Skælskør. Skælskør Folkehøjskole.
Eksteriør af Skælskør Folkehøjskole. Foto: Marie Due Tankmar.

20. februar 2018

Højskole i ruiner

Marie Due Tankmar bringer ruinen Skælskør Folkehøjskole ind i en nutidig kontekst med sit afgangsprojekt fra januar 2018. Tankmar opfordrer til at slippe berøringsangsten for de glemte bygninger og gribe ind, mens det endnu er muligt, og således skabe arkitektur med afsæt og forankring i vor fortid.

Skælskør Folkehøjskole: Afgangsprojekt af Marie Due Tankmar

Arkitekt Marie Due Tankmar tog afgang fra Arkitektskolen Aarhus i januar 2018 med et projekt, som går ud på at omskabe en ruin til et refugium.

Da ruinen var et levende hus, bar den navnet Skælskør Folkehøjskole (oprindeligt Antvorskov Højskole). Den var tegnet af ingen ringere end Tyge Arnfred og Viggo Møller Jensen, og derfor spiller Tankmars projekt samtidig direkte ind i den verserende debat om periodens kulturarv.

Højskolen blev indviet i 1973, og vil man i dag have fornemmelse af, hvordan bygningen kunne have set ud, hvis nogen havde passet på den, skal man ikke køre mange kilometer nordpå for at finde en forgænger med samme DNA.

I Korsør ligger nemlig kursuscenteret Klarskovgård, som samme arkitekter, i samarbejde med landskabsarkitekten Sven-Ingvar Andersson, skruede sammen til opførelse i 1969.

Arkitekten har bedt Marie Due Tankmar skrive en kort introduktion til sit projekt, og vi bringer i samme anledning, med tak, en række af Tankmars nye fotografiske optagelser fra september 2017.

For yderligere uddybelse kan du studere noget af det materiale, som Tankmar præsenterede ved sin afgang.

Klarskovgård. Korsør. Arkitektur. 1971. Arnfred. Tyge Arnfred. Viggo Møller-Jensen.
Det store auditorium på Klarskovgård ved Korsør. Opført i 1969. Foto: Arkitektur 01, 1971.

Marie Due Tankmar skriver:

Folkehøjskolen var en anerkendt og attraktiv skole med fag som musik, kunsthåndværk, sejlads og samfundsfag og tiltrak kompetente lærere og engagerede elever fra hele landet.

Ud over at danne ramme for skolens elever, tilbød skolen kurser og arrangementer for udefrakommende, hvorfor den havde betydning for lokalområdet og var en stor del af Skælskørs identitet.

Som resultat af bl.a. finanskrisen gik folkehøjskolen konkurs i 2009 og har siden da stået tom, da det ikke har været muligt at komme til enighed om bygningskompleksets fremtid. Det står nu faldefærdigt og ødelagt – efter flere års manglende vedligeholdelse, indbrud og hærværk. Knust glas dækker gulvene, og kanyler, graffiti og andre spor efter folkehøjskolens ubudne gæster er allestedsnærværende.

Projekt

En klassisk restaurering eller energirenovering er i folkehøjskolens tilfælde ikke en optimal løsning, da komfort og indeklima aldrig vil kunne komme på niveau med nutidige krav. Derfor bearbejdes folkehøjskolen i projektet som en kurateret ruin, og der tages udgangspunkt i den eksisterende bygningsstruktur bestående af hhv. træ og in situ-støbt beton. Størstedelen af træet er i dårlig stand og vil ikke kunne genbruges i modsætning til betonelementerne, som ikke har lidt betydelig skade af de mange års forfald. Den eksisterende beton skaber ramme for det nye arkitektoniske greb, og betonen vil indgå og interagere med den nye arkitektur og på forskellig vis skabe rum og sammenhæng mellem nyt og gammelt. Derudover vil udvalgte eksisterende fundamenter og betonvægge stå råt og patinere i landskabet som spor af fortiden.

 

To rum, Foredrags- og Spisesalen, besidder høj arkitektonisk værdi i kraft af deres karakteristiske gitterspær, som i særlig grad indvirker på den rumlige oplevelse. Disse rum var folkehøjskolens hjerte med aktiviteter flere gange i døgnet. De var desuden tilgængelige for udefrakommende i forbindelse med offentlige møder, fester og andre arrangementer, hvorfor de i projektet reetableres, så de kan videreføres i byens erindring.

I rummene tænkes udvalgt graffiti bevaret som vidnesbyrd om skolens forfaldsperiode og som det tidslige mellemrum, der opstod mellem skolens to liv; folkehøjskolen og nu projektets foreslåede refugium.

Program – Refugium

I projektet skal Skælskør Folkehøjskole transformeres til et refugium, som endvidere vil imødekomme byens og borgernes interesser. Refugiet består derfor af et todelt program; en del, som henvender sig til byen og udefrakommende ved at invitere til kurser og arrangementer primært omhandlende kunst, grundet Skælskørs kunstneriske profil, og en mere introvert del, som henvender sig til refugiets overnattende gæster.

Programmet vil være med til at skabe liv og aktivitet på sitet – et liv i forlængelse af folkehøjskolens. Livet vil genetablere relationen mellem by og site, og vigtigst af alt: indskrive Skælskør Folkehøjskole i en nutidig kontekst og igen gøre den aktuel.

Afrundning

En udbredt negativ holdning til ruiner i den brede offentlighed skyldes ofte, at de udgør fysiske symptomer på forandring i samfundet og fortæller om en tabt tid. Ruiner fra vores nære fortid bør anskues mere nuanceret end i dag og tilgås med respekt og forståelse for deres betydning og iboende fortællinger. Vi skal ikke have berøringsangst eller blot rive ned, men derimod gribe ind, mens det endnu er muligt og således skabe arkitektur med afsæt og forankring i vor fortid.

Fakta

Afgangsprojekt januar 2018:
Fra E17 Arkitektskolen Aarhus; “Refugium – højskole indskrevet i nutiden”.
Marie Due Tankmar
Studio: Transformation
Vejleder: Mo M. S. Kragh
Værk: Skælskør Folkehøjskole
Arkitekt: Viggo Møller Jensen og Tyge Arnfred fra Fællestegnestuen
Årstal: 1973
Status: Konkursramt i 2009
Beliggenhed: Skælskør