20. juni 2019

Arkitekten 05/19: Håndværk

Temaet i Arkitekten 05/19 er Håndværk 2, og er samlet under overskriften Byggeteknik.

I Arkitekten 04/19 kredsede vi bl.a. om byggeskik og kollektive arbejdsformer i et historisk perspektiv. I nærværende udgivelse fortsætter vi håndværkerlinjen, men med vægten lagt på byggeteknikken i forlængelse af forestillingen om at bruge og sammensætte elementerne som dele af en fysisk blanding og ikke som opløste komponenter i en uklar, kemisk arkitektur.

Både i praksis og i undervisning er der blandt arkitekter en stigende vilje til at bygge på en anden måde end den gældende. Det skyldes ikke kun krav om bæredygtighed, men også en sammenfaldende interesse i at kunne forstå og opleve, hvordan husene er konstrueret og hænger sammen.

Det går fra radikale krav om genbrug af alt og fuldkommen udfasning af det miljøbelastende beton i nybyggeriet til mere pragmatiske mellemløsninger.

Synliggørelsen af, hvad husene består af, og hvordan de er bygget, var et vigtigt punkt i den brutalistiske arkitektur (som i den grad var glad for beton(!)), som vi tematiserede i Arkitekten 03/19. For den dybere pointe i tilgangen er først og fremmest, at man tager de konstruktionselementer, man finder, og bruger dem direkte i arkitekturen som et sprog, der ikke vil omskrive og sløre indholdet. Således udspringer kravet om logik og synlighed egentlig ikke af hensyn til klimaforandringer, men fremkommer som bølger fra en understrøm, der altid har eksisteret i dansk arkitektur.

Den anonyme arkitektur, også kaldet den vernakulære, inddelt i fag og bredder efter tømmerlængder og murstensmål under hensyn til de forhåndenværende materialer og til klimaet, var, i sin ydmyge saglighed, et arkitektonisk pejlemærke hos nyklassicister og modernister. Men også i tæt-lav-bevægelsen i 1970erne var længehuset og skurets æstetik tydelige inspirationskilder.

Et sted for sig selv, men med samme umisforståelige arkitektoniske budskab, står Jørn Utzon, hvis eget hus Can Lis er et af de bedste eksempler på, hvordan man med standardelementer og lokal byggeskik kan skabe et mesterværk.

Arkitekten 06/19 udkommer den 8. august.

Arkitekten 05/19 kan købes i løssalg her.