Sydhavn Genbrugscenter. Foto: Troels Heien
Sydhavn Genbrugscenter. Foto: Troels Heien

19. februar 2019

Fra skorsten til genbrugscenter

Maksimeret genbrug.

FAKTA
Sydhavn Genbrugscenter
Bådehavnsgade, 2450 København SV
Arkitekt: Krilov
Koncept: BIG
Rådgivende ingeniør: COWI A/S
Bygherre: Amager Ressource Center
Hovedentreprenør: ZÜBLIN A/S
Påbegyndt: April 2018
Forventet færdiggjort: Foråret 2019

I oktober (2018, red.) blev der holdt rejsegilde på Sydhavn Genbrugscenter ved siden af det fredede parkområde Sydhavnstippen i København. Det nye genbrugscenter er en del af Københavns Kommunes klimaplan for 2025 med målet om at nedbringe hovedstadens CO2-udledning. Nybyggeriet har fokus på genbrug og bæredygtighed i både materialevalg, udførelse og drift.

Det nye genbrugscenter er bygget op som en ottetalsformet containerplads. Man ankommer til anlægget gennem en sluse mod Bådehavnsgade, hvor der etableres materialelager, værksteder og formidlingslokaler. Her sorteres brugbare genstande fra til direkte genbrug, inden de besøgende kører ind til containerområdet, hvor restmateriale kan deponeres i de dertil opstillede containere. Denne indre plads er omkranset af en tre meter høj betonmur, der på ydersiden pakkes ind i overskydende jord fra byggeriet, så der dannes en blød overgang og støjafskærmning mod parkområdet. 

Netop denne betonmur er et særligt element i byggeriet. De insitustøbte betonvægge består nemlig af 40% genbrugsbeton, svarende til i alt 2.500 ton, der stammer fra en nyligt nedrevet 150 meter høj skorsten ved Amagerværket. Dette er en fordobling af genbrugsmængden i forhold til standarden, der ligger på omkring 20% for almindelig genbrugsbeton. Det er ydermere første gang i Danmark, at der anvendes genbrugsbeton i den såkaldte ‘aggressive miljøklasse’, altså hvor betonen udsættes for direkte vind og vejr. Ved genbrug af beton i denne skala er der forskellige forholdsregler, der skal tages: Man må sikre, at betonen, der genbruges, er af høj nok kvalitet, man må indregne transportens omkostninger og CO2-udledning, og tiden mellem nedrivning og genanvendelse skal holdes så kort som muligt. Da skorstenen blev renset inden nedrivning, og genbrugsbetonen blot skulle transporteres fra Nordamager til Sydhavnen, kunne projektet lade sig gøre. For at lette transporten blev betonresterne knust allerede ved nedrivningssitet og derefter transporteret gennem byen.

Ud over beton anvendes der i byggeriet genbrugt træ, og der installeres solceller til delvist at dække genbrugscentrets energibehov. 

Målet med Sydhavn Genbrugscenter er at maksimere mængden af direkte genbrug gennem sortering og borgeroplysning. 

Tilføjelse: Sydhavn Genbrugscenter den ene af tre nominerede til Bæredygtig Beton Prisen 2019

Artiklen blev bragt første gang i Arkitekten 01/2019.