19. marts 2018

Seneste nyudgivelser

Arkitektens redaktion modtager fagbøger fra mange forskellige forlag og afsendere.
En del vælges ud til omtale og anmeldelse i Arkitekten print og lægges senere ud på siden her.
På listen herunder findes et udvalg af de seneste titler.

Forår 2019

Manifest stafet

Af Martin Søberg, Tobias Moe, Signe Sophie Bøggild og Josephine Michau (red.)

Grafisk tilrettelæggelse: Gilbert Hansen

Arkitekturforlaget B, 2019

Støttet af: Dreyers Fond og Realdania

Tema: En samling af arkitekturmanifester.

De uformelle byskabere

Af Anders Boisen

Grafisk tilrettelæggelse: Karoline Kastbjerg Schrøder

Anders Boisen, 2019

Tema: Uformel byudvikling.

Contours & Horizons

Af Boris Brorman Jensen, Reiulf Ramstad, Kristin Ramstad, Quentin Desfarges og Scott Doig (red.)

Grafisk tilrettelæggelse: NR2154/Troels Faber

Hatje Cantz Verlag, 2019

Tema: Om den norske arkitekt Reiulf Ramstad og tegnestuen af samme navn.

Vinter 2018/2019

Jacob Blegvad.

Jacob Blegvad – arkitekt i en moderne tid

Af Erik Iversen

Hasserisstuerne, 2018

Tema: Om arkitekten Jacob Blegvad og hans karriere som arkitekt, planlægger, debattør og formand for Akademisk Arkitektforening.

An architecture guide to the UN17 Sustainable Development Goals.

An Architecture Guide to the UN17 Sustainable Development Goals

Af Natalie Mossin (chefred.), Sofie Stilling, Thomas Chevalier Bøjstrup, Vibeke Grupe Larsen, Maja Lotz og Annette Blegvad

Grafisk tilrettelæggelse: Lene Sørensen Rose

KADK, 2018

Tema: Arkitekturguide til FN’s 17 verdensmål.

Efterår 2018

Retrofit. Morten Kjer Jeppesen

Retrofit – Strategies for sustainable transformation of suburban shopping centers

Af Morten Kjer Jeppesen

Grafisk tilrettelæggelse: Rama Studio

Hørdum & Engelbreth, 2018

Tema: En dokumentation af de strategier, der anvendes i transformationen af ubrugte shoppingcentre i amerikanske forstæder.

Hvidbog om Bygningsdrift

Hvidbog om bygningsdrift

Af Graves Simonson (red.)

Grafisk tilrettelæggelse: Aske Simonsen

Jungersen Grafisk, 2018

Tema: Hvidbog omhandlende de processer, metoder og redskaber, der står til rådighed i bygningsdrift.

COBE. The Silo.

The Silo – Cobe

Af Kristoffer Lindhardt Weiss (red.)

Grafisk tilrettelæggelse: Studio Atlant

Strandberg Publishing, 2018

Tema: Andet bind i serien om ny dansk arkitektur omhandler Cobes opbygning af Siloen i Nordhavn.

Vadehavscentret. Dorte Mandrup.

Vadehavscentret – Dorte Mandrup

Af Kristoffer Lindhardt Weiss (red.)

Grafisk tilrettelæggelse: Studio Atlant

Strandberg Publishing, 2018

Tema: Første bind i serien om ny dansk arkitektur omhandler Vadehavscentret tegnet af Dorte Mandrup.

Sommer 2018

Reader – Tectonics in Architecture

Af Isak Worre Foged & Marie Frier Hvejsel (red.)

Aalborg Universitetsforlag, 2018

Tema: En indførsel i tektonik som teori og metode igennem tekster fra midten af 1800-tallet frem til i dag.

CONDITIONS

Af Dorte Mandrup

Dorte Mandrup A/S, 2018

Designer: Urgent.Agency

Tema: Kunstbog udgivet som supplement til Dorte Mandrups udstilling ved biennalen i Venedig. Den fremhæver de ekstreme og fascinerende forhold i det arktiske miljø, hvor tegnestuen er i gang med at bygge det nye Isfjordscenter.

Guide to Sustainable Building Certifications

Af Kasper Guldager Jensen og Harpa Birgisdottir

GXN Innovation, 2018

Tema: En komparativ analyse af ti bæredygtige bygge-certifikater.

Skriv lettere end du tror. Maria Larsen.

Skriv lettere end du tror

Af Maria Larsen

AJOUR Forlag og Boghandel, 2018

Tema: Maria Larsen, journalist og rådgiver i at formidle/fortælle, fremlægger sin teknik for at skrive klart og fokuseret.

Forår 2018

Atlas of the Copenhagens. København. Fagbog.

Atlas of the Copenhagens

Af Deane Simpson, Kathrin Gimmel, Anders Konka, Marc Jay og Joost Grootens

Ruby Press, 2018

Tema: Bogen undersøger, hvordan København defineres, og hvordan vi kan forstå de komplekse, mangfoldige og foranderlige strukturer, som tilsammen benævnes ’København’. 

Carlsberg. Svava Riesto.

Biography of an Industrial Landscape
– Carlsberg’s Urban Spaces Retold

Af Svava Riesto

Amsterdam University Press, 2018

Tema: Fortællingen om udviklingen af Carlsberg-området.

Hjem Bebyggelse By - Bolig og Velfærd i København.

Hjem Bebyggelser By –
Bolig og Velfærd i København

Af Peder Duelund Mortensen

Arkitekturforlaget B, 2018

Tema: Udgivelsen er en kritisk analyse af det kommende boligbyggeri i metropolen Københavns boliger af i morgen.

Moe Michelsen. phd. Transformation on Abandonment.

Transformation on Abandonment

Af Mo Michaelsen Stochholm Krag

Arkitektskolen Aarhus, 2017

Tema: Ph.d.-afhandling om materielle og immaterielle værdier i forladte bygninger og ruiner.

Arkitekt Axel Høeg-Hansen. forside. bog. fagbog.

Arkitekt Axel Høeg-Hansen

Af Mogens Brandt Poulsen

Arkitektskolens Forlag, 2018

Tema: Axel Høeg-Hansens virke som arkitekt og indflydelse på Aarhus by. 

Danmarks Herregårde 

Af Niels Peter Stilling

Grafisk tilrettelæggelse: Bettina Kjærulff-Schmidt

Gyldendal, 2018 

Tema: 106 danske herregårde i Jylland.

Form til velfærd. Bog.

Form til velfærd

Af Jannie Bendsen (red.)

Grafisk tilrettelæggelse: Michael Jensen

Arkitektens Forlag, 2017

Tema: Om velfærdsdesign, og hvordan man kan designe velfærd.

Anmeldes i Arkitekten 04 2018.

Nordic Architects – Global Impacts

Af Kristoffer Lindhardt Weiss

Arvinius + Orfeus, 2018

Tema: Udgivelsen kaster lys over nordiske arkitekters arbejde med at finde svar på den eskalerende klimakrise og omfattende urbanisering.

Settlement, Ecology and Tectonics

Af Frans Drewniak

Grafisk tilrettelæggelse: Troels Faber og Frans Drewniak

The Royal Danish Academy of Fine Arts, 2017

Tema: Udgivelsen er en præsentation af tegninger, modeller og skitser samlet igennem en treårig periode af Institut for Bygningskunst og Teknologi.

Svenn Eske Kristensen – velfærdsarkitekten

Af Peter Thule Kristensen og Kenn Schoop

Foto: Jens Markus Lindhe

Aristo Bogforlag, 2017

Tema: Monografi om arkitekten Svenn Eske Kristensen (1905-2000) og hans væsenligste værker op gennem det 20. århundrede. 

Bosætning 2016/2017

Af Gitte Juul

Grafisk tilrettelæggelse: Fruzsina Boutros

Narayana Press, 2018

Tema: Igennem billeder, citater og tekster beskriver Bosætning det første undervisningsforløb, der møder og former nye arkitektstuderende på KADK

Den Østjyske Millionby.

Den østjyske millionby 

Af Tom Nielsen og Boris Brorman Jensen

Grafisk tilrettelæggelse: Mathias Skafte Andersen

Dansk Byplanlaboratorium, 2017

Tema: Debatbog om fænomenet ‘Den østjyske millionby’ og det historiske fravær af sammenhængende regional by- og landskabsplanlægning i Østdanmark.

Kulturnatur.

Kulturnatur

Af Thomas Juel Clemmensen

Grafisk tilrettelæggelse: OddFischlein

Arkitektskolens Forlag, 2018

Tema: Landskabsarkitektoniske refleksioner vedrørende naturgenopretningens kulturelle dimension.

Omtalt i Arkitekten 03 2018.

detail. CINARK.

The detail is dead – long live the detail

Af Simon Sköld. Anne Beim, Ulrik Stylsvig Madsen

Grafisk tilrettelæggelse: Jens V. Nielsen

The Royal Danish Academy of Fine Arts, 2017

Tema: Fagbog om tektonik, der samler indlæggene fra CINARK-symposiet afholdt i 2017.

Omtalt i Arkitekten 03 2018.