Den Røde Plads, Nørrebro. Efter renovering. Foto: Frederik Braüner
Den Røde Plads, Nørrebro. Efter renovering. Foto: Frederik Braüner

14. februar 2019

Renovering af Den Røde Plads

Den karakteristiske belægning på Den Røde Plads på Nørrebro er, af både æstetiske og sikkerhedsmæssige årsager, udskiftet med en ny teglstensbelægning.

FAKTA
Superkilen, Den Røde Plads
Nørrebrogade-Tagensvej, 2200 København N
Arkitekt/kunstnerteam: BIG, Topotek 1 og Superflex
Ingeniør: BIG
Bygherre: Københavns Kommune & Realdania 
Hoved-/totalentreprenør: Per Aarsleff A/S
Opført: 2012

Renovering af Den Røde Plads
Renoveringsprojektets parter: Københavns Kommune, den tidligere Kilebestyrelse, Nørrebro Lokaludvalg og BIG
Ingeniør: MOE A/S
Bygherre: Københavns Kommune og Realdania 
Hoved-/totalentreprenør: P.P. Landskab
Udført: 2018

Da Superkilen på Nørrebro i 2012 stod færdig, skulle projektet være en materialiseret ode til bydelens diversitet og give det socialt belastede område et arkitektonisk løft. Et af de mest markante elementer var den nye belægning på Den Røde Plads, der med sine stærke røde farver og geometriske mønstre skulle være bydelens nye kendetegn og samlingssted. Men allerede kort efter anlæggelse af pladsen begyndte problemerne at melde sig, og Københavns Kommune er nu i gang med en omfattende renovering.

Den oprindelige belægning på Den Røde Plads bestod af plastmaterialet polyuretan, som blev laboratorietestet på forskellig vis inden anvendelse. I praksis på byggepladsen kunne materialet dog ikke støbes lige så tyndt som i de indledende forsøg, der var gjort i langt mindre skala. Dette resulterede i, at sandkornene, der skulle øge belægningens friktion og gøre den skridsikker, blev dækket af et tykt, glat lag plast, der især i vådt føre gjorde underlaget usikkert for både cyklister og fodgængere. Kommunen måtte derfor salte de store arealer i vintertiden, hvilket dræbte de nyplantede træer på pladsen, der også måtte udskiftes. Visuelt viste der sig ligeledes hurtigt problemer med polyuretanen. Dens stærke røde farve var ikke UV-bestandig nok, og den ellers så karakteristiske belægning falmede til brun-grålige nuancer. 

Man måtte altså skifte pladsens belægning blot få år efter indvielsen af både sikkerhedsmæssige og æstetiske årsager. Nye forsøg med polyuretan var dog udelukket, da materialet indeholder isocyanater, der hjælper med at binde og hærde materialet, men som i mellemtiden var kommet på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer, da det er kræftfremkaldende ved den opvarmning, der forekommer ved anlæggelse og bearbejdning af materialet.
Efter flere forsøg med både skridsikkerhed og farvebestandighed har renoveringsparterne besluttet sig for en teglstensbelægning, der er brugt andre steder i landet. Ved at bruge fire forskellige nuancer af røde tegl kan man bibeholde pladsens karakteristiske farvesammensætning og mønster. Teglstenene lægges i et sildebensforbandt, der spændes sammen af stålbånd i felter på mellem 40 og 50 kvm. Dette stabiliserer belægningen og sikrer, at den ikke giver sig eller skrider under belastning fra f.eks. køretøjer og midlertidige pavilloner.

Ud over de i alt 6600 kvm teglstensbelægning anlægges der 590 kvm rød asfalt på parkeringsarealet og 200 kvm rød gummi­belægning ved lege- og fitnessarealerne. I forbindelse med belægningsudskiftningen etableres flere cykelparkeringsmuligheder ved Nørrebrohallen, flere skraldespande, et område med helt jævn belægning til kvarterets skatere samt et hul til pladsens juletræ.

Renoveringen koster samlet set omkring 13,5 millioner kr., hvoraf halvdelen finansieres af Realdania. Den resterende halvdel betales af Københavns Kommune samt de ca. 500.000 kr. i præmieindtægter fra arkitekturprisen Aga Kahn Award, som Superkilen modtog i 2016.

Artiklen blev bragt første gang i Arkitekten 10/2018.