Theo Bjerg. Mindeord.
Theo Bjerg.

7. februar 2019

Mindeord: Theo Bjerg (1936-2019)

En søjle i mit akademi er væltet – Theo Bjerg er død.

Jeg mødte Theo på arkitektskolen på mit kandidatstudium i 1985, på det, der dengang hed Halldor Gunnløgssons afdeling, nu med Theo som studieleder. Theo havde på det tidspunkt en mindre tegnestue i Studiestræde i København, hvor der blev bygget noget, men ikke mindst tegnet og drømt rigtig meget.

Over døren stod – Husk, det skal fan’me også være sjovt – en fantastisk verden som studerende at blive inviteret ind i. Mange unge arkitekter fik her deres efteruddannelse, nogle af tidens bedste konkurrenceprojekter kom de år herfra, men af uransagelige grunde blev meget få realiseret.

Af de mange projekter, som forblev drømme, skal nævnes vinderprojektet for et badehus ved Aker Brygge i Oslo fra 1987, forslaget til et nyt hovedkvarter for Sydbank i Åbenrå fra 1989 og ikke mindst forslaget til udvidelse af Statens Museum for Kunst fra 1993.

Badehuset i Oslo var en international konkurrence – området omkring Aker Brygge stod foran en udvikling fra skibsværft til en del af Oslo med boliger, kontorer og kulturinstitutioner. Tanken var, at badehuset skulle være igangsætteren for denne udvikling. Men investeringerne i området udeblev på det tidspunkt, og selskabet bag udviklingen af Aker Brygge opgav badehuset, som i dag kunne have ligget der ved indsejlingen til byen som et vartegn på lige fod med Snøhettas operabygning.

I 1989 kom muligheden: et vinderforslag til Sydbanks nye hovedkvarter i Åbenrå – 10.000 kvm kontorhus i en tid, hvor denne del af byggebranchen næsten lå stille. Et hold af unge og mere erfarne arkitekter blev sat sammen på tegnestuen i Studiestræde. Alt blev tegnet igennem, tidsplanen holdt, og grundstensnedlæggelsen nærmede sig. Så kom den svære nyhed – Sydbanks bestyrelse havde besluttet at fusionere med Sparekassen Sønderjylland, og der var ikke længere brug for et nyt hovedkvarter i Åbenrå.

Endnu engang forpassedes chancen for at få et projekt realiseret og dermed komme ind i det selskab, hvor opgaverne lå.

Theo blev ufortrødent ved, drømmene vedblev med at drive nye projekter frem, og i 1993 udskrev Kulturministeriet en international konkurrence om udvidelse af Statens Museum for Kunst. Theo afleverede tre forslag, et visionært og modigt forslag med små udstillingsbygninger fordelt i hele Østre Anlæg, et forslag, som lå foran og under pladsen foran Dahlerups udstillingsbygning, og endelig et forslag, som placerede udvidelsen ned langs DSB’s banegrav – som et moderne, let og åbent modspil til Vilhelm Dahlerups lukkede og imposante bygning.

Man kan kun begræde, at tiden ikke turde – forslaget langs banegraven blev tildelt en andenpræmie.

Theo nåede ikke at bygge som fortjent. Nogle fine og visionære projekter blev dog realiseret i samarbejde med arkitekten Palle Dyreborg: ungdomskollegiet i Flensborg fra 1971, boligbebyggelsen Domus Vista III på Roskildevej, Frederiksberg, fra 1978 og ikke mindst et af verdens første bofællesskaber, Sættedammen i Hammersholt fra 1967-72.

Hans sidste store realiserede byggeri blev den smukke udvidelse af Willumsens Museum i Frederikssund, indviet i 2005 (læs interviewet om udvidelsen her).

Hvad Theo ikke nåede at få realiseret i bygningsværker, nåede han at plante i en hel generation af unge arkitekter – enten som underviser på Arkitektskolen i København (KADK) eller hos os, som var så privilegerede at komme på tegnestuen i Studiestræde. Alle er vi gået derfra – nogle gange langt ud på morgenen – udmattede, men lykkelige, velvidende, at vi havde været med til at drømme endnu et fantastik projekt.

Med Theo Bjergs død er en af de store piller i mit akademis søjlehal væltet.

Skrevet af arkitekt og studielektor Tom Mose Petersen.

 

Theo Bjerg født 6. august 1936 – død 29. januar 2019

Jens Theo Bjerg, arkitekt og tidligere professor på Kunstakademiets Arkitektskole i København (KADK). Modtog i 1998 Statens Kunstfonds livsvarige ydelse og tildeltes i 2009 Henning Larsens Fonds hæderspris.

Murersvend i 1957, bygningskonstruktør i 1959, afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i København i 1962.

Ansættelser: hos Palle Suenson 1961-62, ansat i Forsvarets Bygningstjeneste 1962-64, hos Halldor Gunnløgsson & Jørn Nielsen 1964-65. Egen tegnestue i samarbejde med Palle Dyreborg 1966- 87.

Blev undervisningsassistent på Kunstakademiets Arkitektskole i København i 1965, konstitueret fagleder fra 1984, institutbestyrer 1986-90 og prorektor i 199o. Rådgiver for Statens Kunstfond i forbindelse med udsmykningsopgaver i 1990.