Catharinabrug, Leiden. Foto: Gerda van Ekris
Catharinabrug, Leiden. Foto: Gerda van Ekris

15. februar 2019

Stålfiberarmeret højstyrkebeton

Catharinabrug er hollands slankeste bro, og består af danskproduceret stålfiberarmeret højstyrkebeton.

FAKTA
Catharinabrug (Catharina-broen)
Aalmarkt Leiden, Holland
Arkitekt: DP6 Architectuurstudio
Ingeniør: Pieter Buwtechniek
Materialeleverandør: Hi-Con 
Bygherre: Gemeente Leiden
Hovedentreprenør: Gebr. Schouls
Opført: 2016
Priser: Betonprijs 2017, Den Europæiske Betonpris 2018

I den hollandske by Leidens bykerne er man på nuværende tidspunkt i gang med en omfattende omstrukturering af Aalmarkt-området efter en masterplan udarbejdet af tegnestuen Rijnboutt. Dette inkluderer en udvidelse af byens handelsområde, etablering af nye gågader samt nybyggeri og restaurering af ældre bebyggelse. Som led i denne områdefornyelse har tegnestuen DP6 achitectuurstudio tegnet en ny fodgængerbro over det fredede kanalforløb mellem byens to centrale handelsgader Haarlemmerstraat og Breestraat. 

Catharina-broen, som den kaldes, består af et dobbeltkurvet betondæk, hvis form er bestemt ud fra hensynet til fodgængere og ønsket om maksimal spændvidde for at give plads til bådtrafikken under broen. Set ovenfra danner broen en svungen S-form, der binder en nyanlagt og en eksisterende gade sammen.

De præfabrikerede betonelementer er støbt af stålfiberarmeret højstyrkebeton, og grundet broens dobbeltkurvede form er hvert enkelt element unikt. De er støbt sammen på stedet, ligeledes med samlinger af højstyrkebeton. Man lavede under fabrikationen en smal reces i hver ende af de præfabrikerede elementer, hvor kun en tynd betonramme stak ud i bunden og på siderne. Heri blev de to elementers armeringsjern flettet sammen under monteringen, og den tynde betonramme dannede støbeform for samlingen. Dette har gjort de støbte samlinger nærmest usynlige fra både siderne og undersiden af broen, og på broens overflade blev der lagt et 6 mm slidlag i tre gråtoner.

Det er den danske virksomhed Hi-Con, der har leveret elementerne til broen. Deres tredjegenerations højstyrkebeton CRC i3 (Compact Reinforced Composite) er specialudviklet til større udendørs konstruktioner som denne. Den stærke type beton tillader lette og tynde konstruktioner i følsomme og tætbebyggede områder som her i Leiden. Den 6 meter brede og 36 meter lange bro har derfor en varierende tykkelse på mellem 42,5 og kun 27,5 cm, hvilket gør den til den slankeste bro i Holland. For yderligere at beskytte den fredede kajkant mod broens vægt indstøbte man de lette EPS-plastblokke (ekspanderet polystyren) i de tykkeste betonelementer.

Catharina-broen har netop vundet Den Europæiske Betonpris 2018 i kategorien for anlægskonstruktioner for sin innovative brug af højstyrkebeton og projektets hensyntagen til den fredede kontekst.

Artiklen blev bragt første gang i Arkitekten 01/2019.