18. januar 2019

Martin Keiding

Martin Keiding er chefredaktør og ansvarlig for udvikling, redaktion og tilrettelæggelse af Arkitekten. Han er desuden bogredaktør og har bidraget til en lang række bøger. Herudover er Martin Keiding censor ved Kunstakademiets Arkitektskole og fagdommer i arkitektkonkurrencer. Martin Keiding er uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitekskole i København og var chefredaktør på Arkitektur DK fra 2001 – 2011.

Studielandsbyen. Snit.

Studielandsbyen: Groft og fint

"De nybyggede længer er både grove og fine. Det er skrabede, rå konstruktioner, med indvendigt synligt tømrerarbejde. Tonen er uformel og stoffet naturligt."
Læs mere
Brede Værk. Leder. Arkitekten.

Leder: Kulturarv holder vejret

Nationalmuseet har besluttet at lukke udstillingsstedet Brede Værk på grund af faldende offentlige bevillinger.
Læs mere
Kantzoner. Grønttorvet.

Kritisable kantzoner

Ønsket om optimal udnyttelse af byggegrunden efterlader til tider urimelige forhold for beboerne i stueetagerne. Martin Keiding kommenterer en række udvalgte eksempler blandt rigtig mange andre tilsvarende, som findes spredt ud over hele Danmark, alle steder hvor der bygges etageboliger.
Læs mere
Fodboldbane. Lynetteholmen.

Leder: Danmark målt i fodboldbaner

Umiddelbart lyder det fint at kombinere stormflodssikring med byggeri og/eller med landskabsarkitektoniske løsninger. Noget, der kan bruges til gavn og glæde for mennesker, og som samtidig er til at holde ud at se på, kan ingen være imod.
Læs mere
Vikingeskibsmuseet. Snit.

Farvel og tak!

Kulturministeriet har netop besluttet at affrede Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Beslutningen kan have store konsekvenser for bygningens overlevelse.
Læs mere
SISAB. Ghetto. Fordelingspolitik.

Leder: Fordelingspolitik eller ghettokrig?

“De farlige, som ikke passer til det, der på svensk hedder innanförskap (‘hjemligt tilhørende’), holdes udenfor, mens andre flytter ind i inkluderende, funktionsblandede, trygge bydele med cafeer og butikker i stueetagerne."
Læs mere

Arkitekturpolitikkens betydning 4

Direktør i Akademisk Arkitektforening, Lars Autrup, kommenterer magtforholdene i dansk byudvikling. Dette er fjerde interview i Arkitektens serie om arkitekturpolitikkens betydning.
Læs mere
1 2 3 5