Hans Haagensen.
Hans Haagensen. Privat foto

24. august 2018

Nekrolog: Hans Haagensen (1942-2018)

Arkitekten Hans Haagensen er død. Hans blev 76 år og døde om bord på Askøfærgen natten til juli 2018 efter længere tids tiltagende svagelighed. Han efterlader sig hustruen, designeren Marianne Frandsen.

Hans Haagensens arbejde som arkitekt spredte sig over både bygningsarkitektur og byplanlægning. Både som bygningsarkitekt og byplanlægger var Hans Haagensen en modernist, der med udgangspunkt i sin meget veludviklede kritiske sans fastholdt modernismens dyder. Hans bidrag til bogen Udflugter i storbyen (2011) taler alle derom. F.eks. skriver han om arkitekturen i 00’erne: “Hvad i alverden er der sket med arkitekturen – og arkitekterne – siden årtusindskiftet? Det vrimler med spektakulære projekter, der mest har til formål at brande arkitekten og bygherren … Forstemmende er det”. Hans Haagensen havde en spids pen!

Han voksede op i Hillerød sammen med sin tvillingesøster Grete, blev matematisk student med en ikke voldsomt prangende eksamen, fattede allerede i gymnasietiden kærlighed til jazzmusikken og lærte at spille kontrabas. Hans stiftede bekendtskab med arkitekten Max Brüel, der også spillede moderne jazz, og det blev afgørende for Hans Haagensens videre løbebane. Han søgte ind på Kunstakademiet, men blev ikke optaget. Året efter, det var i 1964, lykkedes det imidlertid.  

Som ung studerende foretog han sammen med studiekammerater en længere ekskursion til Nepal, der prægede ham. Gruppen slog sig ned i en landsby og foretog opmålinger af huse og andre bygninger. Hans Haagensen interviewede de lokale om deres livsform, socialt, økonomisk og familiemæssigt. Materialet dannede grundlag for en udstilling på Nationalmuseet samt flere artikler m.v. Efter jordskævet i 2015 blev det doneret til et center for Nepalesisk Kultur i Kathmandu.

Siden blev han lærer i byplanlægning ved Kunstakademiets Arkitektskole, derefter ansat hos Skaarup & Jespersen, hvor han senere blev partner – en position, han opgav sidst i 1990erne for at blive freelance, bl.a. for Dansk Arkitektur Center. I 1990 vandt Hans Haagensen sammen med et team fra bl.a. KAB og Dominia A/S BMS’ store konkurrence om “Byggeriets Fremtid”.  Her lærte jeg ham at kende, og teamet tog til Paris på studietur og fyrede præmien af.    

Årene hos Skaarup & Jespersen bragte mange opgaver i udlandet, bl.a. i Afrika og Mellemøsten. Han arbejdede – bl.a. en tid sammen med arkitekten Bente Beedholm, som Haagensen senere blev gift med (1979-98) – i Nigeria, senere i Ægypten med planlægningsproblemer i Cairo, en tid lang i Irak, men også i Thailand, Bhutan, Bangladesh, Mexico, Frankrig og så i Frederiksværk! En tid var Hans Haagensen også præsident for Den Europæiske Arkitektorganisation.

Hovedværket er dog det præmierede første afsnit af lufthavnen Gardermoen ved Oslo – en opgave, der blev løst i et samarbejde mellem Nordic Office of Architecture, Niels Torp, Skaarup & Jespersen og COWI. Her lykkedes det i fællesskab at skabe en bygning, der i smuk enkelhed danner rammen om en lufthavns komplicerede hverdag.

Æret være Hans Haagensens minde