Psykiatrisk Sygehus Aabenraa. Birgitte Vange
Psykiatrisk Sygehus Aabenraa, gang og kontor. Foto: Birgitte Vange

15. januar 2018

Debat: Prisbelønnet glashus – men hvordan fungerer det?

Psykiatrisk Sygehus Aabenraa af White Arkitekter er hædret for sin fine arkitektur. Men på ungdomspsykiatrisk døgnafsnit har arkitekturen vist sig mangelfuld i mødet med afsnittets brugere og personale.

White Arkitekter modtog i 2017 Design & Health International Academy Award i kategorien “Mental Health Project” for Psykiatrisk Sygehus Aabenraa, der også har fået Aabenraa Kommunes arkitekturpris 2016 og positiv omtale i arkitektkredse.

Byggeriet er på 20.000 kvm, og den besøgende møder enorme glasflader, store gangarealer, café, grønne gårdhaver, fitness og gymnastiksal.

Som overlæge i Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Aabenraa har jeg i oplevet, hvordan de fysiske rammer gav problemer, som på få år har ført til flere ombygninger.

Indblik

Visionen var “at skabe et psykiatrisk hospital, hvor naturen udenfor, dagslyset, bygningens brede gange og varierende rumforløb spiller en væsentlig rolle i patienternes behandling”. Afdelingens gange og fællesarealer har enorme glasfacader mod offentligt areal uden mulighed for afskærmning.

Men hvem kan lide, at uvedkommende kigger ind ad vinduerne? Eller at medpatienten på nabogangen kan se alt, hvad du foretager dig? I hvert fald ikke svært psykisk syge unge. En del føler sig utrygge og bliver på stuen bag nedrullede persienner.

Ombudsmanden har i mange år påtalt, når psykiatriske afdelinger ikke sikrer psykiatriske patienters ret til privatliv. Her er et nybygget eksempel! Psykiatrisk sygehus i Slagelse har tilsvarende problemer.

Indbygget sikkerhedsrisiko

Et psykiatrisk sygehus skal have sikkerhed i fokus. Mange svært psykisk syge indlægges på grund af selvmordsrisiko, forstyrret og voldelig adfærd.

Efter indflytning i Ungdomspsykiatrisk Døgnafsnit Aabenraa blev byggeriet ‘testet’ af brugerne med megen selvskade, selvmordsforsøg og vold mod personalet til følge. Mange episoder var traumatiske og flere førte til mindre ombygninger og nye tekniske løsninger.

Utilstrækkelige fællesrum

Afdelingen er bygget med 19 store patientstuer med eget bad og to store personalekontorer. Men der var få samtale-, opholds- og aktivitetsrum, hvor de unge kunne samles. Vi savnede også et køkken med komfur og plads til at anrette mad til patienter på diæt.

Hverdagen i et ungdomspsykiatrisk afsnit bør have aktiviteter, der afleder triste tanker, øver færdigheder og give mulighed for succes og samvær. F.eks. bagning, spil, musik eller motion. Ingen bliver helbredt ved at sidde passivt i en seng og have det dårligt.

I det skærmede afsnit, hvor de sværest syge unge er indlagt, foregår fælles aktiviteter på gangen, da der ikke er aktivitets-, samtale- eller opholdsrum.

Ombygning efter et år

Da de nye rammer gav store udfordringer, fik vi hjælp fra Syddansk Sundhedsinnovation. Patienter, pårørende og personale blev interviewet om bygningernes funktion i hverdagen. Hovedbudskabet var, at afsnittet manglede ‘hjemlighed’ og var for institutionspræget. Køkkenet var utilstrækkeligt, der manglede mulighed for afskærmning og uformelt samvær.

I vinteren 2016-17 blev afsnittet ombygget med afsæt i det britiske Safewards koncept: Med fokus på indretning, arbejdsflow, funktionsdesign og personaleadfærd skabes et miljø, der understøtter relationer, motiverer til aktivitet og nedtrapper tilløb til vold og tvang.

Et personalekontor blev ombygget til ‘hjerterum’ med mulighed for uformelt samvær mellem patienter, pårørende og personale. Og der blev lavet et åbent ‘samtalekøkken’ med komfur og bedre arbejdsplads.

Hør brugerne!

Psykiatrisk Sygehus Aabenraa har modtaget flere arkitekturpriser. Men hvem checker, om en bygning fungerer i hverdagen? Og hvem tager ved lære af brugernes erfaringer og det, der ku’ gøres bedre?