Frank Bundgaard.
Frank Bundgaard.

13. februar 2018

Nekrolog: Frank Bundgaard 1945-2018

Lektor emeritus og arkitekt Frank Bundgaard døde den 23. januar 2018. Frank Bundgaard var en meget kær ven og kollega gennem 45 år på Kunstakademiets Arkitektskole, skriver hans kollegaer Tom Mose Petersen, Sven Felding og Jakob Brandtberg Knudsen her i en nekrolog.

Den 23. januar 2017 døde lektor emeritus og arkitekt Frank Bundgaard – kollega og mangeårig underviser på Kunstakademiets Arkitektskole i København.

Frank var en meget kær ven og kollega gennem 45 år på kunstakademiets Arkitektskole, prorektor i en periode (1998-2001) og mangeårig studieleder på studieafdeling 8.

Da efterdønningerne fra oprøret i 70’erne så småt var ved at lægge sig, begyndte et større fokus på indholdet af undervisningen. Frank var meget engageret i disse tiltag og kunne med sine store faglige kompetencer og sin musiske underfundighed fremsætte ideer til nye pædagogiske tiltag – Frank insisterede på en kunstakademisk arkitektskole – en skole, hvor det selvstændige menneske fik sit rum, hvor fagets kompetencer og indhold konstant blev udfordret, og hvor det kunstneriske og musiske blev vægtet højt.

Som studieleder på studieafdeling 8 var det vigtigt for Frank, at lærergruppen bestod af lærere med forskellige arkitektfaglige kompetencer, også gerne med vidt forskellige synspunkter og ideer, som så kunne stå deres prøve gennem den akademiske diskussion. Lærerkollegiet var lige så sammensat som afdelingens studerende, faget, faglighed og rammer blev konstant udfordret.

Frank overgik mange af tidens koryfæer, ikke ved sit selvstændige virke uden for skolen, men som et dybt engageret menneske, der med en særlig empati og føling for faget udviklede nye og aktuelle pædagogiske retningslinjer og ideer for arkitekturundervisning.

Som studerende blev man ledt ind til fagets vigtigste fagfelter og baggrundsviden gennem frie formøvelser, studier af forbilleder og selvstændige programmer. En undervisningsform, der kræver absolut nærvær – og det havde Frank. Frank krævede meget af sig selv, hvilket igen gjorde, at han kunne kræve meget af sine studerende. Men ingen blev tabt, og mange studerende vidste, at de skyldte ham meget både fagligt og socialt, han var en meget afholdt lærer, og mange studerende vedblev med at have kontakt til ham.

Frank blev en af skolens første faglige pædagoger, han så de studerende som hele mennesker, insisterede på at finde ind til alles potentiale, ingen blev svigtet, alle blev tilvalgt.

Frank var et musik menneske, som arkitekt, som underviser, men også i ordets bogstavelige betydning – siden sin ungdom havde jazzen en stor plads i hans hjerte, og han spillede de fleste blæseinstrumenter – hvor mange gange er en tale og en hyldest ikke blevet spillet på saksofon eller klarinet – ikke alt kan siges med ord.

I 2015 gik Frank på pension, kort tid efter at der blev indført en ny struktur på Kunstakademiets Arkitektskole, og efter at arkitekt- og designskolen blev lagt ind under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Frank havde vist hellere set akademiet var forblevet under Kulturministeriet.

Frank insisterede på, at uddannelsen var bundet til fagets praksis, men også til de kunstarter, som omgav arkitekturen – musikken, malerkunsten og naturvidenskaben. Forskningen og det kunstneriske udviklingsarbejde skulle støtte op om indholdet og grundlaget for undervisningen – ikke sætte den faglige dagsorden og være et mål i sig selv.

På Kunstakademiets Arkitektskole bør den vigtigste opgave stadig være den pædagogiske formidling af fagligt stof – her er både det egentlige ansvar for vores fag og vores største udfordring.

Frank Bundgaard – i dette arbejde skal du nu undværes, det bliver ikke let.

 

Nekrologen er sendt til redaktionen fra Tom Mose Petersen, arkitekt MAA, lektor, Sven Felding, arkitekt MAA, rektor emeritus, og Jakob Brandtberg Knudsen, arkitekt MAA, lektor, fagleder, KADK.