Bachelorlegat. Model. Afgang af Sofie Emilie Boye Kjær.
Model. Afgang af Sofie Emilie Boye Kjær.

7. august 2018

Akademisk Arkitektforenings Bachelorlegat 2018: KADK

Årets modtager af bachelorlegatet, uddelt af Akademisk Arkitektforening København, blev Sofie Emilie Boye Kjær med projektet "Indskolingsbygning i Tallinn", hvor hun genfortolker den nyklassicistiske hovedstad i Estland igennem en skole-tilbygning.

Motivering: Afsæt for legende studier

På vegne af Akademisk Arkitektforenings Legatudvalg begrunder arkitekt MAA Kristian Ly Serena tildelingen med følgende ord:

“Personlige iagttagelser af stedets særlige karakter, indfanget i en verden af farver, struktur og form, danner afsæt for legende studier, der med frisk nerve og tiltrængt originalitet fabulerer sig frem til en genfortolkning af den nyklassicistiske by. Man fornemmer en både modig, selvstændig og livskraftig studerende, der kan løfte horisonten på tegnesalen, samtidig med at projektet rummer rumlig indlevelse på flere skalatrin.

Projektet fremstår ikke færdigt, men formidlet i et stadie på vejen, lige akkurat langt nok til, at man fornemmer gesturen af dets udfoldede potentiale. På denne måde synes den studerende at udvise en eksemplarisk evne til at definere rammen for sin egen uddannelse; en evne, vi særligt ønsker at påskønne fra foreningens side.”

Se modelfotos, tegninger fra projektet og læs modtagerens egen beskrivelse af projektet nedenfor.

Bachelorlegat.
Modelfoto. Ankomst fra gaden
Bachelorlegat.
Modelfoto. Gård – eksisterende skole
Bachelorlegat.
Modelfoto. Klasseværelse

Sofie Emilie Boye Kjær skriver, på redaktionens opfordring, om projektet

“Byen Tallinn består af en middelalderby i murværk og puds, traditionelle gamle træhuse, skyskrabere i glas og sovjetiske levn i beton. Denne sammensætning og overlapning af traditioner og tidsperioder, der alle har meget forskellige typologier, dimensioner og materielle kvaliteter, skaber et bybillede, der fremstår som en stor collage.

Projektet ønsker at tilbyde en ny sammensat typologi til området, der udspringer fra formstudier på og rundt om sitet. Indskolingsbygningen er til 1.-3. klasse og er en tilbygning til den eksisterende klassicistiske Tallinn Reaalkool fra 1881, der huser udskolingen med elever fra 4.-9. klasse.

Den nye skole lægger sig ind i et eksisterende stengærde og rejser sig langs den trafikerede vej, for dermed at danne et mere beskyttet gårdrum for de mindre elever. Skolen består af fire hovedbygninger: to længer klasselokaler, en korsal/kantine og et biblotek, hvis stueetage også er kantinens køkken. Hovedbygningerne er samlet af gange med dybe vinduer, hvor eleverne kan gemme eller fordybe sig. Gangarealerne er også med til at markere det beskyttede gårdareal til leg, men tillader også synlige kig til nabobygningen og det grønne område på det sydlige hjørne – lige såvel som til moderskolen, Reaalkool. Foran hvert klasselokale trækkes gangarealet ind for at skabe nicher til at sidde og hænge sit overtøj.

Skolens materialitet bærer nære relationer til registreringer i Tallinn, om forholdet mellem det pudsede og den blottede mursten. Additionen og det eksisterende fremstår som en stor collage, ligesom det er tilfældet i resten af byen.”

Bachelorlegat.
Model. Facade mod gård
Bachelorlegat.
Plan
Bachelorlegat. Sofie Emilie Boye Kjær.
Snit. Øst

Legatet på 15.000 kr. uddeles “til den studerende, som gennem sit studie har udvist en særlig evne i forhold til proces, samarbejde eller en særlig bred anvendelse af sit kreative talent.”