Foto: Dansk Center for Anvendt Kunstig Intelligens.

15. december 2017

Om AI og arkitektur

Arkitektarbejde kan forhåbentlig ikke erstattes med kunstig intelligens, eller AI, som det hedder på digitalsk. Men der er store potentialer for arkitekturen i samspillet med computeren, hvis vi får diskuteret og undersøgt det ordentligt.

Arkitektarbejde kan forhåbentlig ikke erstattes med kunstig intelligens, eller AI, som det hedder på digitalsk.

Men jordbundsforhold, eksisterende ledningsføringer i undergrunden, bebyggelsesregulerende bestemmelser, lokalplaner for stedet, grundpriser, bygningsfysiske karakteristika i omgivelserne, trafik- og vejrforhold, beboersammensætning i området – alt dette kan AI, med lidt machine learning ind over, vel finde til dig på nettet? 

Og hvis det er sådan et lidt almindeligt beboelses- eller kontorhus, du vil bygge, kan AI måske fodres med, eller selv opspore, de nødvendige data og ved hjælp af en algoritme give dig en totalløsning, som passer til stedet? For nu at sætte sagen på den polemiske spids. 

AI kan vel også selv bestille varerne på entreprenørens fjernlager og pakke førerløse lastvogne, som kører ud til en afventende byggerobot, som er opstillet af en anden robot osv. 

Der er nok langt igen til, at dette scenarie indfinder sig, og som det gælder med al anden teknologi, kan vi selv bestemme, hvilken vej det skal gå. F.eks. fremad.

I 1980erne så mange med rædsel på computerens indtog på tegnestuerne. Den dræber arkitekturen! lød det. Vi synes nu, at der sidenhen er kommet utrolig meget god arkitektur til verden. Tjek blot dette tidsskrift og arkitekten.dk!

Kan vi styre AI og skabe endnu bedre løsninger og mere fantastiske, bæredygtige og langtidsholdbare byggerier, end vi kan i dag? 

Det tror vi på, særligt hvis vi får diskuteret og undersøgt vores samspil med maskinerne. Hvordan fungerer denne interaktion mellem kunstig og naturlig intelligens, når man som arkitekt skal være med til at skabe en byplan, et hus eller et designobjekt?

Vi tager emnet op i 2019.