Kantzoner. Grønttorvet.
Grønttorvet. Kommentar overflødig. Foto: Martin Keiding

12. november 2018

Kritisable kantzoner

Ønsket om optimal udnyttelse af byggegrunden efterlader til tider urimelige forhold for beboerne i stueetagerne. Martin Keiding kommenterer en række udvalgte eksempler blandt rigtig mange andre tilsvarende, som findes spredt ud over hele Danmark, alle steder hvor der bygges etageboliger.

Fotoserien blev bragt første gang i Arkitekten 09/18.