Arkitekten 04/19.
Arkitekten 04/19.

9. maj 2019

ARKITEKTEN 04: Håndværk

Arkitekten 04/19 er første del af Arkitektens håndværk-tema, hvor vi bevæger os baglæns for at komme fremad.

Temaet håndværk i 2. sektion deler vi over to udgivelser. I denne første har vi forsøgt at bevæge os baglæns for at komme fremad. Det skyldes ikke kun en generel synsvinkel i redaktionen, at historien ikke er til at komme udenom, men også at et stigende antal arkitekter arbejder med ombygninger og restaurering. Det afføder en fornyet interesse for, hvad der lå bag dengang, i en nutid, hvor byggemarkedet er presset og begrænset.

Hvordan folder vi mulighederne ud igen?

Billedkunstner Malene Bach har arbejdet sammen med arkitekter ved flere lejligheder, og for ikke så længe siden var et af hendes samarbejdsprojekter repræsenteret på arkitekturbiennalen i Venedig (se Arkitekten 06/18). Vi interviewer Bach om udviklingen og brugen af farverne til Case Designs Avasara Academy i Pune, sydøst for Mumbai. Grundstoffernes genkomst spiller en afgørende rolle for Bach.

Vikingerne var fremragende bygmestre, og da man snart har færdigbygget en rekonstruktion af den største kongshal i Danmark, har vi interviewet arkitekten Thorben Schmidt, som står for realiseringen af byggeriet. Ting, man troede om vikingernes arkitektur, er i stigende grad blevet til noget, man ved, og derfor nærmer det nye sig det gamle – bl.a. takket være moderne teknologi. Dog handler det, som i 900-tallet, først og fremmest om at finde det bedste træ i skoven.

Museumsinspektør Maren Bramsen har kurateret Nivaagaardsamlingens udstilling om William Morris og fortæller i et interview om forfatteren og iværksætteren, der begyndte som tilbageskuende nostalgiker og endte som marxist. På vejen fik han sammen med andre åndsfæller skabt en stor produktion af kunsthåndværk og en ny holdning til materialer, produktionsforhold, havebyer og arkitektur.

Som var der tale om en trend, træder 1910ernes Bedre Byggeskik ind på scenen i skikkelse af den netop afsluttede istandsættelse af Ivar Bentsens Bakkekammen 40 i Holbæk. Arkitekt Per Troelsen har stået for den overordnede ledelse af projektet og beretter om huset, men også om bebyggelsen og den skole, som Bentsen skabte – som til en vis grad minder om Morris’.

Et sommerhus fra samme periode er revet ned pga. ringe stand – og bygget op igen. Ikke kun ud fra opmålinger og fotoregistreringer, men også under indtryk af stemningen og bygherrens minder. Johannes Schotanus og Sebastian Skovsted har stået bag den nye arkitektur og interviewes om processen og fortolkningen af farver og konstruktioner.

Arkitekt i Folketingens Byggesekretariat Asger Aabenhus interviewes, fordi han har haft det overordnede ansvar for udformningen af Folketingets nye talerstol og -bord, med tilhørende forbedringer af tilgængelighed. Thorvald Jørgensens oprindelige Gesamtkunstwerk er blev opdateret, og deri ligger en nødvendig udforskning af, hvordan man gjorde, og af virkemidlernes betydning i forhold til, hvilken vej man skal gå i dag. 

Arkitekten 04/19 kan købes i løssalg her.

Arkitekten 05/19 udkommer den 20. juni 2019.