28. februar 2019

ARKITEKTEN 02: Byer der vender

Byerne udvider sig, men de samler sig også, og det har vi valgt at fremhæve eksempler på i dette nummer af Arkitekten.

I Arkitekten 02/19 bringer vi et tema om “byer der vender” med anmeldelser og interviews om byrumsprojekter fra hele landet. Hvor der før var industri, havn og motortrafikvej, er eller kommer der nu boliger, erhverv og institutioner. Zoner og kanter, som før lå relativt isolerede eller virkede som barrierer, brydes op. Broer binder områder sammen, som tidligere vendte ryggen til hinanden – og den måde, arkitekter og planlæggere gør det på, er ikke efter en byplanmodernistisk, monofunktionel skabelon.

Første sektion rummer en række anmeldelser – af tegnekonkurrencen Drawing of the Year, bogen Fredet og den østrigske udstilling Downtown Denise Scott Brown. Denne gang er den kritiske klumme skrevet af Ane Cortzen, der opfordrer arkitekter til at formulere et charter for kvalitet. 

Kalvebod Fælled Skole (af Lundgaard & Tranberg Arkitekter) anmeldes i Arkitektens tredje sektion.

I den tekniske del er temaet denne gang stål, og du kan bl.a. læse om en hængebro i stål, en 3D-printet stålbro og genbrugsstål i Hvidovre.

Arkitekten 02/19 kan købes i løssalg her.

Arkitekten 03/19 udkommer den 11. april.