv ved de lejligheder var det kun ganske få dele af området, der var offentligt tilgængelige. Jeg kunne skimte F16-hangarerne fra mine forældres hus, men har først været tæt på dem da jeg tog disse fotografier i de sene aftentimer sidste sommer.

Lars Rolfsted Mortensen

Arkitekt MAA, Kunstakademiets Arkitektskole

Ph.d. fra Kunstakademiets Arkitektskole med afhandlingen “Transformation af efterkrigstidens industrilandskaber”

Ansat ved Gottlieb Paludan Architects siden 2011. 

Forfatter til bogen “In Search of Habitat” på forlaget The Velvet Cell

www.larsmortensen.net