Brede Værk. Leder. Arkitekten.
Udsigt over Brede Mølledam til Brede Værk

4. december 2018

Leder: Kulturarv holder vejret

Nationalmuseet har besluttet at lukke udstillingsstedet Brede Værk på grund af faldende offentlige bevillinger.

Aktiv dødshjælp udført af museet selv, hævder kommunalbestyrelsesmedlem i Lyngby-Taarbæk Kommune Dorete Dandanell (SF): “Siden åbningen i 2009 er udstillingen hverken fornyet, formidlet eller markedsført, og åbningstiden er voldsomt beskåret,” skriver politikeren. Fra 40.000 årlige besøgende ved åbning til 2183 i 2017, ifølge museet.

Også Socialdemokratiet har protesteret mod lukningen og kaldte kulturminister Mette Bock (LA) i samråd den 14/11.

Et af gidslerne i Brede er den fredede arkitektur, som udgør en vigtig del af fortællingen om det danske industri- og velfærdssamfund.

Det bliver på samme tid ikke finere, hvad angår det romantiske billede af borgerskab og håndværker hånd i hånd, og mere elendigt, når man ser på forfaldet af nogle af de magnifikke industribygninger langs Mølleåen i Nordsjælland.

Andreas Kirkerup (efter al sandsynlighed) og dekoratør J.C. Lillie (dem med lystslottet ved Liselund på Møn) skabte Brede Værks hovedhus og landsted. Bygningen er netop facaderenoveret, og man fornemmer, hvilket potentiale der ville være i at løfte de øvrige bygninger. For det er i lige så høj grad produktionsanlæggene, arbejderboligerne for slet ikke at tale om landskabet, det handler om i Brede. Dansk industris vugge stod her, og vil man vide mere, findes en korfattet og klar redegørelse på kulturministerens egen hjemmeside.

På førnævnte samråd var det primært bekymringen for, at arbejdernes og industrialiseringens historie bliver atomiseret ved lukningen, som blev diskuteret. Men hverken højre eller venstre fik forholdt sig til bygningsanlægget, som jo er et af elementerne i fortællingen.

Hvad angår værdien af arkitektonisk kulturarv, var Mogens Jensen (S), som havde indkaldt til samrådet, længere fremme i forståelsen end Bock. Men også Socialdemokraterne ønsker at køre videre med omprioriteringsbidraget frem til 2022.

Lukningen af udstillingsstedet er ildevarslende. Affredning? Delvis nedrivning? Hele området og dansk kulturarv holder vejret.

Lederen udgives i Arkitekten 10/2018, der udkommer i den 7. december